Hur stoppa våld och mobbing i skolan?

2009-08-26 14:30:56
Varje år drabbas tusentals ungdomar av så pass grovt våld i skolan att de måste uppsöka sjukvård. Elever måste själva organisera sig för att ta kamp mot mobbing och lärarna behöver å sin sida mer resurser för att vän­da den negativa utveckling­en. Skolverkets svar är endast att ta fram en handlingsplan som lärarna ska följa, utan att ställa krav på mer resurser till skolorna.

Den ekonomiska krisen gräver djupa hål i den offentliga sektorns budget och skolorna drabbas oerhört hårt av nedskärningar. I Göteborg kommer till exempel Hammarkulleskolan att förlora sex lärare nu till skolstarten trots att det för ett knappt halvår se­dan skedde en våldtäkt i en av skolans lokaler. Flera elever har vittnat om en stor ökning av sexuella trakasserier och att ord som hora, fitta och bög som skällsord har blivit så vanliga att ingen längre reagerar. Alla elevstödja-re togs bort från skolan förra året, vilket har skapat en otrygghet bland ele- verna eftersom de inte har någon att vända sig till. Detta är ingen ovanlig bild i skolan, utan en allt vanligare.
Allt som inte är skolans kärnverksamhet slaktas nu. Elevfik stängs ner, kamratstödjare och olika sidohjälpinsatser dras det ned på. I Göteborg stängs Humlan, som är en verksamhet för psykoterapihjälp för gymnasieelever som har varit mycket uppskattad. Verksamheten finns varken med i styrdokument eller i uppdragsbeskrivningen från kommun- fullmäktige. Därför har utbildningsnämnden valt att lägga ned verksamheten från och med höstterminen 2009. Den så kallade besparingen uppgår till två miljoner kronor.

Allt ansvar hamnar hos lärarna, medan politikerna som tar besluten om de massiva nedskärningarna kräver att skolorna ska vända utveckling­en och göra skolmiljön bättre, men detta blir helt omöjligt när antalet anställda i skolorna hela tiden minskar.
Skolverket har tagit fram ett förslag till handlingsplan som ska funge­ra som ett stöd för lärare. Detta ris- kerar dock att bara bli ett slag i luften eftersom det inte förändrar det faktum att det är resurser och lärare som behövs. De flesta lärare ser vilka be­hov som finns, men är maktlösa att göra något åt problemen då den löpande undervisningen inte kan påver­kas. Med mindre klasser och funge- rande antimobbningsteam skulle utvecklingen kunna gå att vända.
Skolans problem är inte bristen på papper om värdegrunder, utan bristen på personal som kan förverkliga dessa.

I fjol skedde över tusen hatbrott enbart mot hbt-personer, en ökning med 48 procent jämfört med året in­nan. Det visar såväl på behovet av specialkompetens inom detta område som på behovet av elevkamp på skolorna mot homofobi, sexism, rasism och all form av diskriminering.
Det som behövs är mer pengar till kommuner och landsting så att eleverna garanteras den utbildning och skolmiljö de har rätt till. Rättviseparti-et Socialisterna säger nej till nedskärningar inom skolan. Tusentals lärare behöver återanställas och nedskärningarna måste omedelbart dras tillbaka. Den kommunala skolan ska in­te heller behöva betala det lokalkaos som friskolorna skapar.

Elevkampanjen är en socialistisk ungdomsrörelse som organiserar elever på skolor, fritidsgårdar och i samhället.
Tillsammans har vi i Elevkampanjen tvingat politiker att backa på nedskärningar och skolmatsavgifter, dri- vit antikrigsrörelser och slagit tillbaka sexuella trakasserier och rasism i vår skolmiljö. Det har vi gjort genom att organisera strejker, blockader och demonstrationer samt genom att hålla temadagar och lektioner för att höja medvetenheten bland oss ungdomar i olika kampanjer.

Thomas T Carlsson
Patricia Degerman

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!