Göteborg: Chef tvingades avgå efter mutskandal

2010-10-13 16:18:14
Efter Uppdrag gransknings program den 29 september har Göteborg skakats av oli­ka mutskandaler, där flera kommunala företag har varit inblandade i de olika byggbolag som är berörda av skandalen.

Det första brevet om mutor kom re­dan 2006 till idrotts- och fastighetsförvaltningen. År 2009 kom ytterliga- re ett brev, efter de första anonyma breven som statsrevisionen har granskat om anklagelserna, enligt Ragnhild Andersson, nuvarande förvaltnings­chef. Det andra brevet, som undertecknats av Lena Larsson, gäller inte bara idrotts- och fastighetsförvaltningen, utan sträcker sig även över kommunalt ägda bolag.
Mutorna handlar om hur byggbolag har skickat saltade fakturor till kommunala bolag – vissa jobb fakturerades med tiodubblad arbetstid, medan andra jobb aldrig har utförts. I andra fall har tjänstemän fått olika gå­vor från byggbolagen eller att de har anlitat samma bolag i privata affärer till obefintliga summor.

Mutorna, upp till miljonbelopp, har både byggbolag och tjänstemän roffat åt sig av på allmännyttans bekostnad.
Hyresgäster har fått hyreshöjning­ar medan lägenheterna har förlorat i standard, eftersom att de nödvändiga renoveringarna bara har gjors på papperet och inte i verkligheten. Några hyresgäster har renoverat lägenheten på egen bekostnad, som de inte kommer att få någon ersättning för.
Hyresgästföreningen i Göteborg borde ha en noll i hyreshöjning-kam­panj i år. Mutskandalen visar inte bara på hur ruttet systemet är, utan även att det finns gott om pengar i bostadsbolaget – om Poseidon kan beta­la 115 000 för belysning i ett träd så finns det inga anledningar att höja hyrorna!

Ytterligare ett avslöjande i programmet var angående Göteborgs Energi (GE), som sedan 2009 bytt elmätare. För jobbet anlitades två bo­lag, ett norskt och ett sydkoreanskt. Kontakten med företagen gjordes av en konsult i GE som har stått på leverantörernas sida och resultatet har blivit att GE inte har fått det de har betalat för.
Konsulten Karin Törnqvist försökte uppmärksamma ledningen på vad det var som pågick. Men först när det ryktades om att Karin skulle ställa upp i Uppdrag granskning agerade ledningen. Istället för att gå till ­botten med problemet försökte affärsom-rådeschefen Anette Winters tysta Ka­rin Törnqvist, utan vetskapen om att allt spelades in.
Justitiekanslern (JK) har nu granskat Anette Winters uppförande och enligt JK har hon brutit mot tryckfrihetsförordningen, vilket slutade med att Anette Wilders hoppade av sin post tisdagen den 5 oktober.

Mutskandalerna i Göteborg vi­sar att de kommunala bolagen inte bara styrs som vilka andra kapitalistiska företag som helst, utan även hur långt det kan gå med korruption. Tjänstemännens agerande i mutskandalen är ett bevis på att det inte räcker med att ha offentliga förhandlingar, eftersom tjänstemännen ändå kan manipulera för egen vinning. Vad som behövs är de anställdas demokratiska kontroll över bolagens affärer som i sin tur sätter allmännytta och kvalitet i fokus.
Kaan Özsan

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!