Facken måste vägra att acceptera AD:s antifackliga dom

2009-12-08 17:05:36
Efter EG-domstolens (EU-rätten) antifackliga dom i Lavalmålet i slutet av 2007 föll Arbetsdomstolens (AD) Lavaldom i början av december. AD-domen var ännu ett politiskt och rättsligt bakslag för facken. Byggnads och Elektrikerna dömes att betala totalt 2,5 miljoner kronor i skadestånd och rättegångskostnader. Domen är en skandal.

 

Bakgrunden till Lavalmålet och de antifackliga domarna är denna. Under 2004 sattes de lettiska byggföretaget Laval un Partneri, som fått uppdraget bygga om en skola i Vaxholm, i blockad eftersom man vägrade att teckna kollektivavtal med Byggnads.

Laval påstod att man betalade sina anställda 109 kronor i timmen, men i själva verket handlade det om löner som låg på mellan 20 och 35 kronor i timmen (4 000 till 6 000 kronor i månaden). Det ska jämföras med att snittet för byggnadsarbetare i Storstockholm vid denna tid var 145 kronor i timmen, det var den lön som Byggnads menade att Laval skulle betala.

Men Laval vägrade att teckna kollektivavtal. Byggnads varslade om blockad och  stridsåtgärderna trädde i kraft den 2 november 2004. Elektrikerna stödde Byggnads med sympatiåtgärder. Svenskt Näringsliv slöt upp bakom Laval och Byggnads stämdes inför AD, som avslog arbetsgivarnas begäran om att fackets stridsåtgärder skulle förklaras som olovliga. AD var dock osäker och oenig och beslöt därför att inhämta EG-domstolens utlåtande innan man tog slutlig ställning.

För två år sedan kom EG-domstolens dom: Fackets stridsåtgärder stred mot skyddet för den fria rörligheten för tjänster i EG-rätten. En följd av denna antifackliga dom blev sedan Stråthutredningens förslag (2008) om inskränkningar i strejkrätten och ändringar i lex Britannia samt den svenska utstationeringslagen. (Lex Britannia är en lagparagraf som skrevs in i MBL 1991 efter att Sjöfolksförbundet och Transport några år innan kämpat för att sjömännen på M/S Britannia skulle betalas enligt svenska avtal och inte de slavlöner som de fick enligt det filippinska avtalet. Lex Britannia gav svenska fack en möjlighet att stoppa företag som dumpar löner och arbetsvillkor i skydd av att man har eller påstår sig ha utländskt avtal.)

Konsekvensen av EG-domstolens dom och dess efterföljd är att ”regeringen nu lagt fram ett lagförslag med kryphål, är det att godta illojal konkurrens, dumpade löner och arbetsvillkor. Vägen ligger öppen för lönedumpning, inte bara i Sverige, utan i hela Europa”, enligt de  sex fackförbundsordförandena som ingår G6 – Fackförbund för samverkan på DN Debatt den 1 december.

En riktig slutsats, men tyvärr säger de sex fackförbundstoppar som har undertecknat debattartikeln inget om hur lönedumpningen ska bekämpas, mer än att man vill att EU ske bli ett verktyg för ett ”socialt Europa”. Men är det något som Lavaldomarna och andra antifackliga domar visat så är det att EU betyder ett asocialt Europa.

Trots att AD ansåg att Byggnads och Elektrikerna handlade enligt gällande svensk rätt när man utlöste sina stridsåtgärder i Vaxholm 2004 så döms facken av samma AD fem år senare till att betala 550 000 kronor i skadestånd för brott mot MBL (lag om medbestämmande i arbetslivet). Det är en av de största allmänna skadestånd som AD någonsin dömt ut för brott mot MBL, enligt den förre LO-juristen Kurt Junesjö. Förutom 550 000 kronor i böter ska de båda fackförbunden också betala Lavals rättegångskostnader på två miljoner kronor. Sammanlagt alltså 2,5 miljoner kronor i skadestånd och rättegångskostnader.

”Att AD trots att rättsläget var synnerligen oklart när stridsåtgärderna utlöstes, vilket normalt brukar vara en anledning till att vardera parten ska stå för sina rättegångskostnader dömer Elektrikerna och Byggnads till att betala dem, mer än 2 miljoner. Det blir än snedare när AD som ett särskilt skäl anger att Laval inte är företrädda av någon arbetsgivarorganisation, när vi vet att Svenskt näringsliv enligt egna uppgifter har finansierat hela processen som ett sätt att krossa den svenska fackföreningsrörelsen. AD subventionerar alltså Svenskt Näringslivs attacker mot den svenska modellen”, skriver Kurt Junesjö i en kommentar till domen på sin hemsida kurt.nu

– Det är obegripligt att facket ska betala skadestånd när vi har följt gällande svensk rätt och beslut i AD säger Byggnads ordförande Hans Tilly.

AD är en klassdomstol vars domar, liksom EG-domstolens, är politiska. Facken måste vägra att betala några skadestånd. Det vore att skriva ut ett undergångsrecept om facken accepterar klassdomstolens (AD) antifackliga domar och att den så kallade EG-rätten ska väga tyngre än arbetsrätten.

      Konsekvensen av Arbetsdomstolens dom i Lavalmålet blir att fackförbunden måste bli väldigt medvetna om detta och respektera alla EG-rättsliga regler på det arbetsrättsliga området, säger advokat Anders Elmér, som var Lavals ombud i AD till tidningen Lag&Avtal den 2 december.

Men det är inte givet att det blir så. Ytterst beror detta på om fackledningen väljer underkastelse eller tar fajten för att kollektivavtalets villkor ska gälla för alla som arbetar, oavsett varifrån man kommer och vem man är anställd av. Om inte facken agerar mot arbetsorätten är det risken stor att arbetsgivarnas förhoppningar efter AD-domen infrias.

Lavalmålet borde en gång för all punktera facktopparnas naiva förhoppning om att EU, regeringen och AD skulle stå upp för kollektivavtalet och arbetsrätten.

Facken måste lita till sin egen styrka och solidaritet i kampen för drägliga löner och arbetsvillkor samt vända kapitalets EU ryggen.

Per Olsson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!