Kamp mot Luleå skol(s)lakt

2015-09-30 10:56:59

foto: Liv Shange
Socialdemokraternas korståg mot välfärd och service fortsätter i Luleå.

Barn- och Utbildningsförvaltningen (BUF) i Luleå tillkännagav den 24 september sin plan för ”Framtidens Skola”: tio mindre skolor ska läggas ned, liksom ett ännu något oklart antal förskolor. Elever och förskolebarn ska istället koncentreras till så stora skolor och förskolor som möjligt. Syftet sägs vara lösa bristen på lärare, samt att säkerställa elevernas rätt till undervisning av hög kvalitet i trygg skolmiljö.

Kärnan i det S-märkta förslaget är i själva verket att få till besparingar genom att utnyttja lärarnas arbetskraft maximalt. Förutom intensivare slit för personalen kommer elever och stadsdelar att drabbas hårt. Rättvisepartiet Socialisterna (RS) i Luleå manar nu till enade protester av alla som berörs, inte bara på de hotade skolorna, utan runt om i hela kommunen. På flera håll har bestörta föräldrar redan börjat organisera kamp.

– ”Framtidens Skola” är ett dråpslag mot elever, lärare och mot de drabbade stadsdelarna. Stora skolor, hårt pressade lärare och stödpersonal, många parallellklasser, många och långa resor till och från avlägsna skolor är inte vägen till en ”trygg skola”, tvärtom, säger Jonas Brännberg,  gruppledare för RS i Luleå kommunfullmäktige.

Genom större skolor, med minst två parallellklasser för låg- och mellanstadiet och tre på högstadiet, ska fler heltidstjänster skapas och eleverna ska samlas där resurser som skolsköterska, kurator och specialpedagoger finns. Skolkök och underhåll ska också effektiviseras.

Det är övergripande förändringar som planeras – ett systemskifte mot stordrift i utbildningsfabriken. Planen är att detta ska lösa bristen på lärare. Bristen på lärare förklaras av BUF med svårigheter att få ihop till heltidstjänster på mindre skolor. För att kunna konkurrera om lärarna måste kommunen erbjuda ”god arbetsmiljö, heltidsanställningar och kollegor att samverka med”, menar BUF, som skar bort 341 fast anställda under åren 2007-2009. Då skulle det sparas på grund av sjunkande elevantal; nu är eleverna för många då Luleå växer – kortsiktigheten och besparingsivern förenar!

Stordriften kommer inte lösa lärarbristen eftersom syftet är ett annat – att skära ned ytterligare på skolans resurser. Mellan raderna står en simpel logik: arbetskraften, och lokalerna ska utnyttjas mer effektivt genom att koncentreras maximalt. Lärarna kommer då att kunna åtnjuta ”samverkan med kollegor” genom att täcka upp för varandra istället för att vikarier kallas in vid frånvaro. Med andra ord kommer lärarna att få springa fortare i en allt mer krävande utbildningsfabrik, med stora elevantal och pressade marginaler.

”Framtidens Skola” attackerar bland det bästa i Luleås skolmiljö: trygga, små skolmiljöer med plats för alla, där både elever, personal och föräldrar trivs. Dessutom slår förändringarna sönder närhetsprincipen, vilket kommer att betyda ökade sociala problem när skolan som viktig sammanhållande trygghetsfaktor försvinner.

– Framtidsmässigt känns det ju helt galet att satsa på någon sorts stormodell, där alla blir anonyma. Skolan är ju navet i lokalsamhället. Skolor är ju nyckeln till att mötas och på så sätt bygga tillit och trygghet i bostadsområdena. När de försvinner kommer det här att slås sönder, kommenterar en förälder i Svartöstan.

Genom att kasta upp alla bollar i luften samtidigt med ”Framtidens Skola” hoppas S att allas kamp mot alla ska ge dem chansen att obehindrat köra över en stadsdel och by efter en annan. Men att vreden nu kokar över hela kommunen kan bli förslagets fall. RS uppmanar alla berörda, både på nedläggningshotade skolor, förskolor och de nya storskolor som ska bildas, liksom alla oroade Luleå-

bor, att sluta upp i gemensamma protester och höja en enad röst för en framtida skola som går långt bortom de trånga ramar BUF:s byråkrater verkar inom.

En proteströrelse kan sätta press på S och stoppa skolslakten. De boende i Vitå lyckades i våras stoppa nedläggningen av byns skola. På Hertsön har namn börjat samlas in.

I Svartöstan förbereder sig föräldrar aktiva i Svartöstans Intresseförening återigen på kamp. Skolan räddades från nedläggning år 2002 genom hårt motstånd från föräldrar, boende och RS. På ett första stormöte onsdagen den 30 september i Svartöstan kommer RS att argumentera för att föra samman alla nedläggningshotade skolor och organisera sig gemensamt mot förslaget som helhet. ■


Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!