Facklig hbt-kamp

2009-08-12 15:45:16
Ska man behöva undervisa vuxna människor i allas lika värde och rätten till att inte bli diskriminerad på sin arbetsplats? Cirka hälften av alla homosexuella, bisexuella och transpersoner (hbt-personer) känner att de inte kan vara öppna med sin läggning på sin arbetsplats, enligt Arbetslivsinstitutet.

Sedan 1999 finns det en lag som skyddar mot diskriminering på grund av sexuell läggning på arbetsplatsen, vilken utökades 2003. På förra årets Pride anordnade det tvärfackliga nätverket Fritt Fram två seminarier om hbt-frågor på arbetsplatsen. På onsdag i Pride House kommer Unionen att prata om sitt hbt-nätverk.
Fritt Fram var ett samarbetsprojekt som började 2002 och arbetade mot diskriminering på grund av sexuell läggning i arbetslivet och jobbade för att skapa arbetsplatser där det är fritt fram att vara sig själv oavsett sin sexuella läggning. Projektet avslutades 2007 och fungerar nu som nätverk. Fritt Fram drevs 2007 av Arbetsgivare (Försvarsmakten, Sveriges Kommuner och Landsting, Södertälje Kommun), Fackförbund (Akademiker- förbundet SSR, Lärarförbundet), intresseorganisationer (RFSL, EKHO) och HomO. Och andra organisationer såsom LO, Kommunal, Polisväsendet, SEKO, SKTF, TCO och försvarsförbundet har varit delaktiga under projektets gång.

Unionens nystartade hbt-nätverk vill bidra till hbt-fokus inom fackförbundet. Nätverket är till för att stötta de hbt-medlemmar som vill kunna vara öppna med sin sexuella läggning, könsidentitet eller uttryck på sina arbetsplatser.
Det borde vara en självklar sak att kunna vara sig själv på sin arbetsplats, men så är inte fallet för hälften av dem som räknar sig som hbt-personer. Den rådande heteronormen och homofoba skämt i fikarummet bidrar till en stämning som inte gör det lätt att ”komma ut ur garderoben”. Enligt lag har en person som känner sig diskriminerad på arbetsplatsen rätt att bli representerad av facket, men tidigare har facket haft svårt för dessa frågor och de flesta har vänt sig direkt till HomO.

På senare år har dock facket tagit tag i dessa frågor och utbildar fackliga företrädare i hbt-frågor. De olika nätverken utbildar även arbetsgivare och håller föredrag på arbetsplatser för att få ett öppnare arbetsklimat. Det finns även en rad organisationer inom fackförbunden, såsom Gaysyrrorna och Gayuskorna som också utbildar och stöttar medlemmar i sin ”komma ut”- process.  

Man kan tycka att det inte ska behövas särskilda nätverk eller gay-organisationer inom facket, förutom att problemet ens existerar borde detta vara en självklar del av fackets ordinarie arbete. Men det är positivt att frågorna uppmärksammas och att det finns personer som puschar på för dessa frågor.
Frågan är vilken effekt arbetet får. Även om man föreläser och utbildar på arbetsplatser är heteronormen fortfarande djupt etablerad i samhället. Att de flesta förutsätter att alla är heterosexuella och att könsidentiteten överensstämmer med det medfödda könet skapar diskriminering och utanförskap. Men första steget är att prata om frågan, att lyfta upp den och skapa diskussion.
Att få människor att förstå att heteronorm och könsroller endast splittrar människor från att kämpa tillsammans mot orättvisor och förtryck är en svår uppgift. Än så länge är detta fundamentala bitar av samhället eftersom kapitalismen tjänar på förtryck.

Men även en del kapitalister inser att de inte alltid tjänar på diskriminering, sett ur en ekonomisk synpunkt. Per Lorén, personaldirektör på Norsk Hydro Olje var deltagare på en utav Fritt Frams utbildningar för chefer och anställda i näringslivet.
– Någon som får vara sig själv trycks inte tillbaka och producerar därför mer. Den som blir kränkt på arbetsplatsen däremot blir mindre lojal, och lämnar kanske företaget. Arbetsplatser som diskriminerar kan också få problem att rekrytera och deras trovärdighet hos allmänheten riskerar att minska, förklarade Per Lorén i en intervju med E24.
Är då diskriminering okej om inte företaget förlorar på det?

Facken borde kämpa för att hbt-kompetens borde vara en självklar sak på varje arbetsplats. Diskriminering och sexuella trakasserier är också vanligt förekommande problem som facket aktivt måste bekämpa med utåtriktade kampanjer, och om nödvändigt stridsåtgärder som strejk.
För att helt få bukt med heteronorm och diskriminering krävs dock en total förändring av samhällets syn och detta kan bara skapas när vi har ett samhälle där alla, oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning har samma värde.
Sanna Tefke
Aktiv i Kommunal

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!