Fruktansvärda effekter av vårdnedskärningar

2012-11-17 11:03:46

foto: Gabriel Perez
Nätverket ”Rädda Vården” i Skåne demonstrerade den 20 oktober.

Åratal av nedskärningar har försatt den skånska sjukvården i ett tillstånd på randen till nedmontering. Personalen som redan går på knäna beskylls av nedskärningspolitikerna för att inte arbeta tillräckligt effektivt, en osmaklig manöver för att desperat försöka rentvå sina händer.

Det går knappt någon dag utan att den hårt ansatta vården i Skåne uppmärksammas i pressen. Ena dagen handlar det om att socialstyrelsen konstaterar att minst fem dödsfall orsakats av vårdplatsbrist och andra dagen är det kvinnor som skickas över bron till Köpenhamn för att föda. Det allomfattande anställningsstoppet innebär ett allvarligt hot mot patientsäkerheten.
Det är en stor underdrift att påstå att tillgängligheten är hårt beskuren redan innan det kommande årets planerade nedskärningar på ­uppemot 450 miljoner kronor.
Nedskärningarna och avveckling­en av ett flertal avdelningar har maskerats med den odemokratiska sammanslagningen av sjukhusen i Malmö och Lund till SUS (Skånes universitetssjukhus).
Anställningsstoppet har inneburit att man nu tvingas stänga fem av femton förlossningsrum på kvinno­kliniken i Malmö, vilket innebär att kvinnor nu tvingas att åka till Lund, Ystad, Helsingborg eller Köpenhamn beroende på platstillgången, för att föda sina barn.
Familje-BB i Malmö stängdes i november, med följden att ­nyförlösta mammor som inte drabbats av komplikationer nu tvingas att åka hem redan efter sex timmar. För en besparing på 600 000-700 000 kronor per år skalar man ned omsorgen till en otroligt låg nivå.

För ett år sedan överförde politikerna mödrahälsovården från sjukhusets ansvarsområde till privata kliniker som en del av ”Hälsovalet”. Resultatet har inneburit att de privata klinikerna kan plocka ut vinster på ”billiga” mer lättbehandlade patienter, medan de man saknar kompetens att behandla skickas som akuta fall till den offentliga vården på sjukhuset.
Denna sönderslagning av kvinnokliniken blev droppen som fick bägaren att rinna över för klinikchefen Göran Lingman, som kommenterade sin avgång i Sydsvenskan (25/ 10): ”Jag är väldigt orolig för att det ska genomföras, och över de effekter som följer på ett sådant beslut. Man bryter vårdkedjan och förlorar både pengar och kompetens.”
Öron-, näsa- och halskliniken i Malmö avvecklas i princip helt av besparingsskäl och patienterna hänvisas numera till Lund.

Strålbehandlingen för cancersjuka är ytterligare en verksamhet som flyttats från Malmö till Lund. Avdelningen i Malmö var redan tidi­gare pressad av långa väntetider med 1 202 cancerpatienter under år 2011. Numera tvingas ofta svaga patienter från en stor del av sydvästra Skåne att dagligen pendla flera mil extra med ambulans till Lund alternativt att läggas in permanent för att behandlas, något som ökar både totalkostnaden och framför allt det mänskliga lidan­det för en hel patientgrupp.
De skånska patienterna ska numera även tvingas betala mer för uppenbart sämre tillgänglighet och kvalitet. Med svepskälet att man vill ­styra patientflödet från akuten till primär­vården höjs avgifterna för akutbesök med 50 kronor till 350 kronor.
Argumentet ekar tomt mot bakgrunden av att man samtidigt höjer avgifterna för besök på vårdcentraler från 120 till 160 kronor. Detta är inget annat än en gradvis överföring från offentlig till privat finansiering av vården.

Vårdpersonalen har drabbats minst lika hårt som patienterna när politikerna ständigt försöker att pressa kostnaderna.
Regionstyrelsens ordförande Pia Kindhult (M) försöker motivera resursneddragningarna med att hon ”är övertygad om att det inte enbart handlar om pengar, utan också om effektivitet. Personalen gör onödiga saker en del av dagen” (Sydnytt 13/9). Detta kommer från en politiker som totalt saknar vårdkompetens och ­inte har en aning om hur verksamheten bedrivs ”på golvet”.

Med kort varsel meddelade sjukhusledningen på SUS att personalens julledighet uteblir i år för alla undersköterskor och många sjuksköterskor. Även tidigare år har julledigheten beviljats restriktivt, därför hade personalen hoppats på en förbättring i år. Istället möts de av en örfil som tack för att de ställt upp tidigare år och nu tvingas många ställa in sina julplaner med resor och släktträf­far.
Anställningsstoppet och de ”naturliga” avgångarna, som ska resulte­ra i personalneddragningar motsvarande 200 tjänster på SUS under nästa år, slår hårt mot de skånska patienterna. Framför allt är det de resurssvaga patienterna som drabbas hårdast när de saknar möjligheten att resa från Malmö till andra sjukhus.

Den akuta situationen som råder för den skånska sjukvården manifesterades av den goda uppslutningen av vårdpersonal och brukare på demonstrationen ”Rädda Vården” den 20:e oktober, men även andra ­initiativ har tagits för att protestera mot nedskärningspolitikerna så som spontana protester på kvinnokliniken och namninsamlingar. Det är uppenbart att frågan även i fortsättningen kommer att vara het, inte minst när kommande års rekordnedskärningar börjar märkas av. Trots fackets passivitet, finns det bevisligen en stark vilja bland personalen att kämpa för sina arbetsvillkor och en vård värd namnet. Nätverket Rädda Vården i Skåne välkomnar dem som vill kämpa att ansluta sig och kommer att fortsätta att ta initiativ till protester för en upprustning av vården i offentlig regi.

Ammar Khorshed

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!