”Kamp mot stat och kapital, ingen människa är illegal!”

2009-08-12 15:23:08
Cirka 500 personer demonstrerade den 15 juli i Stockholm mot Stockholmspro- grammet och EU:s imperialistiska migrations- och säkerhetspolitik. Talare under da- gen var representanter från Rättvisepartiet Socialisterna, Iranska flyktingars riksorganisation, Ingen människa är illegal, Nätverket mot rasism och Ung Vänster.

EU: s justitie- och inrikesministrar träffades den 15-17 juli för ett informellt möte i Stockholm. Syftet var att försöka enas kring det s k Stockholmsprogrammet som är tänkt att ersätta Haagprogrammet och därmed bli ett styrande regelverk för EU:s framtida säkerhets- och asyl- och mi­grationspolitik inom en femårsperiod.
I samband med mötet anordnade Aktion mot deportation en demonstration för att visa solidaritet med flyktingar och migranter som lider av konsekvenserna av EU:s politik. Demonstranterna samlades på Södermalmstorg och tågade vidare för av- slutning på Medborgarplatsen.

Musik, talkörer och tal såg till att hålla kampstämningen på topp, men bakom hoppet om en humanare framtid fanns också en verklig oro in­för de senaste årens dystra utveckling inom asyl- och migrationspolitiken och inför det föreslagna Stockholmsprogrammet.

Flera av talarna uppmärksamma­de hur EU med Sveriges regering som ordförandeland ytterligare äm­nar förstärka Fort Europas murar med en uppumpad Frontexarmé och genom massdeportationer, återvändaravtal och flyktingläger utanför Europas gränser. Allt medan asylrätten försvagas stärks också EU:s vision om en rättslös, cirkulär arbetsmigration på storbolagens villkor.
– En migrationspolitik anpassad till marknaden betyder bara en sak; att flyktingar och migranter står helt utan mänskliga rättigheter och helt under makten av en godtycklig kapitalism, sa Mustafa från Iranska flyktingars riksorganisation.

Under ett konstruerat hot om terrorism handlar Stockholmsprogrammet också om att utveckla ett säkerhetssamarbete med massavlyss- ning och massregistrering i hela Europa som följd.
– Ökad övervakning och militarisering kommer inte bara att användas mot flyktingar, utan mot alla som motsätter sig imperialismens EU, sa Gunnar Vestin från Nätverket mot rasism.

Arne Johansson från Rättvisepartiet Socialisterna tryckte på vikten av kamp mot all högerpolitik då kapitalisterna försöker dumpa över den kris de själva skapat på alla världens arbetare, och avslutade med att uppmana alla demonstranter:
– Det här är bara början, nu måste protesterna intensifieras med sikte på en massdemonstration den 15 september!

Michael Johansson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!