EU:s antifackliga domar öppnar för lönedumpning

2009-05-28 10:54:41
EU skyddar storbolagens rättigheter samtidigt som den attackerar fackliga fri- och rättigheter. EG-domstolens (EU:s domstol) antifackliga domar (Laval, Viking, Rüffert och Luxemburg) talar ett entydigt språk – kapitalets rättigheter står över arbetarnas.

”Domstolen har tagit klar ställning för att EU-rättens grundläggande princip om lika lön för lika arbete ska ersättas av en asocial princip om minimilön för lika arbete. Strejkrätten ska begränsas och fackliga organisationer ska utlämnas till juridiska processer och skadeståndskrav när de försvarar sina medlemmars intressen”, skrev bland annat Europafackets generalsekreterare John Monks in- för EU-valet den 5 mars. Trots detta är Europafackets ledning och de svenska facktopparna så positiva till EU att man stödjer att denna ordning upphöjs till grundlag i Lissabonfördraget.

På våren 2008 beslutade regering­en att tillkalla en särskild utredare – Medlingsinstitutets generaldirektör Claes Stråth – som skulle lämna förslag till förändringar i svensk lagstiftning med anledning av Lavaldomen. Utredningen skulle särskilt ta ställning till om den så kallade lex Britannia i medbestämmandelagen bör ändras, avskaffas eller ersättas av annan reg­lering med anledning av EG-domstolens dom. Vidare skulle utredningen se över den svenska utstationeringsla-gen.
I december i fjol hade Stråth utrett färdigt och bland förslagen fanns inskränkningar i strejkrätten och ändringar i lex Britannia samt den svens- ka utstationeringslagen.

Lex Britannia är en lagparagraf som skrevs in i medbestämmandelagen 1991 efter att Sjöfolksförbundet och Transport några år innan tog strid för att sjömännen på M/S Britannia skulle betalas enligt svenska avtal och inte de slavlöner som de fick enligt det filippinska avtalet.
Lex Britannia ger alltså möjlighet för svenska fack att sätta stopp för lönedumpning och dåliga arbetsvillkor även om ett företag har tecknat ett utländskt avtal.
Men enligt Lavaldomen är lex Britannia ”diskriminerande” gentemot bolag som vill konkurrera med lägre löner och sämre villkor. Även Stråthutredningen är inne på det spåret.

I övrigt menade Stråths utredning att fackens strejkrätt skulle begränsas till att enbart gälla minimivillkoren i branschavtalen. Det innebär ändring­ar i kollektivavtalen med branschvisa minimilöner och lägstalöner och en press nedåt vad gäller löner och arbetsvillkor. Av det följer också att minimivillkor vad gäller löner måste skrivas in den svenska utstationeringslagen som bygger EU:s utstationeringsdirektiv (utstationeringsdirek- tivet ska garantera arbetare i andra länder en minimistandard, absolut inget mer).
De förslag som Stråth lägger fram underminerar fackets möjligheter att slåss för arbetarnas rättigheter, oavsett vilket land de kommer ifrån. Förslagen är diskriminerande och helt o- acceptabelt från fackets grund om internationell solidaritet, som den förre LO-juristen Kurt Junesö har påpekat. (För en mer detaljerad kritik och genomgång av Stråthutredning­en, gå in på Kurt Junesjös hemsida kurt.nu.)

EU och EG-domstolen används som ett vapen för att försämra arbetarnas villkor och strypa facket. Arbetsgivarna i exempelvis Sverige blir lyriska varje gång EG-domstolens dom faller i ett principiellt viktigt mål.
Domarna i Viking-, Laval-, Rüffert- och Luxemburgmålet är alla principiella framgångar för Europas storbolag och kapitalisterna och nederlag för facken.
I Vikingmålet ville ett finskt rederi (Viking Line) flagga ut fartyget Rosel­la från Finland till Estland. Rederiets enda motiv för utflaggningen var att sänka sina lönekostnader genom att teckna ett estniskt kollektivavtal, med lägre löner och sämre villkor än det finska avtalet.
Det finska sjöfacket (FSU) tog, med stöd av Internationella transportarbetarfederationen (ITF), strid för finska löner och villkor. EG-domstolen menade visserligen att facken får strejka, men att etableringsrätten stod högre.

Rüffermålet 2008 är ännu värre. I detta mål underkände EG-domstolen den tyska delstaten Niedersachsens krav på att utländska företag som tillfälligt utför ett arbete i delstaten ska följa det lokala kollektivavtalet.
Bakgrunden till domen var att Niedersachsen sagt upp avtalet med det polska byggföretag som skulle bygga om ett fängelse när företaget vägrade att följa det lokala avtalet.
En konkursförvaltare och advokat, Dick Rüffert, beslöt då att stäm­ma Niedersachsen för brott mot EU-fördragets regler om fri rörlighet för tjänster.
EG-domstolen gick helt på Rüfferts linje. Niedersachsen bröt både mot den fria rörligheten och utstationeringsdirektivet. En hårresande dom som öppnar dören på vid gavel för EU-sanktionerad lönedumpning vid upphandlingar.

Men inte nog med det. Efter Rüffertdomen avgjorde EG-domstolen en tvist mellan Luxemburg och EU-kommissionen till den sistnämndes fördel.
Detta efter att EU-kommissionen anmält Luxemburg för att man inte följt utstationeringsdirektivets krav på att endast omfatta minimivillkor. EG-domstolen ansåg detsamma och slog fast att Luxemburg därmed förhindrat den fria rörligheten av tjänster.
Vad EU-kommissionen och EG-dosmtolen ogillade var att Luxemburg krävde att utländska företag skulle följa landets regler om skriftliga anställningsbevis, deltidsarbete, tidsbegränsade anställningar och indexreglering av lönerna.

Det krävs kamp och stora alleuropeiska mobiliseringar för att stoppa EU:s antifackliga politik. Den framgångsrika strejken mot lönedumpning på Lindsey, ett oljeraffinaderi, i England tidigare i år visar vägen (se Offensiv nr 837) och den strejken gjorde mer för att skaka om EU-pamparna än Europafackets alla uttalanden.
EU kan aldrig bli annat än storbolagens verktyg. Det om något vi­sar de antifackliga domarna. Därför måste kapitalets EU skrotas – för ett demokratiskt och socialistiskt Euro­pa.

Per Olsson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!