I marginalen

Blåbrun politik upphöjs till grundlag

Den blåbruna regeringen trappar upp sin rasistiska politik. För att möjliggöra Tidöavtalets ”paradigmskifte” tillsätts ständigt nya utredningar eller ges nya direktiv till pågående utredningar.
Nyligen gav till exempel de blåbruna nya direktiv till den utredning som redan har lagt förslag om att eget boende ska tas bort som alternativ för asylsökande. Nu ska den utredningen även ha fått i uppdrag att utarbeta förslag om hur man kan bestraffa asylsökande som vägrar att bo på de asylcenter som regeringen vill upprätta enligt dansk förebild. En vägran kan innebära att ansökan återkallas.
– I ett tidigare betänkande har det nämnts att man kan anse en asylansökan implicit återkallad, det hoppas vi kunna implementera i framtiden, sa Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling när han och migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) presenterade de nya direktiven i förra veckan.
Nästa steg kan bli att asylcenter upprättas i länder som ligger långt från Sverige och EU, vilket Sverigedemokraterna länge har krävt och som övriga blåbruna partier har öppnat för.
Den danska regeringen vill exempelvis etablera ett asylcenter i Rwanda dit även asylsökande i Danmark ska tvångsplaceras. ”Ett välkommet förslag” var SD:s kommentar.
I väntan på att fler regeringar och helst alla EU-regeringar ger sitt stöd till detta har dock den danska regeringen – en högerkoalition ledd av Socialdemokraterna – tillfälligt pausat planerna på att etablera ett asylcenter i Rwanda.

I mitten av juni tillsatte regeringen en grundlagskommitté med uppdrag att skriva om grundlagen så att det blir möjligt att återkalla, riva upp, medborgarskap. Det kan idag inte göras enligt grundlagen. Samma grundlagskommitté ska vidare minska skyddet mot diskriminering, vilket är helt i linje med vad Sverigedemokraterna har önskat.
Grundlagskommittén har också getts i uppdrag att lägga fram förslag som ger den privata äganderätten och ”näringsfriheten” ökat grundlagsskydd. Den privata äganderätten är kapitalismens grundbult och vad regeringen vill göra är att grundlagsskydda vinster, utsugning och brott. Grundlagsändringarna innebär att kapitalismens plundring inte längre kommer att kunna ”begränsas av statsmakten. Vare sig det sker genom artskyddsregler eller direkt expropriering”, skrev moderata Nya Wermlands-Tidningen i en ledarkommentar den 19 juni under rubriken ”Välbehövlig grundlagskommitté”. ”Välbehövlig”, för vem och vilka? ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!