Hongkong: 150 000 på årets ”4 juni-vaka”

2010-06-09 13:21:53
Det blev en massiv uppslutning i årets ”4 juni-va­ka” i Hongkong. Enligt ar- rangörerna samlades uppemot 150 000 i Victoria Park för att hedra minnet av de som dog i massakern vid Himmelska Fridens torg i Peking den 4 juni 1989.

Organisatörerna uppgav att 4 ju­ni-deltagande var ”överväldigan­de”, då man bara hade förväntat sig 50 000 deltagare.
Den huvudfaktor som späd- de på deltagandet var främst den hårdnande kampen i Hongkong för att få slut på det rådande odemokratiska valsystemet, med väx­ande krav på omedelbart införan- de av allmän och lika rösträtt. De nyligen genomförda regeringsfientliga fyllnadsvalen den 16 maj, i vilka över 500 000 röstade på kandidater som uppfattades som de mest uttalade opponenterna mot det Pekingvänliga etablissemang­et, spelade onekligen en betydan­de roll i mobiliseringen.
”Hongkong har radikaliserats” av valen, menade åtskilliga kommentatorer. Pekingregimen och de miljardärsintressen som stödjer den och agerar som dess språkrör i Hongkong gör motstånd mot allt utom minimala kosmetiska reformer av det nuvarande systemet.

Det enorma deltagandet den 4 juni i år kommer utan tvekan att öka trycket på dessa vacklare, även om deras tystlåtenhet ifråga om masskamp och deras preferens för uppgörelser bakom lyckta dörrar innebär att risken för ett svek är påtagligt och att masstrycket emot detta måste trappas upp under de kommande veckorna.
Socialist Action (CWI i Hongkong) deltog både i den allmänna och den påföljande univer­sitetsdemonstrationen. Bokbor- det i Victoria Park visades på ATV News.
Elva Socialist Action-anhänga­re delade ut flygblad och sålde det senaste numret av Socialist magazine med ”6/4” (4 juni) på omslaget. Bokbordet sålde också över 100 t-tröjor, de mest politiska t-tröjorna i parken, med parollerna: ”6/4, kampen måste fortsätta”, ”För oberoende och demokratiska fackföreningar, stöd arbetarkampen i Kina”, ”Enpartistyret kommer oundvikligen att falla”.

CWI-medlemmar deltog i årsdagshyllandet för att hedra offren, av vilka många var arbetare, inte bara studenter, som en del media och historiska källor hävdar. Utöver detta framhävde dock CWI-materialet behovet av att dra lär- domarna av 1989 års händelser in­för dagens växande masskamp i Kina och Hongkong.
Den nyligen genomförda strejken på Hondaanläggningen i Foshan, som chinaworker.info har or- ganiserat solidaritet för, har kallats för den ”framgångsrikaste strejken någonsin mot ett transnationellt företag i Kina”.
Strejken visade arbetarklassens makt. Ovanpå kravet på till exempel en 50-procentig löneförhöjning, krävde de unga Foshanarbe- tarna också rätten att få välja sin egen fackliga kommitté, istället för att få den påtvingad sig av Honda-”kommunistpartiet”-alliansen.

Socialist Action kopplar samman kampen för demokratiska rättigheter med kampen för att avskaffa kapitalismen och ställa bankerna och storföretagen under demokratisk masskontroll genom bygget av starka arbetarorganisationer.

chinaworker.info

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!