Husby Social Forum

2008-02-27 14:46:19
Forumet hålls i Husby träff 16-17 maj
Uppstartsmöte i Husby träff onsdag 5 mars kl 18

Nätverket Järvas Framtid beslutade på sitt senaste möte att inbjuda alla intresserade föreningar och enskilda att delta i planeringen av ett Husby Social Forum, på temat Ett annat Järvalyft är möjligt.

Hyresgästerna i Husby har vunnit första ronden i kampen om Svenska Bostäders planer för renoveringen av referenskvarteret på Trondheimsgatan. Den planerade byggstarten har skjutits upp till förmån för ett samråd, som väntas pågå i flera veckor.
Men än finns det inget som tyder på att politikerna i stadshuset har backat från sina planer på en extreme makeover av Järvaområdet – inklusive rivningar av flerfamiljshus, lyxrenoveringar, nya radhusområden runt Järvafältet, rivna gångvägar och gångbroar o s v.
Samtidigt som man högtidligt talar om blandade boendeformer, integration, service, utbildning och jobb lägger man i verkligheten ned skolor, barnavårdscentraler, mellanstadieverksamheter och ungdomsmottagningar.
Järvalyftet har hittills varit ett von oben-projekt för stadshuspolitiker och arkitekter, helt över huvudet på dagens invånare. Med ett Husby Social Forum vill Järvas Framtid inbjuda gräsrötterna – hyresgäster, lokala föreningar och de som i dag bor och verkar inom Järvaområdet att vända på steken.
Vad vi vill kämpa för är rätten till en deltagande demokrati, som innebär en upprustning på våra villkor och att inga åtgärder genomförs som innebär att dagens boende drivs bort eller får sin närmiljö förstörd.

Arne Johansson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!