Fortsatt kamp för rätt till asyl

2006-08-09 15:48:33
Kampen för asyl för de åtta sudaneser som hungerstrejkade på Gustav Adolfs torg i maj-juni fortsätter. När hungerstrejken pågick var det en av de åtta som hade fått beslut om avvisning. På grund av regeringens och Migrationsverkets rättsvidriga, inhumana och rasistiska flyktingpolitik är det idag ytterligare en som fått avvisningsbesked.

Situationen i Sudan har inte blivit bättre. FN:s flyktingkommissariat avråder från att återsända människor som internflyktingar till Sudan, särskilt män i stridbar ålder, vilket samtliga av de åtta sudaneserna är. FN släpps inte in i landet och kallar situationen i Sudan för världens idag värsta humanitära katastrof. Den regeringsstödda Janjaweed-milisen skördar fortfarande sina offer.
Enligt färska rapporter från bland annat Human Rights Watch och Amnesty International är det vanligt förekommande att människor torteras och dödsstraff tillämpas även för ”vanliga” brott. Listan på hur katastrofal situationen är kan göras lång.
De åtta sudaneserna har genom stödgruppen och sitt ombud skickat in kompletteringar samt nya asylskäl till sina tidigare ansökningar om uppehållstillstånd i Sverige. Med i kompletteringarna finns också mycket omfattande rapporter från människorättsorganisationer om läget i Sudan.
Eftersom sudaneserna i och med hungerstrejken varit synliga i media och därmed även kritiserat regimen i Sudan här i Sverige är riskerna med att återvända, om möjligt, ännu större än förut.
Stödgruppen för sudaneserna, där Rättvisepartiet Socialisterna och Socialistiska Studenter deltar, anser därför att de bör betraktas som så kallade sur place-flyktingar och har ytterligare skäl att beviljas uppehållstillstånd i Sverige.

Två har fått avslag

Alla åtta har sökt enligt den tillfälliga lag som infördes istället för flyktingamnesti och som gällde mellan 9 november förra året och 31 mars i år. Två av dem har fått avslag.
De flesta av dessa åtta flyktingar har varit fängslade och torterade och några behöver än idag läkarvård för detta. Några av dem har utsatts för räder och fått se sin by massakrerad, en del har förlorat släktingar i klanstrider, som är vanligt förekommande i Sudan.
De har kritiserat regimen och propagerat för demokrati, kvinnliga rättigheter och mänskliga rättigheter offentligt och detta ses av regimen som ”förräderi” och straffas med döden. Men Migrationsverket väljer att skydda militärdiktaturen istället för dem som flytt Sudan.
Avslagen dessa sudaneser fått motta innan de ansökte enligt den tillfälliga lagen är många.

Omänsklig flyktingpolitik

I flera av avslagen står det att ”i svensk rätt gäller förbud mot att avvisa eller utvisa en utlänning till ett land där det finns skälig anledning att tro att denne skulle riskerar att utsättas för döden eller med kroppsstraff eller att utsättas för tortyr eller annan förnedrande eller omänsklig behandling”. Trots detta beviljas inte de sudanesiska flyktingarna asyl.
Sudaneserna väntar nu besked från Migrationsverket om uppskov med beslut respektive inhibition av de två avvisningarna tills Migrationsverket tar del av de material flyktingarna skickat in genom sitt ombud.
Oavsett hur Migrationsverket bemöter detta nya material är deras agerande hittills bevis på att kampen för att återinföra rätten till asyl aktivt måste fortsätta.
Sudaneserna måste få permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Elin Edin
Socialistiska Studenter

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!