Irland: Socialist Party lämnar ULA

2013-02-09 20:33:54
Socialist Party (CWI på Irland) har avslutat sitt medlemskap i ULA (United Left Alliance, den förenade vänsteralliansen).

Vi beklagar att vi tvingats ta detta steg, särskilt eftersom det var vi som initierade de förhandlingar som ­ledde till bildandet av ULA.
Vi hyser en bestämd vilja att, på ett respektfull, demokratiskt och principfast sätt, arbeta tillsammans med andra inom vänstern. Somliga inom United Left Alliance, inklusive ledamöter i det irländska parlamentet, har emellertid rört sig bort ifrån en principfast vänsteruppfattning och avsagt sig allt samarbete. Med undantag av Socialist Party har de andra grupperna inom ULA accepterat denna situation, vilket inte ger oss något annat val än att dra oss tillbaka.
Denna händelseutveckling har  undergrävt ULA, vars position ­redan var försvagad efter att det gått trögt att vinna nya aktivister och efter Workers and Unemployed Action Groups (från Tipperary) avhopp under hösten.

Som en följd av det har ULA:s chans att spela en ledande roll i bygget av en ny massförankrad vänster på Irland gått förlorad.
Samtidigt har kampen mot ­Hou­sehold and Property Tax [en ny fastighets- och egendomsskatt] växt fram som en verklig utmaning mot Trojkans och regeringens katastrofa­la nedskärningspolitik.
Denna kamp, som mer än någon annan förkroppsligar oppositionen mot nedskärningarna, har nu nått ett avgörande stadium med hotet om skatteavdrag direkt från folks löner och förmåner. Det står klart att en omfattande kamp mot egendomsskatten kommer att politisera tiotusentals personer och ge en enorm impuls till arbetarklassens politiska reorganisering, något som ULA o­lyckligtvis visade sig vara oförmöget att lyckas med.
Socialist Party förblir hängivet uppgiften att bygga ett ­massförankrat och demokratiskt arbetarklassparti och anser att alla som som delar hängivenheten för det målet bör inse det potentiellt betydelsefulla i fastighets- och egendomssskattefrågan.

I början av förra året deltog 30 000 personer på möten organiserade av CAHWT (Campaign ­Against Household och Water Taxes, Kampanjen mot hushålls- och vattenskat­ter). En majoritet av hushållen hade vägrat att registrera sig som betalare av hushållsskatten.
Ur denna kamp har det växt fram ett förslag på en samordning eller allians av ­egendomskattemotståndare/ nedskärningmotståndarkandidater till lokalvalen och EU-parlamentsvalet nästa år. Det kunde i sin tur intensifiera trycket mot regeringen och i synnerhet mot socialdemokratiska Labour.
Denna föreslagna samordningen av motståndet skulle kunna få ett omfattande stöd och leda till tusentals arbetares engagemang i en politisk kamp, med möjlighet att många arbetarklassaktivister skulle kunna bli invalda. En sådan utveckling skulle inte endast innebära ett stort steg framåt i fråga om att tvinga fram ett skrotande av egendomsskatten utan skulle också representera ett stort steg framåt mot ett nytt ­arbetarparti med masstöd.

Den ursprungliga idén med bildandet av ULA, var att det vid val och på det parlamentariska planet skulle vara en allians av grupper.
Lanserandet av ULA var en positiv utveckling då det sammanföll med införandet av Trojkaprogrammet och det stundande parlamentsvalet. De allt värre nedskärningarna tillsammans den fackliga ledningens avgrundslika misslyckande med att ta någon som helst strid, i kölvattnet på den stora strejken i offentliga sektorn och massdemonstrationen i november 2010, åstadkom dock ett avbräck i folks självförtroende. Fram växte en tendens att vänta och se om den nya koalitionsregeringen mellan Fine Gael (ett traditionellt ­borgerligt parti) och Labour kanske skulle bli annorlunda.
Avsaknad av strejker eller annan kamp mot nedskärningarna innebar, tillsammans med en känsla av att det inte fanns något alternativ till nedskärningar, dessvärre att folk i arbetarklassen inte puffades i riktning mot att bli politiskt aktiva och att ULA:s medlemsantal inte växte trots många offentliga värvningsmöten. Det begränsade antal som ändå gick med, var i överväldigande grad redan etablerade vänsteraktivister, så ­istället för att växa kom ULA att knappt ens lyfta.

