Id-kontroller bygger nya flyktingmurar

2016-01-07 10:58:02
I måndags (den 4 januari) infördes de id-kontroller på samtliga resor mellan Danmark och Sverige som riksdagen beslutade om den 17 december. Med ständigt utvidgade gränskontroller bygger regeringen med stöd av Sverigedemokraterna och tre av fyra Allianspartier nya flyktingmurar. Id-kontrollerna är ett brott mot asylrätten som accelererar det förödande ”race mot botten” vad gäller flyktingars rättigheter som pågår i EU och som inte minst de nordiska länderna driver på.

De obligatoriska id-kontrollerna utgör en del i det batteri av åtgärder som regeringen presenterade i slutet av november för att hindra och avskräcka flyktingar från att komma till Sverige. Tillfälliga uppehållstillstånd ska vara regeln, även för barn. De som får tidsbegränsade tillstånd ska ej få återförenas med sin familj och utan id-handlingar får man inte färdas till Sverige. 

De omfattande inskränk­ningar i asylrätten som detta innebär,  tillsammans med en i praktiken omintetgjord anhöriginvandring och de nu införda id-kontrollerna, utgör en total kursändring högerut – aldrig har svensk flyktingpolitik stramats åt så kraftigt och så snabbt. 

Regeringens skarpa högersväng har tydliga inslag av undantagslagar. Det är också under rubriken ”Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet” som regeringen har beslutat sig för att genomföra den nya lagen om: ”Krav på identitetskontroller vid transporter som utförs med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från utlandet, och sanktionsavgifter för att se till att kravet på identitetskontroller följs”. Enligt regeringen är den nya lagen ”tillfällig”, men den kan gälla i upp till tre år. Från och med i måndags är Kastrup station en enda lång flyktingmur. 

”På Kastrup station har 34 kontrollstationer byggts där passagerarna slussas igenom när de byter perrong för att åka vidare till Sverige. Kontrollstationerna bemannas dygnet runt av totalt 150 vakter från Securitas. Mellan spåren har ett 325 meter långt stängsel uppförts för att id-lösa flyktingar inte ska kunna ta sig förbi kontrollerna. Alla id-handlingar blir fotograferade av vakterna i fållorna”, rapporterade SVT på morgonen den 4 januari. 

Samtidigt med gränskontrollerna vid Kastrup fortsätter gränskontrollerna vid Hyllie station utanför Malmö. Även på Hyllie station har det byggts stängsel mellan spåren. Till det ska läggas id-kontroller på all busstrafik mellan Danmark och Sverige samt färjeförbindelser. Transportörerna är enligt den nya lagen tvingade att kontrollera att passagerare har giltiga id-handlingar, annars hotar en sanktionsavgift (böter) om 50 000 kronor. 

De som saknar vad regeringen kallar ”giltig id-handling” får inte åka med. Fyra av fem av de över 160 000 asylsökande som kom till Sverige i fjol saknade id-handlingar. Nästan samtliga asylsökande från krigshärjade länder som Afghani­stan, Somalia och Eritrea saknade en id-handling. Id-kontrollerna slår särskilt hårt mot ensamkommande flyktingbarn. Nästan 25 000 – två tredjedelar av de ensamkommande barn som sökte asyl i Sverige 2015 – kom från Afghanistan. Av dem var det bara 18 som kunde visa upp en id-handling, enligt radions Ekot den 23 december.

Enligt regeringen ska de som nekas inträde till Sverige söka asyl i ett annat land eftersom landet är ”fullt och inte har råd med fler” för att i nästa andetag skryta om hur bra det går för svensk ekonomi samt statsfinanserna. Så visst finns det pengar.

Men var ska flyktingar nu söka asyl och skydd, när alla EU-länder stänger sina gränser och villkoren i flyktinglägren nära krishärdarna blir allt omänskligare? Samtidigt driver inte minst regeringarna i de nordiska länderna, inkluderat Norge som inte är med i EU, på för att Fort Europas flyktingmurar ska bli fler och högre. 

Som ett väntat svar på den svenska regeringens gränskontroller aviserade den danska regeringen i måndags att man inför gränskontroller vid gränsen mot Tyskland.

