”Har nått en brytpunkt”

2015-06-18 09:57:57

foto: LA(Phot) Si Ethell
A foot patrol of Royal Marines from Delta Company, 40 Commando passes near Kajaki, Afghanistan.

Världen har blivit en blodigare plats under år 2014. Det hävdar fredsforskningsinstitutet Sipri i sin senaste årsbok.

”Vi verkar ha nått en brytpunkt. Allt pekar mot fler konflikter och dessutom dödligare konflikter”, kommenterade Sipri:s tillförordnade chef Ian Anthony.

Enligt den dåvarande amerikanske presidenten George W Bush skulle det USA-ledda kriget mot terrorismen med krig och invasion av först Afghanistan år 2001 och sedan Irak år 2003 bli inledningen till en ny fredlig världsordning.  

Men istället för en fredlig världsordning, där USA-imperialismen ensam kunde diktera villkoren, har Washingtons ställning stadigt försvagats – politiskt och militärt – under 2000-talet. Krigen i Afghanistan och Irak blev till katastrofala misslyckanden. 

Det fortsatta inbördeskriget i Afghanistan spred våld och terror till den angränsande kärnvapenmakten Pakistan. USA:s krig och ockupation av Irak ledde till inbördeskrig och blodigt sönderfall som födde den Islamiska statens (IS) terrorarmé. Idag kontrollerar IS halva Syrien och en tredjedel av Irak. 

De USA-ledda krigen, tillsammans med växande orättvisor och tilltagande plundring av de fattiga länderna, har starkt bidragit till att gö-ra världen till en allt farligare och blodigare plats. 

Listan över världens fyra värsta konflikter i fjol talar sitt eget fasansfulla språk: Inbördeskriget i Syrien (76 000 döda), Islamiska statens framryckning i Irak (21 000), kriget i Afghanistan (14 000) och kriget mellan Boko Haram och regeringsstyrkorna i Nigeria (11 000).

Till det ska läggas kriget i Ukraina som skördade 5 000 människors liv från mars till december i fjol. Och Ukrainakriget fortsätter, trots den framförhandlade vapenvilan. 

Det finns idag inget imperialistiskt land eller block som ensamt kan garantera stabilitet och jämvikt i de internationella relationerna. 

Många bedömare har gjort hänvisningar till det ”kalla krig” som präglade världen under peroden 1950-90. Men dagens ”kalla krig” är inte som det tidigare, som utkämpades mellan två antagonistiska supermakter – det stalinistiska Sovjet med allierade och imperialismen under USA:s överhöghet.  

Idag utkämpas det mellan olika imperialistiska makter som konkurrerar på en världsmarknad som inte växer lika snabbt som tidigare.De ökade spänningarna mellan de imperialistiska makterna märks såväl på det ekonomiska området som i form av militarism. 

Den militära uppladdningen i Östersjöområdet och Ukrainakriget speglar de spänningar som finns. Samtidigt är läget ytterst spänt i andra delar av världen, inte minst i Asien. 

”Det är uppenbart att traditionella instrument för att lösa konflikter inte har fungerat”, lyder nyhetsbyrån TT:s sammanfattning av Sipri:s årsbok. Det finns heller ingen lösning på grundval av imperialism och kapitalism. 

Det är endast om arbetarna och de fattiga förenas i en gemensam kamp mot våld och terror som en väg till fred kan stakas ut. Kampen mot militarism och krig – för nedrustning och fred – är en kamp för internationell socialism. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!