I somras använde
sig media medvetet av Mick Wallaces ­skattesmitning och Clare Dalys nära politiska band till honom för att attackera vänstern. Detta skadade Socialist Party och ULA.
Socialist Party insisterar på att dess valda representanter måste vara politiskt självständiga gentemot kapitalistiska affärsintressen eller folk som representerar dessa och än viktigare när det handlar om skatte­smitning. I detta fall innebar det faktum att Socialist Party hellre var beredda att förlora en parlamentsledamot, Clare Daly, än att kompromissa bort en viktig princip att vi bemästrade denna skada och vann betydande trovärdighet bland folk från arbetarklassen, som är starkt emot Mick Wallaces agerande.

Vänsterns politiska oberoende får inte kompromissas bort.
Clare Daly och en annan ULA-parlamentsledamot, Joan Collins, intensifierade olyckligtvis de politiska banden med Mick Wallace.
Detta var ett hårt slag mot ULA:s redan undergrävda trovärdighet.
Lika förödande för ULA:s framtid som detta agerande var att ingen av de andra grupperna i alliansen, Peo­ple Before Profit Alliance [Folket före profiten-alliansen], the Independent/Non-Aligned Group [den Oberoende/Icke anslutna gruppen] eller, signifikant nog, SWP [Socialist Workers Party, en vänstergrupp som tillhör samma internationella riktning som brittiska SWP]], opponerade sig emot denna inställning.
Den 25 november röstade ULA-rådsmötet nej till Socialist Partys motion om att bryta med Mike Wallace. I och med detta gjorde de sig av med den hörnsten för vilken vänsterorganisation det vara må, som säger att man måste ta sitt politiska oberen­de av affärsintressen, eller krafter som representerar dem, på allvar.
Ungefär samtidigt skickades ”Daly-lagförslaget” om X-fallet till ULA:s privata medlemsomröstning den 27 december. Detta gjordes dessvärre utan någon som helst konsultation och trots en procedur som nödvändiggör diskussioner och konsensus. Om Socialist Party haft möjlighet, hade vi förespråkat att ULA lagt fram ett lagförslag om X-fallet. Det skulle också utvidgats till att täcka in hälso­risker för en kvinna som grund för abort, i syftet att bredda debatten och diskussionen i spåren på Savita Halappanavars tragiska död.

ULA är komprometterat och kan  inte ses som en oberoende, principfast vänsterallians.
Inte heller kan det längre finnas något hopp om att det kan lägga grunden för ett nytt massarbetarparti under de närmaste åren.
Detta är skälen till att Socialist Party drar sig ur ULA.
Det visar också nödvändigheten av att undvika förödande associationer för partiet eller den kamp vi är inblandade i.

Socialist Party är
öppet för att i vissa speciella frågor arbeta tillsammans med dem som stannar kvar inom ULA, både inom och utanför parlamentet. Vi anser dock att nyckeln till bygget av ett vänsteralternativ kommer att växa fram ur en seriös kamp mot den katastrofala nedskärnings- och räddningspaketagendan och i synnerhet från ett aktivt deltagande av tusentals personer från arbetar­klassen i kampen mot fastighets- och vattenskatterna under de kommande åren.
Socialist Party-medlemmar kommer att vara bland de mest aktiva kämparna i alla aspekter av kampen mot fastighetsskatten. Våra medlem­mar kommer som en del av detta, på ett demokratiskt sätt, på det lokala och nationella planet ta upp idén om att en antifastighetsskatt- och antinedskärningsutmaning i både de lokala valen och EU-parlamentsvalet 2014 borde lanseras av kampanjerna.
Ett sådant valrörelseinitiativ har, kombinerat med den aktiva kampen mot skatten och massmobiliseringar mot regeringen, potential att åstadkomma en mer verklig och substansiell möjlighet att bygga ett nytt stort arbetarparti.

Uttalande av Socialist Party (CWI på Irland)

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!