”Kamp mot fascism är ett viktigt tema i Grekland”

2013-07-11 12:45:38

foto: Natalia Medina
Fivos Makridis under RS sommarläger.

Under Rättvisepartiet Socialisternas årliga sommarläger tog Offensiv tillfället i akt att intervjua Fivos Makridis från CWI:s grekiska sektion Xekinima.

Hur ser situationen i Grekland ut just nu?

– Vi ser hur krisen fördjupas. Regeringen fortsätter tillsammans med trojkan med attacker mot hela arbe­tarklassen. Nu i maj såg vi attacker på skolpersonal då 10 000 visstidsanställda lärare hotades med avsked. I juni stängdes det statliga tv-bolaget ERT med sina 2 600 anställda inom tv och radio. Regeringen hade inte räknat med att kampen till stöd för ERT skulle vara så stor, med bland annat en 24 timmars generalstrejk.
– Attackerna kommer att fortsätta för att nå trojkans sparkrav, men det gör bara krisen värre. Under dessa fem år av kris har Greklands BNP sjunkit med 25 procent, arbetslöshe­ten är 27 procent och ungdomsarbetslösheten hela 64 procent. ­Lönerna är idag 40 procent lägre jämfört med för fem år sedan inom både offentlig och privat sektor.
– Under 1990- och 2000-talet ­hade vi en liten del som utvandrade, men nu utvandrar många för att komma ifrån krisen. Många måste också ­flytta tillbaka hem till sina föräldrar eftersom de inte har råd med sina hyror. Fler begår också självmord på grund av den hemska situationen.

Hur går arbetet inom Syriza? Vilka tendenser kan vi se?

– Syrizas ledning tonar ned sitt program för att försöka ­hitta en gemensam linje bland de delar av samhället som är emot nyliberalismen. Problemet är att man då hamnar längre bort från en verklig lösning, som kräver att man bryter med det kapitalistiska systemet, som ligger till grund för krisen.
– De mer radikala talen om bankernas förstatligande och om att avskriva skulderna har ändrats. Ett exempel som ledningen använder är när Tysklands skuld delvis avskrevs efter andra världskriget och betalades tillbaka när deras BNP växte. Men det är stor skillnad på Tysklands situation 1953 och Greklands situation idag. Efter andra världskriget växte kapita­lismen, medan vi nu har recession i hela eurozonen. Det är därför attackerna är så pass allvarliga i södra Europa.

– Angående euron säger
de att man inte borde diskutera den eftersom euron är nationalvalutan. Många i ledningen inom Syriza säger att vi ska ”omförhandla” avtalen med eurozonen och IMF så det är tydligt att ledningen är på väg mot det håll där man stryker borgerliga medier och kapitalismen medhårs, i stället för att ta verklig kamp.
– I juli har Syriza sin första kongress och ledningen använder parollen ”Dags att ena alla inom ­vänstern”. Man kommer att på kongressen omforma Syriza till att vara ett parti i­stället för en koalition av partier som det är idag. Det största partiet inom Syriza, Synaspismós, som leddes av Tsipras, upplöstes som en signal till övriga ­partier inom Syriza att göra samma sak. Men det är ett enande uppifrån för att ledningen bättre ska kunna kontrollera partiet och en tydlig polarisering mot ­vänsterfalangen.

Vad planerar Xekinima under den närmaste tiden? Vad är största ­fokus just nu?
– Det fascistiska Gyllene Grynings framväxt är ett allvarligt hot. Det är ett parti som inte drar sig för att med våld attackera vänsteraktivister och invandrare. Vi spelar en aktiv roll i bygget av antifascistiska kommittéer i Aten, Thessaloniki och andra städer. Vi kommer att ha flera antirasistiska festivaler i de städer där vi spelar en aktiv roll och antirasismen är ett viktigt tema på vårt sommarläger den 26 juli till den 4 augu­sti. Där  kommer vi att ha diskussioner om olika rörelser, miljöfrå­gor, hbt-kampen, antifascismen och så vidare.
– Vi planerar även en nationell konferens för de antifascistiska kommittéerna för att dra slutsatser om kampen mot Gyllene Gryning och diskutera nästa steg.
– På våra öppna möten under året har vi haft representanter från flera rörelser och det hade vi även på sommarlägret. Vi hade bland annat repre­sentanter från hbt-rörelsen där för att koppla samman den med andra kamprörelser.

– Vår medlemsbas har ändrats en del den senaste perioden. ­Föregående år var en stor andel medlemmar studenter och invandrare. Nu har vi fler medlemmar som är arbetare mellan 30 och 35 år, dessa till stor del från rörelserna från förra året. Trots att vi inte gått fram medlemsmässigt har vi tagit kvalitativa steg framåt, bland annat har nya partiföreningar i Atens hamnområde bildats. Vi har partifö­reningsmöten med ­bussförare i Aten, där vi har en facklig ledare.
– Vi har även gjort förändringar av vår tidning. Tidigare hade vi en månads­tidning på 16 sidor för 1 euro. Den är nu en tvåveckorstidning på 12 sidor för 50 cent. Vårt ingripande på gator och torg är lättare nu med användning av vår tidning eftersom  den nu är vitalare med färskare artik­lar om kampen och rörelserna.
 
– Ett centralt tema för oss är att bygga ett starkt vänsteralternativ. Vi var med och startade ”1 000-initiativet” för att länka samman vänster-oppositionen i Syriza med medlemmar inom KKE som är emot partiets sekterism mot Syriza och andra vänstergrupper.
– Vårt fokus är på att kämpa för ett vänsterparti med ett socialistiskt program, för ett förstatligande av banker och storföretag under arbetar­nas kontroll och styre.

Intervju: Robert Bielecki

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!