Dagarna innan hade Finlands regering och myndigheter spärrat flyktvägen från övriga Europa till Finland genom att förutom pass också kräva giltiga visum av de som ville åka med Finnlines färja från tyska Travemünde till Helsingfors. Och i Norge har högerregeringen, med hänvisning till den svenska regeringens åtgärder, föreslagit en ytterligare skärpning av flyktingpolitiken som bland annat innehåller förslaget om att asylsökande från ett annat nordiskt land ska kunna direktavvisas vid gränsen. 

”Vi kommer att ha en av de hårdaste invandringslinjerna i Europa”, sade Sylvi Listhaug från rasistiska Fremskrittspartiet som i december blev Norges nye invandrings- och integrationsminister när förslagen presenterades på en presskonferens.

Till och med Lagrådet, den myndighet som ska granska lagförslag innan de behandlas av riksdagen, uttryckte en ovanligt starkt fördömande kritik i sin granskning av de föreslagna id-kontrollerna. 

”Lagförslaget bygger på ett otillfredsställande beredningsunderlag. Detta är synnerligen allvarligt eftersom saken gäller ett förslag till undantagstillståndsliknande lagstiftning med avstängning av bl.a. samtliga Europavägar, behörighetskontroll på kollektivtrafik kombinerat med sanktioner för transportören och en inskränkning av den personliga integriteten. En så ingripande lagstiftning bör införas först efter en ordentlig utredning med beaktande av grundläggande rättsstatsprinciper. Lagrådet avstyrker därför det remitterade lagförslaget” skriver Lagrådet i sitt yttrande den 7 december. 

Men för regeringen är det överskuggande målet att få ner antalet asylsökande och att fler flyktingar, som fått nej på sin asylsökan i Sverige, ska avvisas. 

Enorma polisinsatser ska mobiliseras för att jaga papperslösa och snabbt avvisa dem som har fått avslag. I början av december var det totalt 22 000 personer som med tvång skulle fås att lämna Sverige. Regeringens ”högsta prioritet är nu att få dem att lämna landet så fort det går” (Dagens Nyheter den 3 december). 

Regeringen vill också teckna så kallade återtagandeavtal med flera länder för att kunna tvångsutvisa fler till bland annat Afghanistan. När statsminister Stefan Löfven i början av december träffade Afghanistans president Ashraf Ghani diskuterades och kanske till och med slöts ett de facto återtagandeavtal med ett land där våldet och terrorn är ständigt närvarande och säkerhetsläget aldrig har varit sämre.

Regeringens inhumana politik driver flyktingar i armarna på människosmugglare och tvingar de som är på flykt att söka än farligare vägar in till Europa. 

Nästan samtidigt som riksdagen beslutade om att införa id-kontroller larmade FN:s flyktingorgan UNHCR om att år 2015 ser ut att bli det värsta flyktingåret i modern tid. Över 60 miljoner människor är på flykt och antalet flyktingar fortsätter att öka från framförallt Syrien, Irak och Afghanistan. 

Regeringens nya flyktingpolitik har redan mött motstånd i form av demonstrationer och upprop som den nya namninsamlingen för asylrätten som kan undertecknas på folkkampanjforasylratt.se.

Fler protester är att vänta när följderna står klara och offren får ansikten. Nu gäller det att de som är beredda att stå upp för asylrätt – mot högerpolitik och rasistisk splittring – samlas i en aktiv folkkampanj för flyktingars rättigheter. 

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) och Offensiv säger: 

  • Enad kamp mot högerpolitik och rasism. Låt börsbolag och rika betala för ett program för bostad, välfärd och jobb åt alla.
  • Försvara asylrätten – nej till tillfälliga uppehållstillstånd, id- och gränskontroller.
  • Riv Fort Europa. Säkra vägar till Europa för flyktingar. Avskaffa Dublinförordningen. 
  • Masskampanjer mot rasism, attentat och skuldbeläggning av flyktingar. 
  • Stoppa tvångsutvisningarna. 
  • Flyktingamnesti – nu. 
  • Gemensam kamp för jobb, välfärd, bostad och ökade resurser till kommunerna. 
  • Nej till låglönemarknad – lika rättigheter och kollektivavtal. 
  • Internationell solidaritet: Global kamp mot imperialismens krig och plundring. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!