Ett nyliberalt och dyrt fiasko

2017-01-23 15:40:20

foto: Natalia Medina


Enligt Alliansregeringen skulle avregleringen av apoteket bli ”ett medel” för att uppnå ”prispress på läkemedel genom att flera aktörer konkurrerar på marknaden”. Men som vid övriga avregleringar blev det precis tvärtom. Priset på medicin har ökat kraftigt sedan avregleringen år 2009 – i vissa fall med över 50 procent, trots liten eller ingen inflation.

Avregleringen, som oftast benämns som omregleringen, har följts av fler apotek i främst större städer, men utan att människor får den medicin de behöver. Det har blivit mer kosmetika och mindre medicin.
En studie ifjol, som baserades på intervjuer med representanter för tolv politiska, patient- respektive professionsorganisationer, kom fram till att ”De flesta tillfrågade hade förväntat sig fler apotek efter omregleringen, vilket också infriades. Men en oväntad effekt som noterades av alla tre grupper av intressenter var en upplevd sämre tillgänglighet till förskrivna läkemedel” (Svensk Farmaci den 18 augusti 2016).
Samma studie slog också fast att de nyliberalafundamentalisterna inte hade en aning om vad som skulle hända efter den ”ideologiskt motiverade” avregleringen.
Dessutom har villkoren för de anställda försämrats och vinstjakten riskerar att bli ett hot mot patientsäkerheten.
Avregleringen av apoteket är ännu ett dyrbart, nyliberalt fiasko. Likt övriga avregleringar var huvudsyftet att ge privata bolag en chans att göra lättförtjänta vinster.
Den apoteksmarknad som har skapats kontrolleras av en handfull bolag, vilket är i linje med vad som gäller på alla de nya marknader som avregleringarna och privatiseringarna har skapat.

Sedan vansinnesprivatiseringen av bilprovningen år 2012 har det blivit drygt 20 procent dyrare att besikta en personbil och priset för att besiktiga en motorcykel har ökat ännu mer.
När Dagens Nyheter år 2004 skulle summera vad som hade hänt efter 1980- och 90-talens många avregleringar blev slutsatsen att: ”El, flyg, järnväg, post och taxi har alla blivit dyrare sedan 1988. Bara telekom blev billigare. Priserna på de avreglerade marknaderna har skenat iväg. Alla, förutom telesektorn, har ökat klart snabbare i pris än inflationen. Värst har utvecklingen varit på järnvägsresor som blivit 125 procent dyrare sedan liberaliseringen 1988”.
Efter avregleringen blev statliga och idag utblottade Vattenfall en av Europas värsta klimatbovar som en följd av jakten på vinster via satsning på kol och kärnkraft.
En urspårad järnväg blev följden av spårtrafikens avregleringar.
Avregleringarna har kostat staten, landets invånare, flera miljarder kronor. Ingen kan säga hur stor prislappen egentligen är och hur stora miljöskador som orsakats.

Rättvisepartiet Socialisterna och Offensiv säger:
• Riv upp avregleringarna och privatiseringarna.
• Återförstatliga all offentlig verksamhet som sålts, styckats och blivit till en marknad.
• Förstatliga läkemedelsindustrin.
• Vård, skola, omsorg och infrastruktur ska drivas i offentlig regi och styras demokratiskt av anställda och brukare. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!