Hur använda EU:s nya arbetstidsregler ?

2007-02-07 14:23:03
Det nya arbetstidsreglerna som EU införde vid årsskiftet har för flera yrkesgrupper inneburit kortare arbetspass och längre vila mellan arbetspassen, medan andra måste öka helgtjänstgöringen för att få timmarna att gå ihop (se Offensiv 733).

Enligt EU-direktiven ska alla ha rätt till elva timmars nattvila och – i snitt under en sexmånadersperiod – ska ingen behöva arbeta mer än 48 timmar i veckan. Detta välkomnas av bland annat bussförarna i Kommunal.
– För oss har EU-reglerna varit övervägande positiva. För det första har det begränsat arbetstiden. För det andra har det infört begreppet nattvila och veckovila för dem som kör kortare linjer än fem mil. För dem som kör längre är reglerna gamla, berättar Peter Boström, bussförare vid Swebus i Södertälje och huvudskyddsombud på Södertäljedepån.
– För det tredje så begränsar det hur länge man får arbeta på natten.
– Det finns en fjärde bra sak för oss och det är att de inte kan förlänga arbetstiden hur mycket som helst. Arbetsgivarna kan inte tjuvvägen införa årsarbetstid. Det är lite ynkligt att det är EU-regler som inför det här och inte våra fackföreningar.
– Vår fackliga kamp handlar om att jämna ut arbetstiden. Långa arbetspass samt ryckiga och ojämna arbetstider sliter hårt på kropp och psyke. Det finns en anledning till att arbetarrörelsen alltid har kämpat för åttatimmarsdag, åtta timmars vila och åtta timmars sömn. Fast idag borde det handla om att kämpa för sex timmars arbetsdag.

Sextimmars arbetsdag

De nya reglerna innebär att snittarbetstiden får vara maximalt 48 timmar i veckan under en sexmånadersperiod. Ingen vecka får vara mer än 60 timmar. Är man uppe i 60 timmar en vecka måste det kompenseras ganska snabbt.
– 48-timmarsregeln kommer hålla emot säsongsarbeten smygvägen. Det har betydelse i alla serviceyrken som butik, restaurang med flera, där de kan slita ut personalen under en begränsad period och dumpa dem sedan.
– Det finns en annan fördel att de inte kan utnyttja tillfälligt anställda. Snittiden gäller under den tid man är anställd. Är man anställd för en vecka gäller 48 timmar.
– Vi har inte i de lokala förhandlingarna haft problem att anpassa tiderna till de nya reglerna.
Det är verkligen upprörande att arbetsgivare försöker kringgå de nya reglerna genom att utnyttja de undantag som EU öppnat upp för. Undantag kan göras så många gånger som tre gånger samma vecka, då nattvilan kan begränsas till nio timmar (om kompensation ges veckan efter). Kommunal menar att detta undantag endast ska användas i situationer som inte kan förutses.
– En klok arbetsgivare använder sig av niotimmars-regeln i undantagsfall. Vi har fått Swebus med på att undvika att schemalägga någon nio timmar. Därför var det exempelvis inga problem igår när pendeltågen ställdes in. Vi kunde köra ersättningsbussar på övertid för att täcka upp. Om jag hade varit schemalagd med nio timmars nattvila skulle de varit tvungna att hitta någon annan på mitt morgonpass nästa dag. Planerar de med nio timmar har de tagit bort alla marginaler, menar Peter Boström.
Att arbetsgivarna försöker undvika att ta ansvar för personalens arbetsvillkor märks även i de direktiv som gått ut till kommuner och landsting. Utan ett självständigt tänkande lokalt i fackföreningarna och bland de anställda riskeras arbetstiderna att försämras för att reglerna ska uppfyllas, vilket är fallet på en del håll.

Elva timmars nattvila

På min egen arbetsplats, en förskola i Nykvarns kommun, har vi valt att bortse från direktiven till kommunen och följer intentionerna med de nya EU-reglerna. Vi har därför kortat ned kvällsmöten (arbetsplatsträffar och planeringstillfällen). De måste sluta 19.30 för att den personal som öppnar förskolan 6.30 nästa dag ska hinna få elva timmars nattvila. En bonus blev att vi fick en arbetstidsbuffert på 17 timmar per år. Det är tid som kommer att användas för arbete som tidigare gjordes gratis eller på övertid (exempelvis luciafirande, föräldrasamtal eller förberedelser). Denna förändring välkomnas varmt av samtliga anställda på förskolan.
Gunilla Leijon

KORT OM EU-DIREKTIVET:

• Reglerar veckoarbetstiden till max 48 timmar, kräver 11 timmars sammanhängande dygnsvila och max åtta timmars nattpass för arbete som anses särskilt tungt.
• Reglerade dygnsvilor är en fråga också facken drivit.
• Många arbetsgivare försöker kringgå direktivet, t ex genom att öka helgtjänstgörningen för att få schemat att gå ihop.
• En del grupper välkomnar dygnsvilan och begränsingen av nattpassen (se artikeln). Andra, till exempel vårdanställda som arbetar oregelbundna tider, får däremot svårare att få sina timmar att gå ihop utan ökad helgtjänsgöring (se Offensiv 733).

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!