Israel: ”Regeringen ska bort”

2007-08-30 14:03:55
Under CWI-skolan i Belgien fick Offensiv en intervju med Nimrod Pinsky, 23-årig student från Be’er Sheva. Be’er Sheva är en stad i södra Israel med ca 200 000 invånare. Stadens universitet, Ben-Gurion Negev University, var ett av de mest aktiva i vårens studentuppror.

– Studentprotesterna startade då regeringen föreslog nedskärningar av statens utgifter för universiteten med 1,2 miljarder shekel (ca 1,98 miljarder kr) och en höjning av studenternas terminsavgifter, berättar Nimrod.
Tidigare sågs universitetsstudier för judiska ungdomar som en garant för en säker och bra framtid. Idag är det inte så längre. Många ser med oro på sin framtid och när då staten ville tvinga igenom höjda terminsavgifter blev det den gnista som tände en kamprörelse.
I Israel kommer en stor andel av studenterna direkt från en treårig värnplikt (för kvinnor två år).
Värnplikten har inneburit extrema disciplinära förhållanden med meningslösa uppgifter. I värsta fall har ungdomarna beordrats till frontlinjen för att verkställa regeringens krig. Det har lett till att många studenter känner en stor skepsis gentemot etablissemanget och saknar förtroende för politikernas manövrer.

Höjda terminsavgifter

– Regeringen la fram sitt förslag om att höja terminsavgifterna med 1 000 shekel per år (ca 1 700 kr) i vintras, fortsätter Nimrod.
– Det kostar cirka 9 000 shekel (ca 15 000 kr) per år att gå på universitet i Israel, och detta motsvarar ungefär två månaders arbetarlön. Regeringens förslag väckte omedelbart protester och regeringen försökte då avleda protesterna genom att tillsätta en så kallad ”oberoende” kommission. Den leds av en före detta finansminister, Shochat, och de flesta studenter förstod att detta bara var en undanmanöver, menar Nimrod.
Studenterna förstod också att kommissionens förslag var ett första steg mot en privatisering av universiteten och att det främst skulle drabba studenter från fattiga hem.

Gick i fällan

– Studentförbundets ledning gick dock i fällan, påpekar Nimrod.
Då de offentliggjorde sin hållning så blev det startskottet för en oberoende studentrörelse. En ganska liten studentdemonstration i Tel Aviv i april växte snabbt till 5 000 deltagare. Demonstranterna möttes av kravallpoliser, men gatukorsning efter gatukorsning vanns av studenterna.
– Det var också märkbart vilket stöd studenterna fick från allmänheten, säger Nimrod. Massor av bilar och bussar blev fångade i timtal inne i demonstrationen, men istället för att reagera med irritation ropade bilförare och busspassagerare ut sitt stöd: ”Regeringen ska bort!”.
Efter att flera universitet genomfört liknande demonstrationer byttes ledningen för studentförbundet ut på ett flertal universitet och strejk utlystes. Under 40 dagar strejkade alla universitet i Israel. Under strejkens gång genomfördes ett flertal omröstningar om man skulle fortsätta att strejka. I alla omröstningar röstade runt 90 procent för fortsatt strejk.
– Tyvärr svek studentförbundets centrala ledning, berättar Nimrod.
– Kravet från allt fler studenter var ”Gratis utbildning” – just den slogan som vi från Maavak Sozialisti (CWI:s sektion i Israel) hade propagerat för. Kampen gällde också mer resurser till institutionerna – men studentledningen nöjde sig med ett löfte från regeringen om frysta avgifter, trots att en majoritet av studenterna ville fortsätta kampen. Det var också anmärkningsvärt att frysningen av avgifterna bara gällde de nu inskrivna studenterna. År 2009 kommer de nya studenterna att få höjda avgifter.

Kampen går vidare

– Många studenter har dock dragit politiska slutsatser av kampen, avslutar Nimrod.
På flera universitet har oberoende studentfack bildats. Många har också sett behovet av att knyta samman proteströrelsen med arbetares kamp för högre lön och mot privatiseringar.
– Vi i Maavak Sozialisti menar att vägen framåt är att ett nytt oberoende massarbetarparti bildas i Israel. Om ett sådant parti byggs ur kampen mot nyliberalismens effekter, och med demokratiskt socialistiska krav, kan det snabbt bli ett alternativ för arbetare och studenter som vill avskaffa den korrupta kapitalismen i Israel. Ett sådant parti kunde även ge palestinierna en väg ut ur blodbadet.
Frank Pettersson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!