Fortsatt kamp för folkhögskolan

2010-02-03 16:05:54
Göteborg: Kampen för Biskopsgårdens och Bergsjöns Folkhögskolor går vidare. Eleverna har stärkts av kampens utveckling efter förra veckans strejk och ockupation och är fast beslutsamma om att vinna över nedskärningspolitikerna.

Med förra veckans tre dygns skolstrejk och ockupation har eleverna på Biskopsgårdens folkhögskola satt region- och kommunpolitiker samt skolledning under hård press. Skolledningen har tillsatt en krisgrupp som under de tre dagarna höll möten hur man skulle handskas med ockupanterna.
Eleverna har visat stark kampvilja, enighet och organisationsförmåga. De har i motsats till vad den socialdemokratiska regionspolitikern Gladys Yanelli säger uppvisat ett fantastiskt praktiserande av demokrati. Oli- ka åsikter diskuterades och debatterades. Beslut fattades tillsammans ge­nom röstning och handuppräckning.

Demokratiska principer
är av högsta vikt i en så avancerad aktion och att alla är med och förstår vad man beslutar om är en grundläggan­de förutsättning.
När eleverna på andra dagens ock-upation erbjöds ett möte mellan regionpolitiker, skolledningen och fyra av eleverna, tillbakavisade man detta och ville ha ett möte med alla elever. Efter diskussion gick dock eleverna med på att ha mötet under förutsättning att representanterna inte fick fat­ta beslut, utan att allt skulle rapporte- ras tillbaka till eleverna på ett stormö-te.
Då politikerna ändrade tiden för mötet så att det skulle ske då ockupationen var över beslutade eleverna enhälligt att förlänga strejken och ocku- pationen.
– Detta gjorde vi för att förhandlingsläget skulle vara till vår fördel. Om kampen pågår samtidigt som diskussionerna förs har vi övertaget, förklarar eleven Murat Solmaz.

Elevernas press gjorde
att Folkhögskolans ordförande Gladys Yanel­li (S) valde att inte polisanmäla elever- na under de tre dagarnas ockupation. Detta visar vilken makt gemensam kamp ger och vilken press civil olydnad och direkta aktioner kan genere­ra.
För fortsatt kamp mot nedskärningarna och eventuella fortsatta ock-upationer är det viktigt att bredda kampen till att inkludera fler. Kanske är inte skolledningen lika tillmötesgående vid en ny ockupation, speciellt då den har sett vilket stort stöd elevernas aktioner har fått. En Facebookgrupp till stöd för ockupanterna har nu nästan 400 medlemmar.

För att stärka protesterna måste nu hela Biskopsgården och Göteborg dras med i protesterna. Om polis tillkallas för att bryta upp ockupationen måste hundratals mobiliseras för att ge sitt stöd. Invandrarföreningar, i-drottsklubbar, föräldragrupper, politiska organisationer; alla kan dras in i solidaritetsarbetet för Folkhögskolan.
Kristofer Lundberg

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!