Förbifarten en miljökatastrof

2015-05-25 20:04:51

foto: Erik bij de Vaate / Flickr CC
Förbifarten kommer att innebära en katastrof för miljö och närområden om den byggs klart.

Det var när de boende på Porkalagatan i Akalla fick information om att deras fönster vända mot Förbifart Stockholms planerade tunnelmynning cirka 200 meter därifrån skulle bytas ut som deras engagemang tog fart, med stöd av Norra Järva Stadsdelsråd och andra miljöaktivister.

Buller och luftföroreningar är verkligen en nyckelfråga, till den grad att Trafikverket ännu inte har tagit ställning till egna luftkvalitetskrav, något som utlovats till denna månad, maj 2015. Men Förbifarten är också ett så flagrant brott mot klimatmålen att man baxnar över att en rödgrön regering blundar för detta.
Att en så massiv och trafikerad sexfilig motorvägstunnel aldrig förut har byggts gör att det finns få erfarenheter att bygga på. Förbifart Stockholms 145 000 bilar per dygn i en 16,5 km lång tunnel blir skyhögt mer trafikerad än schweiziska Sankt Gotthardstunnelns 16,9 km med 20 000 bilar per dygn. Enligt Stellan Hamrin i Nätverket Stoppa Förbifarten kan luften när trafiken flyter trögt i tunneln i rusningstrafik bli 18 gånger sämre än när människorna i Peking råds att ta på sig ansiktsmasker.
Experter vid Karolinska sjukhuset har uppskattat hälsoeffekterna i rusningstrafik vara jämförbara med att röka ett paket cigaretter om dagen, vilket kan förkorta en livstid med 1-7 år.
– Men även barn, astmatiker och gamla som inte har valt att använda tunneln kommer att drabbas, varnar Anita Karp från Karolinska institutet.

Enligt forskare från Sverige och Estland betyder bygget av Förbifarten helt enkelt att de idag cirka 25 förtida dödsfallen per år på grund av kväveoxider, sot och ultrafina partiklar flyttas längre ut från Stockholms centrala delar.
– Det ser ut att bli ett nollsummespel. Man delar om så att när befolkningen i allmänhet får lite bättre stadsluft blir det de som utnyttjar trafiksystemet och de som bor i närheten av tunnelmynningar och ventilationspunkter som får högre halter, säger Bertil Forsberg, professor i miljömedicin vid Umeå Universitet enligt en intervju i Sveriges Radio den 21 april.
Förorter som Järvas och Skärholmen har dragit nitlotten sedan starka lokala opinioner i välbärgade områden som Aspudden, Ålsten, Ulvsunda, Tegelhagen och Eriksberg mot tidigare förslag har lyckats flytta ut vägen längre västerut till områden som först nu börjar inse faran.

Stellan Hamrin är i samtal med Offensiv kritisk till att forskarna av någon anledning inte tycks ha räknat på att Förbifarten bidrar till en mycket kraftigt utökad biltrafik.
Enligt Trafikverkets egna miljöexperter räcker heller inte teknikutveckling och förnybara drivmedel för att uppnå Sveriges klimatmål. För det krävs en minskning av biltrafiken med 20 procent i hela landet och i storstäderna med 25 procent.
Men enligt den så kallade Stockholmsöverenskommelsen beräknades bygget av Förbifart Stockholm och Östlig förbindelse öka biltrafiken med 77 procent till år 2030, betydligt mer än den uppskattade befolkningstillväxten på 25-30 procent. Även arbetsplanen för Förbifarten, de samhällsekonomiska kalkylerna och finansieringen  bygger på cirka 70 procent ökad biltrafik till år 2035.
Konsekvensen blir dubbelt större utsläpp av koldioxid i Stockholmsregionen än vad som tåls enligt Trafikverkets egen bedömning av klimatmålen!

Att med berått mod inleda bygget av denna klimatdinosaurie under klimattoppmötesåret 2015 borde försätta alla Stockholms och Sveriges klimataktivister på stridsfot. Tillsammans med de fackföreningar som nu har börjat ta strid mot nedskärningarna i kollektivtrafiken, engagerade resenärer och unga och gamla aktivister i förortsrörelser som de runt Järva skulle en rörelse av rörelser kunna bildas för ett kollektivt trafikval i Stockholm. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!