Hbtq+-kampen vid ett vägskäl

av RS Luleå, en artikel ur veckotidningen Offensiv

Trans Pride i Dublin 2018 var exempel på den klasskampsbaserade inriktning som hbtq+-rörelsen behöver (Foto: Clara Bell).

Årets Prideevenemang pågår för fullt. Stödet för hbtq+-personers rättigheter ökar, men bland den politiska eliten tornar mörka moln upp sig. Fortfarande finns allvarlig juridisk diskriminering att kämpa emot, men hotet från extremhögern, ökade klyftor och nedskärningar är ännu allvarligare.

Skandalen i EU-valet kring KD–kandidaten Lars Adaktussons abortmotstånd (röstade mot abort 22 gånger) är ingen slump. Den reaktionära högern med en unken familjesyn och motstånd mot hbtq+-rättigheter har stärkt sin ställning i flera partier. 
Symptomatiskt är att stödet för RFLS:s åsikter har fallit bland Socialdemokraternas och Moderaternas riksdagskandidater 2018 jämfört med 2014, och att det fortsätter att ligga på mycket låga nivåer bland Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas kandidater.

Ändå har vissa juridiska framsteg vunnits under den senaste mandatperioden. Till exempel:
• Numera ingår könsidentitet och könsuttryck i lagen om hets mot folkgrupp och i brottsbalkens straffskärpningsparagraf.
• Sexuell läggning och könsidentitet ingår i kravet om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen.
• Ensamstående kvinnor har numera möjlighet till assisterad befruktning inom svensk sjukvård (även om köerna ofta är långa).
• Samma regler gäller vid fastställande av föräldraskap efter assisterad befruktning utomlands för samkönade par som för olikkönade par.
• Det är numera tillåtet med så kallad embryodonation (varken ägg eller spermie har biologisk koppling till föräldrarna) vid assisterad befruktning. 

Förändringarna går dock alldeles för sakta. Till exempel skulle det behövas stora förändringar i reglerna kring föräldraskap och juridiskt kön.
– Rättvisepartiet Socialisterna stöder hbtq+-rörelsens krav på att ändring av juridiskt kön ska vara en rent administrativ process, att ändring av juridiskt kön och ingrepp i könsorganen ska vara möjligt innan 18 års ålder, att det ska införas ett tredje juridisk kön samt att personnummer ska vara könsneutrala, säger Jonas Brännberg, kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Luleå.
Även andra, kan tyckas rent administrativa förändringar, dröjer. Ett sådant exempel är att ändra ”faderskapspresumtion” till en könsneutral ”föräldraskapspresumtion” – det vill säga att par som har ingått äktenskap eller registrerat partnerskap automatisk ska bli föräldrar till parets barn. Idag gäller detta bara heterosexuella par. Det går inte heller för en spermadonator inom sjukhusvården av bekräfta faderskap, eller för en kvinna i ett lesbiskt förhållande att bekräfta föräldraskap efter en privat insemination. 
En annan viktig fråga är att säkerställa intersexuella barns rättigheter att slippa kosmetiska eller socialkirurgiska ingrepp utan deras samtycke. 

– Det här är viktiga förändringar som vi måste fortsätta kämpa för, tillsammans med att utreda hur det ska bli möjligt för fler vårdnadshavare än två och hur fler ska få rätt till föräldraförsäkring. Framgång är på intet sätt säkert. Extremhögern har flyttat fram sina positioner och det har haft en inverkan på hela det politiska etablissemanget. Hbtq+-rörelsen kan bara lita till sin egen styrka, och söka stöd och solidaritet från andra sociala rörelser, säger Jonas Brännberg
– Det finns många uppenbara kopplingar mellan hbtq+-kampen och till exempel antirasismen och asylkampen. En annan viktig fråga nu är att fullt ut delta i protesterna mot de stora nedskärningarna i vården, skolornas elevhälsa och så vidare, som om de blir verklighet kommer att slå hårt mot hbtq+-personer. Utan resurser och med ökande klyftor blir juridiska rättigheter inget annat än ord på ett papper. 
– Det blir allt mer uppenbart att det behövs en socialistiskt kamp mot det kapitalistiska systemet som ekonomiskt, politiskt och socialt förhindrar en total frigörelse från hbtq+-förtrycket, säger Jonas Brännberg. 

RS och Offensiv står för:
• Låt hbtq+-flyktingar stanna. Hbtq+-boende i väntan på permanenta uppehållstillstånd.
• Massiv upprustning av vården och skolan: inga köer till könsbekräftande vård, psykiatri eller elevhälsa.
• Inför tredje juridiskt kön, könsneutrala personnummer och könsneutral föräldralag.
• Möjlighet till fler juridiska föräldrar än två. Utökad föräldraförsäkring. 
• Kvinnors och hbtq-personers rätt till sina kroppar. Bort med sexistiska domare.
• Protestera mot rasism, sexism och homofobi var än den dyker upp – förtryck får aldrig normaliseras.
• Nolltolerans mot sexuella trakasserier. Trygga jobb, bra arbetsmiljö och demokratiska arbetsplatser. För kämpande fackföreningar.
• Stora satsningar på kvinno-, trans- och mansjourer samt annan vård för utsatta.
• Gemensam kamp mot homo- och transfobi och alla former av förtryck. Välfärd, bostad och arbete åt alla. Låt banker och storföretag betala.


RS på plats under Borås Pride 27-29 juni

I helgen kommer Borås Pride att äga rum, ett viktigt arbete för hbtq+-personers rätt och utrymme i samhället som behövs även idag.
Rättvisepartiet Socialisterna (RS) kommer som vanligt att närvara för att stärka arbetet för hbtq+-personers rätt att vara trygga i samhället och världen.
Under Borås Pride kommer man kunna gå på föreläsningar, utställningar och även träffa människor som brinner för arbetet med hbtq+-­frågor.

Torsdag till lördag annordnas utställningen ”Stonewall 50 år”.
Där uppmärksammas att det i år är 50 år sedan upproret på klubben Stonewall Inn skedde, där hbtq+-personer tröttnade på att bli trakasserade och gick emot polisen. Stonewallupproret ledde till en massrörelse för likaberättigande världen över och ses som starten för dagens Priderörelse – som behöver återkomma till sin historiska motståndsbakgrund i dagens kamp.
Sari Hevosaho

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!