Insamling till fackföreningar i Pakistan

2010-08-25 16:19:49
Insamlingar till Progressive Workers Federation (PWF) och Trade Union Rights Campaign (TURCP) för stödarbete efter katastrofen i Pakistan har nu startat i Sveri­ge.

De första dagarna har gett 5 500 kronor. Insamlingar i samband med Rättvisepartiet Socialisternas torgaktiviteter i Luleå och Haninge i slutet av förra veckan gav 1 495 respektive 1 863 kronor.
I Luleå höll Johanna Evans appeller om situationen i Pakistan. ”Katastrofen har förvärrats av den paki- stanska statens agerande och av kapitalismen”, sa hon och gav exempel på de stora bristerna i räddningsarbetet och hur priserna på mat nu har stigit drastiskt.
I Göteborg genomfördes en insamling som gav 320 kronor på ett offentligt möte den 19 augusti om Leo Trotskij.
Insamlingen har också fått ett enskilt bidrag på 2 000 kronor.
Insamlingen har startats på uppmaning av fackliga aktivister och socialister i Pakistan (läs nedan).

Vädjan om stöd och solidaritet:

Vi, Progressive Workers Federation (PWF, en facklig centralorgani-sation med nära 500 000 medlem- mar) och Trade Union Rights Campaign (TURCP) uppmanar våra bröder och systrar i den internationella fackliga rörelsen att visa sin ­solidaritet och sitt stöd till de drabbade människorna, särskilt fackliga medlemmar, arbetare och bönder. Vi är i brådskande behov av resurser för att kunna tillhandahålla bistånd till våra drabba-de bröder och systrar.
Bland de miljontals som drabbats av översvämningarna finns fler än 200 PWF- och TURCP-medlemmar med familjer. Deras bostäder, skördar och allt annat har utplånats. De behö-ver mat, rent dricksvatten, mediciner, tält och andra dagliga förnödenheter. Vi försöker tillhandahålla allt som går att uppbringa till dessa familjer. Vi behöver dock din hjälp, din solidaritet och ditt stöd till dessa människor och det brådskar.
Vi uppmanar alla fackföreningar och arbetare att stödja vår kampanj.
Varenda krona som skänks kommer att räknas och nå de drabbade.

Syed Fazalabbas
Generalsekreterare, Progressive Workers Federation
Malik Muhammad Shabir
President (motsvarande ordförande), Progressive Workers Federation
Khalid Bhatti
Kassör, Progressive Workers Federation och TURCP:s kampanjorganisatör
Rukhsana Manzoor
Kassör, TURCP

Du kan stödja de fackliga aktivisterna och deras familjer via Offensivs PlusGiro 87 96 49-2, märk talongen ”Pakistan”, så skickar vi dem vidare till det översvämningsdrabbade Pakistan.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!