IG till skolpolitiken i Haninge

2010-01-27 15:46:56
Den omdebatterade situationen på Haninges skolor, med bl a betygsliknande omdöm­en i förskolan, i kombination med en järnhård inre regim, har påståtts gett positiva resultat. Men så är inte fallet, det visar även en artikel i Pedagogiska magasinet.

En intressant artikel om skolan i Haninge under rubriken ”Vart leder den hårda kontrollen?” kan man hitta i tidskiften Pedagogiska magasinet nr 3/ 2009. Artikeln är skriven av journalisten Mimmi Palm, som bland annat har intervjuat Mats Öhlin, chef för Haninges utbildningsförvaltning.
Två längre citat från artikeln avslö­jar både Mats Öhlin (V) och atmosfären på skolorna i Haninge:
”Det betyder, menar Mats Öhlin, att man i Haninge kommun har lyckats ge eleverna i tvåan en så god undervisning i mate-matik att deras sociala förutsättningar kan överbyggas – helt. Det är nästan för bra för att vara sant. Och det finns de som anser att det inte kan stämma … Men de som har invändningar vill inte träda fram med namn. De är rädda för att uttrycka åsikter som avviker från kommunledningens. Flera som har gjort det säger sig ha råkat i onåd, nå­gon har i förtäckta ordalag uppmanats att sluta. När jag lägger fram det för Mats Öh­lin låter han sig inte bekomma. Han säger lugnt att organisationen präglas av ett oerhört öppet klimat och en oerhört vänlig atmosfär.
– Vi försöker inte förbjuda någon att ha sina åsikter. Däremot har vi starka åsikter och ett tydligt uppdrag. Tycker man om det ska man jobba hos oss, tycker man inte om det – ja, det är ingen som tvingas att jobba här …”
”Med utgångspunkten att alla organisa­tioner måste kontrollera om de uppnår tänk­ta resultat valde man att bygga den nya sko- lan i Haninge på kunskapskontroller. Testerna börjar i förskolan och fortsätter hela vägen upp i skolsystemet. Sen de infördes har resultaten, särskilt i de lägre åldrarna, tagit glädjeskutt, säger Mats Öhlin. Det sista or­det puffar han fram med ett skratt. I en sko­la blev 96 procent av treorna godkända i en kunskapskontroll i matematik. Ettornas test enligt läsutvecklingsschemat LUS lyser också fram. 91 procent av eleverna klarade målen 2008. Dessa resultat har fått uppmärksamhet i media, både i reportage och i kommunledningens flitigt producerade debattartiklar. Haninge lyfts fram som ett föredöme och studiebesöken från andra kom- muner och andra länder är många. Här ser det ut att finnas något nytt, något som skapar en förändring. Vad studiebesökarna in­te känner till, är den interna uppfattningen att framgångarna överdrivs.”
Vad gäller det första citatet är det chockerande att höra Mats Öhlin först påstå att det är ett ”oerhört öp­pet klimat”, för att direkt efter säga ”tycker man inte om det – ja, det är ingen som tvingas att jobba här”.
Denna inställning hyser alltså Mats Öhlin, som är medlem i Vänsterparti-et och sitter med i Vänsterpartiets arbetsgrupp för utbildningspolitik! Mo- na Ekholm, ordförande för Lärarförbundets lokalavdelning i Haninge, sä­ger i artikeln ”… om man inte vill ar- beta på det sätt som arbetsgivarna har bestämt. Då kanske man ska sluta.”

Det intressanta i det andra citatet är den interna uppfattningen inom Haninges skolorganisation, att de så omtalade framgångarna för Haninge är överdrivna. Detta är helt riktigt. Den politiska ledningen och den hög­sta ledningen inom förvaltningen går om och om igen ut i media och ­påstår att Haninges resultat 2004 var så dåli-ga, men att sedan man genomförde sina förändringar har resultaten förbättrats drastiskt.
Detta påstås helt utan några bevis som går att kontrollera för utomstående eller resultat som går att jämföra med andra kommuner. Det enda som finns att gå på är Haninges egna kunskapskontroller och förvaltningsledningens helt ovetenskapliga analyser av dem.

Jag vill dock till skillnad mot artikeln hävda att framgångarna på grund av förändringarna inte bara har överdrivits, de är helt påhittade. Haninge ligger än idag dåligt till i de undersökningar som man låg så dåligt till i 2004 och jämfört med övriga kommuner tillhör Haninge än idag en av de sämsta skolkommunerna i landet.
Det enda som har förbättrats är att ungefär 12 procent fler idag går ut med betyg i nian som ger dem behörighet för fortsatta studier i gymnasiet jämfört med 2003.
Detta vill Haninges politiker och förvaltning övertyga folk om beror på förändringarna som de har genomfört.

Den verkliga anledningen är snarare att de elever som gick ut nian 2003 var de elever som började ettan precis när effekterna av Formator­skandalen slog ner som en bomb i Haninge, vilket ovanpå effekterna av 1990-talskrisen gjorde att Haninge fick skära ner med 25 procent inom skola och barnomsorg, mycket mer än övriga kommuner.
Haninge betalade under många år av på skulderna genom en hårt bantad verksamhet och några år in på 2000-talet var det mesta återbetalt och verksamheten kunde börja återhämta sig.
Det är inte konstigt att eleverna som började skolan när Haninge i praktiken gick i konkurs hade de lägs-ta resultaten när de gick ut nian, det är dock dem Haninges ledande politiker och högsta förvaltning har valt att jämföra med.
Ohederligt? Det är upp till dig själv att avgöra!

Tobias Lindberg,
förälder och ersättare i Haninge kommunfullmäktige för Rättvisepartiet Socialisterna


Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!