En social tragedi

2012-10-05 21:04:21
Den hårda åtstramningspolitiken som genomförs av Greklands maktelit och Trojkan – EU, Europeiska centralbanken (ECB) och Internationella valutafonden (IMF) – har fått katastrofala följder för miljontals människors liv. Den offentliga sjuk- och hälsovården har raserats.

Statliga sjukhus lider ofta brist på nödvändigheter för adekvat och ­säker behandling av patienter. Det råder sjuksköterske- och läkarbrist och tiotals kliniker på olika sjukhus har stängts på grund av nedskärningarna.
Det har rapporterats om att patienterna på Lerso mentalsjukhus är undernärda på grund av att de statliga anslagen inte räcker till för att täcka kostnaderna för behovet av mat på sjukhuset. Detta är inte det enda fallet i sitt slag.

Samtidigt breder fattigdomen ut sig dag för dag. Miljontals lever nära eller under ­fattigdomsgränsen. Enligt en EU-undersökning som genomfördes i juli förra året, lever häpnadsväckande 68 procent under fattigdomsgränsen jämfört med 21 procent år 2009!
Enligt en undersökning som nyligen genomfördes av GSEE (grekis­ka LO) har arbetarklassens realinkomster återgått till det sena 1970-talets nivå.

Trojkan och den grekiska härskande klassen kräver att Greklands arbetare jobbar sex dagar i veckan och upp till 13 timmar om dagen.
Detta innebär att antalet arbets­timmar per vecka kommer att öka från 40 till 78, samtidigt som arbetarna kommer att få ett sämre uppsägningsskydd. Om dessa planer genomförs i praktiken, ovanpå de senaste två årens alla attacker, kommer arbetarklassen att förslavas.
En radikalisering vänsterut och hopp om förändring, uttrycktes genom masstödet till och rösterna på Syriza i samband med valen i maj och juni. Fram till nu har dock arbetarklassen och massrörelsen ännu inte lyckats störta regeringen, Trojkan och kapitalistklassens styre.
Detta beror till stor del på avsak­naden av ett massocialistiskt och revolutionärt parti. Byggandet av en sådan kraft är en uppgift för alla genuina socialister och arbetar­klasskämpar.

Nikos Kanellis

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!