“Hur Husby ska se ut vet vi inte”

2008-04-23 14:33:15
Uppemot 200 personer samlades förra onsdagen i Husby Träff för att på initiativ av nätverket Järvas Framtid möta Svenska Bostäders projektledare för Järvalyftet, Evald Malm, och arkitekten Sten Jonson, vars idéskisser föreslår en extrem ombyggnad av Husby med rivning av 35 hus och cirka 1 000 lägenheter.

Evald Malm, som var klart imponerad över uppslutningen, inledde mötet med att upprepa det ”trygghetsmantra” som Svenska Bostäder (SB) hela tiden predikat om. Han påstod att Husby och Järva är otryggt att bo i och att Järvalyftet skulle öka tryggheten. Evald Malm och SB borde inse att otrygghet inte är något som kan byggas bort med radhus och stadsgator.
Och de boende i Husby har aldrig känt en sådan otrygghet som när de nu hotas av makthavarnas ”Järvalyft”.
Det som krävs är en länge eftersatt renovering av husen på de boendes villkor och en upprustning av den sociala servicen i området så att det finns skolor, ungdomsgårdar, vårdcentraler o s v tillgängliga för de boende i området.
Till sommaren läggs nu istället Dalhagsskolan i Husby ner, likaså stängs Gula Gården och även barna- och mödravårdsvårdscentraler runt Järva är nedläggningshotade.
Inga nya skolor, ungdomsgårdar eller vårdcentraler finns än så länge i det Järvalyft som skulle öka tryggheten för de boende i Järva.
Malm fortsatte med att ursäkta sig och Svenska Bostäder för att det hade gått fel i lanseringen av Järvalyftet och erkände att det var SB:s eget ansvar.
– Vi var för ivriga och gick för snabbt och byråkratiskt fram, menade Malm.

Protesterna haft effekt

Protesterna hade enligt Malm lett till att ”tempot dragits ned” och skapat förutsättningar för ett samråd i referenskvarteret. I ett försök att stryka nätverket och publiken medhårs sa Malm att ”Jag beundrar Arne Johansson (initiativtagare till Järvas Framtid och diskussionsledare på mötet) alldeles kolossalt, hans sätt att mobilisera och dramatisera”.
Nu menade han att det för Svenska Bostäders del gäller att försöka ”hinna ikapp” med en öppen dialog med de boende och lyssna på deras idéer och synpunkter. Han talade också om att en lokal skulle inrättas av SB i Husby i slutet av sommaren, dit folk ska kunna komma och titta på idéer, skisser och modeller, samt föra en dialog, diskutera och debattera Järvalyftet.
Därefter tog Malm upp samarbetet med byggherrarna HSB Bostad, Skanska och Peab och kallade dessa för ”seriösa aktörer” i samma anda som Svenska Bostäder.
– Hur Husby ska se ut vet vi inte – men det är bra, eller hur? sa Malm i ett försök att avdramatisera både de skisser som efter honom skulle presenteras av arkitekten Sten Jonsson och den kris som uppstått i SB:s relationer till byggherrarna, sedan protesterna fått den politiska enigheten bakom Järvalyftet att spricka.
”Inget är klart förrän det är klart”, sa han också om SB:s intentioner att byggbolagen ska kunna köpa en stor del av fastigheterna.
Ändå menade han att Husbyborna bör vara beredda på att det ”mycket väl kan bli försäljningar” och på att det även ”kan bli rivningar av vissa hus” för att man vill ha en ”blandad bebyggelse”.

”Galna idéer”

Sen var det dags för arkitekten Sten Jonson att presentera sina som han själv skämtsamt kallade ”galna idéer” om hur Husby kan byggas om.
Som tidigare räknats ut var 35 av 58 hus på Trondheimsgatan, Oslogatan och Bergengatan rivna och ersatta med parhus och radhus.
Den trygga separeringen av biltrafik och gångvägar som nu finns i Husby ska tas bort och det ska bli stadsgator istället.
Enligt Jonson var husen i Husby efter 40 år i behov av att antingen rivas för att ersättas av radhus eller genomgå radikala förändringar och ombyggnationer.
Flera av de närvarade på mötet reagerade starkt på argumentet att husen bara skulle hålla i 40 år.
En boende i området, som själv var ingenjör, ifrågasatte arkitekten och menade att han borde skämmas för sitt förslag.
Gunnar Johansson, boende i området och aktiv i Nätverket Järvas Framtid, var kritisk till förslaget att göra om gatorna till stadsgator och pekade på en undersökning om att barn mår dåligt av den dåliga luft som uppstår när man kommer i kontakt med avgaser i stadsgator.
Även Kristina Palm, Husbybo och aktiv i Nätverket Järvas Framtid, ställde sig på barnens sida och undrade varför skisserna inte innefattade några nya skolor och annan barn- och ungdomsverksamhet. Enligt Malm var detta inte Svenska Bostäders, utan stadens, ansvar.
I Evald Malms och Sten Olssons presenterade idéer var det mycket prat om storslagna framtidsvisioner för Husby och Järva.
Vad de glömde bort är vad som ska hända med dem som bor i Husby just nu.
– Var ska folk som inte har råd bo? undrade Bilbo Göransson från Rättvisepartiet Socialisterna.
Jakob Dencker från Miljöpartiet och aktiv i Nätverket Järvas Framtid undrade hur det skulle bli med Järvafältet med all ny bebyggelse runt omkring fältet.

Järva Socialt Forum den 16-17 maj

Evald Malm ansåg att det fortfarande skulle gå att bevara Järvafältet men göra det ”grönare”. Vad detta innebär kan man ju fråga sig. Är inte Järvafältet redan grönt nog?
Kampen för Husbys och Järvas Framtid fortsätter. Nu måste alla sluta upp till Järva Socialt Forum den 16-17 maj.
Då blir det vi boende i området som får agera experter och stå i talarstolen och Evald Malm och Sten Olsson får sitta som publik och lyssna på oss.

Nils Kaza

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!