EU-avtal för massutvisningar

2016-10-12 16:22:15


EU:s inhumana flyktingpolitik fortsätter.

Efter att EU-länderna har stängt gränserna, i det närmaste avskaffat asylrätten och slutit avtal med Turkiets Erdoğan och diktaturer i Afrika följer nu massutvisningar. 

EU och den svenska regeringen har nyligen, efter hot om indragna bistånd, fått den afghanska regeringen att acceptera ett avtal som kan öppna för tvångsutvisningar av afghaner – även barn – som har flytt till Europa. Liknande avtal ska nu skrivas med andra länder.

I våras avslöjades att EU skulle ”sätta hårt mot hårt” för att förmå Afghanistans regering att godta ett ”hemvändaravtal”. EU ställde ultimatum: Bistånd kommer att dras in om inte Afghanistans regering accepterar att 80 000 flyktingar skickas tillbaka till Kabul ”inom en nära framtid”. Efter denna maffiadiplomati gav Afghanistan, vars främsta inkomstkälla är bistånd, nyligen vika. 

Flyktingar från Afghanistan ut­gjorde den näst största flyktinggruppen som sökte skydd och asyl i något EU-land ifjol – över 213 000, vilket är bråkdel av det totala antalet som har tvingats fly sina hem i Afghanistan. ”Men chansen för att afghaner ska få asyl i Europa blir allt mindre. Många får avslag. Under våren är det bara 53 procent i snitt som fått bifall på sin ansökan”, rapporterade Al-Jazira den 10 oktober. 

I början av oktober slöts en överenskommelse som betyder att afghanska flyktingar med tvång skickas tillbaka till ett land i krig och där terrorn är ständigt närvarande. EU:s hot och maffiadiplomati var så förödmjukande att Afghanistans Seid Hossein Alami Balkhi vägrade att underteckna avtalet. Det fick istället en av hans tjänstemän göra. 

EU:s uppgörelse följdes omedelbart av att den svenska regeringen slöt ett liknande avtal som enligt utvisningsminister Morgan Johansson (S) innebär att ”takten i återvändande kommer att kunna öka”. 

Den svenska regeringen har sedan tidigare målet att utvisa 80 000 flyktingar (även minderåriga), varav många är afghaner. 

”Knappt 40 000 afghaner finns i Migrationsverkets mottagandesystem. En mycket stor andel av dem är ensamkommande barn. Enligt en beräkning av Svenska Dagbladet kan 25 000 afghaner komma att utvisas från Sverige till Afghanistan – varav 17 000 barn. Ensamkommande barn kan inte utvisas utan mottagande, men genom den tillfälliga lagen i kombination med ny praxis hos Migrationsverket kommer många av dessa att utvisas när de fyller 18. För närvarande väntar 30 000 afghaner på ett beslut om de får stanna i Sverige eller inte”, skriver Flyktinggruppernas riksråd (FARR) i en kommentar till den skamliga uppgörelsen. 

Det avtal som regeringen har slutit är ett avtal för tvångsutvisningar, även barn, till ett land där talibanerna kontrollerar  mer territorium än någon gång sedan man tvingades bort från makten 2001 och den USA-ledda krigskoalitionen tog över. Kriget i Afghanistan har nu pågått i femton år och det blir bara allt längre till fred. 

EU:s (och den svenska regeringens) överenskommelse ”kommer att med tvång skicka tillbaka afghaner som har nekats asyl till ett land som skakas av ett stadigt upptrappat krig som skördar allt fler civila offer, vilket inte kan vara i enlighet med de internationella konventioner som slutits om flyktingars rättigheter”, summerade New York Times den 5 oktober.

Internationella konventioner om flyktingars rättigheter väger lätt när EU nu stramar åt sin flyktingpolitik ytterligare. Efter att den svenska regeringen har använt sig av en chockdoktrin för att införa en speciallag mot flyktingar finns inom EU ett accelererande race mot botten vad gäller flyktingars rättigheter och som allt mer kommer att övergå i en fasansfull kapplöpning om vilket land som utvisar flest.

För att genomföra utvisningarna till Afghanistan är EU beredd att bygga en luftbro till huvudstaden Kabul och använda specialchartrade plan som ”ska kunna ta upp till 50 personer som utvisas med tvång”, enligt SVT. EU och Afghanistan ska även undersöka möjligheterna att bygga en särskild terminal på Kabuls flygplats för att snabbt kunna utvisa så många som möjligt till ett Afghanistan där säkerhetsläget stadigt förvärras. 

Under det första halvåret i år dödades eller sårades fler civila än någonsin sedan det USA-ledda kriget, med svenskt deltagande, inleddes. Från januari och till slutet av september i år tvingades ytterligare 265 000 afghaner fly sina hem på grund av det tilltagande våldet.  

I en skakande ny rapport från Rädda Barnen, Afghan Children Cannot Wait, vittnar barn i Afghanistan ”om en vardag där de blir slagna, sparkade eller tvingas uppleva att närstående blir mördade. Det framgår av en omfattande undersökning som Rädda Barnen har gjort på plats i flera av landets provinser. 91 procent av barnen i undersökningen säger att de har utsatts för någon form av våld. 38 procent säger att en annan person i hushållet har blivit mördad under det senaste året”.

Landets redan svaga och sargade ekonomi står på randen till totalkollaps. 

Arbetslösheten har ökat till 35 procent, nära hälften av landets befolkning lever i svår fattigdom och fler än två tredjedelar kan inte läsa. 

Tidigare i år beslöt den norska regeringen att fler afghanska flyktingar ska tvångsutvisas. Det gjordes med hänvisning till att ”läget i Afghanistan har förbättrats”. En uppenbar tidstypisk lögn. 

En av de familjer som har utvisats från Norge till Afghanistan är ”familjen Basharpal, två vuxna och fyra barn. När de anlände till landet sprängdes en bomb bara 100 meter från deras tillfälliga boende. När jag pratade med dem i september förberedde de sig för att på nytt påbörja en ny flykt till Europa eftersom de inte känner sig trygga i någon del av landet, och i deras hemtrakter finns numera den Islamiska staten”, skrev Timor Sharan från International Crisis Group i oktober med adress till regeringarna i EU, som nu följer i Norges fotspår och som med berått mod utfärdar ett dödligt straff mot de som faller offer för våld och terror.  

Rättvisepartiet Socialisterna och Offensiv säger:

  • Riv Fort Europas murar. Säkra vägar till Europa för flyktingar. Avskaffa Dublinförordningen. Riv upp EU:s avtal med Turkiet och Afghanistan.
  • Återinför asylrätten. Nej till tillfälliga uppehållstillstånd och gränskontroller som stoppar flyktingar från att söka skydd och asyl.   
  • Masskampanjer mot rasism och skuldbeläggning av flyktingar. 
  • Stoppa tvångsutvisningarna och polisjakten på flyktingar. 
  • Låt flyktingarna stanna. Flyktingamnesti – nu. 
  • Gemensam kamp för jobb, välfärd, bostad och ökade resurser till kommunerna.   
  • Global kamp mot imperialismens plundring och militarism. Bygg en massrörelse mot terror och våld – för en socialistisk värld i fred och frihet. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!