Högre hyror med privata värdar

2008-03-26 14:15:55
Utförsäljning av kommunala lägenheter till privatvärdar innebär ökade hyror. Inom några år efter försäljningen har hyrorna stigit med 8 procent mer, i snitt 400 kronor mer i månaden för en trea, än för jämförbara kommunalt ägda lägenheter. Det visar en ny undersökning som Hyresgästföreningen gjort i samarbete med Stockholms universitet.

I undersökningen, Striden om allmännyttan del 2 – De kommunala bostadsföretagens roll på Storstockholms bostadsmarknad, konstateras det att: ”En kommunalt ägd trea på 78 kvm byggd på sent 60-tal eller tidigt 70-tal har en genomsnittlig månadshyra på 5 071 kronor. En likadan lägenhet i en kommun som sålt det kommunala bostadsföretaget har en genomsnittlig månadshyra på 5 491 kronor. Skillnaden urvalsgrupperna emellan är således drygt 400 kronor”.
Undersökningen baseras på en genomgång av hyresutvecklingen under åren 1996-2005 i de kommuner (Storstockholm) som fortfarande har kommunalt ägda lägenheter jämfört med hyresutvecklingen i de fem kommuner – Nacka, Danderyd, Vaxholm, Täby och Salem – där allmännyttan har försvunnit.
Då likvärdiga lägenheter jämförs framstår en tydlig tendens, hyreshöjningarna har varit störst i de kommuner där allmännyttan inte längre finns.
”Skillnaden i hyresutveckling mellan 1996-2005 är nästan tio procent [procentenheter]. I de fjorton kommuner i undersökningen som har kommunalt bostadsföretag har hyran för de studerade lägenheterna i genomsnitt stigit drygt 15 procent mellan 1996-2005. Medan hyran i genomsnitt stigit med drygt 24 procent i de kommuner som sålt hela sitt kommunala bostadsföretag.”
Utförsäljningar till privatvärdar betyder att allmännyttans hyresledande ställning undermineras och därmed urholkas bruksvärdeprincipen. Eller som det heter i utredningen: ”När det kommunala bostadsföretagets självkostnadsbestämda hyror inte längre sätter ett så kallat hyrestak på orten, tenderar hyrorna att öka snabbare än om det kommunala bostadsföretaget funnes kvar. Det är därmed inte möjligt, vare sig i hyresförhandlingar eller i tvister i hyresnämnden, hämta ledning ifrån de kommunala bostadsföretagens självkostnadsbestämda hyressättning. Hyrorna tenderar, på det sätt lagstiftaren beskrev redan 1974, att leda till en opåkallat snabb höjning av den allmänna hyresnivån”.
Dessutom anser ”en klar majoritet av hyresgästerna i allmännyttiga bostäder som sålts ut … dessutom att underhåll och service försämrats sedan de fått privat värd” (Stockholm City den 20 mars).
Per Olsson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!