EU-krisen fördjupas

2011-03-30 14:56:52
Under den gångna veckan tog EU-krisen en ny vändning. Dagen innan EU:s toppmöte den 24-25 mars röstade det portugisiska parlamentet nej till den socialdemokratis­ka regeringens nya krispaket, som är det fjärde krispaketet inom loppet av elva månader. Efter nederlaget i omröstningen lämnade landets premiärminister José Sócrates in sin avskedsansökan. Nyval ska sannolikt hållas i juni.

”Skuldkrisen i EMU är av allt
att döma på väg in i ännu en kritisk fas. Det stora orosmolnet är inte Portugal utan Spanien. Upptakten till helgens EU-toppmöte kunde ha varit bättre. På onsdagen avgick Portugals premiärminister José Socrates efter att regeringens senaste åtstramningspaket röstats ned i par-
lamentet. Och på torsdagen sänkte kreditvärderingsinstitutet Moody’s betygen för 30 spanska banker”, skrev Dagens Industri den 24 mars.
Dagen efter (fredagen den 25 mars) fick Portugal sitt kreditbetyg sänkt av kreditvärderingsföretaget Standard & Poor’s och en ytterligare sänkning kan kom­ma redan denna vecka.
Den fördjupade eurokrisen och det växande motståndet mot EU-politiken medförde att det blev än svårare för EU:s toppmöte att enas. Återigen tvingades EU-pamparna till att försöka dölja den splittring som finns bakom kompromisser och uppskjutna beslut. Redan från början stod det klart att alla EU-länder inte skulle gå med i den nya europakt som toppmötet skulle anta.

Efter diverse urvattningar och förhandlingar antogs visserligen pakten av de 17 euroländerna plus ytterligare sex EU-länder: Danmark, Polen, Lettland, Litau­en, Bulgarien och Rumänien. Sverige, Storbritannien, Tjeckien och Ungern står utanför europakten, som är en ny slags stabilitetspakt med udden riktad mot löner och som föreskriver en ännu hårdare åtstramningspolitik.
Den svenska regeringen an­ser sig inte behöva nya EU-diktat för att hålla nere lönerna utan litar på att den fackliga ledning­en fortsätter att sluta dåliga avtal samt gör ytterligare reträtter vad gäller exempelvis anställningstryggheten.
Till följd av pressen på hemmaplan körde toppmötets regeringschefer delvis över de beslut som finansministrarna tagit dagarna innan vad gäller finansieringen av EU:s nya permanenta krisfond ESM som ska upprättas 2013.

Portugals regering fick ”betala ett högt pris för åtstramningspolitiken och försöken att övertyga marknaden och sina EU-partners om att landet inte var på väg att bli nästa att söka stöd från EU och IMF”, kommentera­de Financial Times den 24 mars och poängterade att det var den folkliga oppositionen mot svångremspolitken som fick regeringen på fall. I en nyligen genomförd opinionsundersökning var det inte ens en av tio tillfrågade som sa att de hyste förtroende för regeringen.
Ilskan mot regeringen fick äv­en Portugals moderater – PDS, som kallar sig socialdemokrater – att rösta emot regeringen. Tidigare har PDS slaviskt slutit upp bakom regeringens krispaket som innehåller nedskärning­ar, lönesänkningar, privatisering- ar och skattehöjningar. Denna gång hade PDS dock plötsligt insett det som alla redan visste: ”krispaketet slår mot hårdast mot samhällets svagaste grupper”.
”Den uppkomna krisen i Portugal visar att en ny rond av massiva nedskärningar kommer att bli betydligt svårare att genomföra än tidigare”, menade tyska Commerzbank i en kommentar som återspeglar den oro som kapitalisterna känner inför de sociala och politiska kriser som följer i spåren på de nedskärningar som redan har genomförts och de nya nedskär- ningar som ständigt har tillkännagivits. Flera regeringar kommer att gå samma öde till mötes som den portugisiska och i slut­ändan gives inget annat alternativ än att ett eller flera euroländer ställer in betalningarna – alltså gör statsbankrutt.

För drygt två veckor sedan ­demonstrerade hundratusentals unga i Portugal mot den nattsvarta framtid som kapitalismen och politikerna erbjuder. Under året har landet skakats av flera strejker mot nedskärningar och lönesänkningar. Samtidigt tving­as Portugal betala allt mer för att kunna låna upp på finansmarknaderna.
Och dessa pengar finns inte statskassa. Dessutom kommer de så kallade marknaderna att utnyttja den politiska krisen till att kräva än mer för att låna ut. ”Räntan på landets tioåriga statsobligationer närmar sig o­hållbara 8 procent. I april måste Portugal låna upp 4,5 miljarder euro och lika mycket till i juni” (Svenska Dagbladet den 28 mars). Statskassan är i det närmaste tom.
Det är därför sannolikt bara fråga om veckor innan Portugal tvingas söka nödlån hos EU/IMF. Detta jämsides med att Spanien snart är på väg att hamna i sam­ma prekära läge som Portugal när finansmarknadens spekulanter pressar upp lånekostnaderna till outhärdliga nivåer.
Samtidigt kommer Irland att behöva ta nya nödlån för att förhindra en total bankkollaps och i Grekland är frågan ”hur länge regeringen Papandreou ska orka fortsätta svångremspolitiken?” (Svenska Dagbladet i måndags).

Europafackets demonstration
i Bryssel i samband med EU-toppmötets öppnande den 24 mars, som samlade 30 000, och den planerade demonstrationen i ungerska Budapest den 9 april måste följas av en gemensam aktionsdag med strejker och massdemonstrationer mot högerpolitiken i alla europeiska länder.
  • Europafacket bör omedelbart uppmana till en alleuropeisk protestdag med strejker och massdemonstrationer mot högerpolitk och lönediktat.
  • Vägra betala skulden – vägra nedskärningar.
  • Förstatliga bankerna och masskamp för arbetarpolitik och arbetarregeringar med socialistisk politik.
  • Stoppa EU:s och IMF:s lönesänknings- och nedskärningspolitik – kamp för ett demo- kratiskt och socialistiskt Euro­pa.
Per Olsson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!