Förbifart – för vem?

2011-11-19 02:49:58


Satsa på kollektivtrafiken – nej till Förbifart Stockholm!, manade demonstranterna i Tensta.

Jordens Vänner, Latinamerikagrupperna och Klimataktion arrangerade tillsammans med bl a Färnebo Folkhögskola en konferens i Tensta Träff lördagen den 12 november, inför klimattoppmötet i Durban om två veckor. I samband med detta genomfördes också en demonstration mot Förbifart Stockholm.

En ny motorväg vid namn Förbifart Stockholm ska enligt planerna börja byggas om ett par år. I Järvastadsdelarna Hjulsta och Akalla kommer den dessutom att gå ovan jord, medan den i mer välbärgade områden ska gå i en tunnel. Invånare i Tensta, Hjulsta, Akalla och Rinkeby vill förhindra att fritidsområdet Järvafältet tar skada av föroreningarna från den sexfiliga vägen.
Demonstrationen som ordnades i samband med ­konferensen  bar rubriken ”Vem tjänar på förbifarten?”.
Konferensdeltagarna demonstrerade genom centrala Tensta och fortsatte, nu med fler Tenstabor med i protesten, upp till vattentornet, där man har utsikt över platsen där Hjulstamotet ska byggas; en jättestor vägkorsning där nya E18 möter Förbifart Stockholm. Vi kunde se Järvafältet på andra sidan vägen. Det hölls många intressanta tal om Förbifarten, som beräknas kosta 28 miljarder kronor att bygga.
− Hastighetsgränsen ska vara 90 km i timmen, men vägen kommer att vara full av köer redan 10-15 år efter invigningen, berättade ­Beatrice Sundberg, Naturskyddsföreningen i Stockholm, som även kritiseradeatt fornminnen asfalteras över.

− Det här är miljörasism! utropade Guleed Mohamed från Love Tensta apropå att vägen inte grävs ned i invandrartäta områden. Han uppmanade demonstranterna att återerövra demokratin genom att tala med alla och be dem sprida budskapet.
Anne Hurrifur från föreningen Rädda Järvafältet berättade om det jättefina friluftsområdet där.
− Jag vill att också kommande generationer ska ha tillgång till det vackra fina Järvafältet, sa Anne.
− Trafikplatsen här i Hjulsta blir full redan på ­invigningsdagen, sa Mikael Sundström från Kollektivtrafikant Stockholm. Detta beror på att Förbifarten drar till sig ny trafik.
− Det kommer att bli 60 000 nya bilresor per dag för att det blir mer attraktivt att köra bil, enligt Trafikverkets rapporter.

Mikael Sundström vill istället se en utbyggd kollektivtrafik.
− Stockholms spårsystem måste byggas ut.
− Eftersom man har låst så mycket pengar på att bygga förbifarten kommer utbyggnad av SL-trafiken att behöva finansieras med stora biljettprishöjningar för kollektivtrafiken.
− Högre priser gör det svårare för SL att behålla sin resandeandel, det blir alltså sämre framkomlighet på vägarna.
Dagen avslutades med en pa­neldiskussion på temat ”Vad ska världen, Sverige och klimaträttviserörelsen göra inför Durban?”. Samtliga riksdagspartier utom Sverigedemokraterna var inbjud­na, men det var bara V och MP som deltog.
Sebastian Olsson

 Fakta ▼

  • Förbifart Stockholm är en sexfilig motorled som planeras att gå från E4/E20 vid Kungens Kurva i söder, under Ekerö och vidare mot Häggvik i norr.
  • Vägbygget, Sveriges dyraste motorväg, beräknas kosta 27,6 miljarder kronor, det vill säga minst 1,3 miljarder kronor per km. Nästan alla intäkter från trängselskatterna fram till år 2047 är öronmärkta för Förbifart Stockholm.
  • Värdefulla natur- och kulturmiljöer kommer att exploateras trots att stora delar av Förbifart Stockholm kommer att gå i tunnel.
  • ”Buller, nedsmutsade vattendrag och allvarliga ingrepp i naturområdena. Det väntar Järvaborna när bygget av Förbifart Stockholm blir verklighet, enligt miljöförvaltningens utredning” (Norra Sidan den 7 november).

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!