Fyra av fem som söker sjukersättning får avslag

2018-04-11 12:16:37

foto: chispita_666 / Flickr CC
Att vara sjuk blir till ett stressigt heltidsjobb.

Det är tufft för människor som av någon orsak inte längre klarar av sitt jobb och till slut blir utförsäkrade. De får strida länge mot Försäkringskassan och avslagen är vanligtvis formulerade på ett sätt som gör att besluten är omöjliga att överklaga i domstol. Ofta får personen ifråga också höra skilda uppgifter från olika läkare.
Åren 2010-2014 blev 87 000 arbetstagare utförsäkrade och bara några har lyckats att ta sig tillbaka ut på arbetsmarknaden.
År 2014 fick 53 procent av de som ansökte om sjukersättning (som tidigare kallades ”förtidspension”) avslag på sin ansökan – idag är siffran uppe i nära 80 procent! 

Hösten 2015 uppmanade regeringen Försäkringskassan i ett så kallat regleringsbrev att verka för att antalet nybeviljade sjukersättningar (förtidspension) inte överstiger 18 000 per år under 2016-2020. Men Försäkringskassan ligger långt under målangivelsen. Ifjol beviljades bara 5 700 ansökningar!
Det är ingen risk att folk sjukskriver sig för att bli rika. Om du trots allt beviljas sjukersättning på heltid får du mellan garantiersättningen 9 290 kronor per månad och maxbeloppet 18 399 kronor per månad.
Jag kan bara hålla med Kjell Rautio när han undrar; ”Är det rimligt att Sverige ska ha OECD:s hårdaste krav för att få sjukersättning och att de som trots allt får sjukersättning sedan ska fattiggöras på det sätt som görs idag?”