Kampglöd på RS Göteborgs valupptakt

2010-03-25 17:58:03
53 medlemmar och sympatisörer samlades på Rättvisepartiet Socialisterna Göteborgs valupptaktsmöte. Mötet hade sammankallats för att sparka igång RS ”förvalskampanj” som kommer att pågå april månad ut. Lokalen på Kulturhuset blå stället fylldes snabbt och extra stolar fick bäras in efter salens sidor.

Tamineh Mammustafa fackligt aktiv i kommunal och andranamn på RS kommunvalsedel öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Hon förklarade att det nu hettar till i avtalsrörelsen där RS kommer ge fullt stöd till de grupper som går ut i strejk.

Per Olsson från RS Verkställande Utskott inledde mötet med en punkt om den politiska situationen i Sverige inför valet.

”Aldrig har vi sett samhället så delat som idag, En fjärdedel av alla mödrar lever i nyfattigdom och barnfattigdomen bara växer. Samtidigt så är sanningen den att aldrig har samhället haft så mycket resurser”.

”Rättvisepartiet Socialisterna ställer upp i valet för att ge ett socialistiskt alternativ för att nå ut till fler. Vi betonar att om man ska nå förändringar så räcker det inte med att rösta var fjärde år, man måste organisera sig och kämpa. Varje samhällsförändring som skett har varit ett resultat av massiv kamp underifrån”.

”Valet är den lägsta formen av klasskamp. För oss är val eller ta plats i parlament inte ett mål i sig. Men i avsaknad av klasskampen har valen fått en större betydelse att kunna nå ut med hela vårt program. För marxister är valkampanjen en massdialog med arbetarklassen”.

”De etablerade partierna satsar i valet för att få ekonomiska resurser, för att själva roffa åt sig höga löner, arvoden och partistöd. Ser man på opinionsundersökningarna pekar mycket nu på ett regeringsskifte med en röd-grön valseger. Men denna socialdemokratiska allians är varken röd eller grön. Deras ökade stöd beror bara på att högeralliansen skrämmer än mer. Aldrig har behovet av ett nytt massarbetarparti varit så stort som idag”.

Efter Per var det Patrik Hooghwinkel som fick ordet. Patrik gick in på högerregeringens alla attacker mor arbetare, unga, pensionärer, arbetslösa och sjuka. Han tog också upp om att dessa attacker skulle kunnat stoppats om fackföreningsrörelsen följt uppmaningen från medlemsleden om politisk strejk.

Patricia Degerman tog upp om hotet från sverigedemokraterna. Hur deras framgångar förra valet har lett till att de etablerade partierna i hopp om att vinna röster från rasistiska väljare tagit över vissa av deras paroller. Men detta är bara något som erkänner sd och deras rasistiska högerpolitik. Patricia pekade på den kamp som RS stått i ledningen för som inte bara stoppat sd torgmöten utan också avslöjat dem som det nedskärningshögerparti de är. ”Rasismen kan inte bekämpas inne på liberala tidningsredaktioner” sa Patricia

Stefan Berg klubbordförande för Kommunal talade om RS fackliga arbete, om avtalsrörelsen och om behovet av kämpande, demokratiska fackföreningar samt ett nytt massförankrat socialitiskt arbetarparti.

”Som medlem i RS och fackligt aktiv har man en stor fördel – man har ett helt parti i ryggen när det kommer till det tvåfrontskrig som man hamnar i som förtroendevald på en arbetsplats. Jag talar om den kamp man för tillsammans med sina arbetskamrater mot både arbetsgivare, för bättre arbetsvillkor, arbetstider och mot diskriminering, olagligt utnyttjande av vikarier och låga löner samt mot den fackföreningsbyråkrati som vilar över en”.

”RS deltar aktivt i avtalrörelsen, precis som vi gjorde under Kommunalstrejken 2003 – med krav på medlemsomröstningar om avtalen och med krav på demokratiska strukturer inom facken: förtroendevalda på arbetarlön, medlemsinflytande och avskaffade privilegier för ledarna. Men för att kunna genomföra dessa och andra radikala krav så måste pamparna kastas ut Facken måste återts och göras om till de massorganisationer för arbetare de måste vara. Ledarna måste ersättas av aktivister som verkligen representerar medlemmarna och som är beredda att ta strid för de åtta av tio fackmedlemmar som vill strejka för kampen mot bemanningsföretagen. I vägen för detta står framförallt det parti som en gång i tiden var med om att grunda arbetarrörelsen i Sverige – det parti som fortfarande kallar sig Socialdemokratiska Arbetarpartiet, trots att dess ledning sedan länge länge brutit med arbetarklassens intressen och gått de rikas, näringslivets och den globala kapitalismens vägar”.

Efter frågor och diskussion avrundade sedan Kristofer Lundberg mötet.

” Valet 2010 äger rum mot bakgrund av den djupaste krisen för kapitalismen sedan 1930-talet. Samtidigt ser vi en historisk kris för socialdemokratin och fackledningen.  Detta visar på behovet att ett nytt socialistiskt massarbetarparti och kämpande fack”.

”Rättvisepartiet Socialisterna kommer vara det enda kämpande socialistiska alternativet som ställer upp i höstens val. Vi gör detta för att ge en politisk röst åt alla de som drabbas av högerpolitikens härjningar”.

”Vi kommer att använda valkampanjen för att nå ut till arbetarklassen om behovet av ett nytt arbetarparti. Oavsett utgången av valet så är uppgången i ekonomin bräcklig och kan snabbt vändas i fördjupad kris och fortsatta attacker på våra rättigheter”

Kristofer kommenterade partiet viktigaste frågor

Rusta upp Skolan: Vad som krävs är fler anställda i skola och barnomsorg. De nedskärningar som nu sker i Göteborg är politisk barnmisshandel.

Rädda Vården: Rättvisepartiet Socialisterna är kanske mest kända för att ha initierat Rädda Vården-kampanjen i Göteborg

Stoppa privatiseringarna: Det sker ett ensidigt ideologiskt krig från borgerligheten. Allt ska privatiseras och konkuransutsättas. I allt högre drag ökar takten i detta enfrontskrig. Offentlig sektor privatiseras i snabbare takt utan att fackföreningarna bjuder motstånd.

Förstatliga bilindustrin: Kamp för ett förstatligande av industrin under arbetarnas demokratiska kontroll, för att rädda jobben, investera och möjliggöra klimatomställningar som är nödvändiga.

Försvara rätten till Asyl: Aldrig har det varit så svårt att få asyl i Sverige som idag. Den svenska asylpolitiken har brutaliserats till en ”kör ut dem politik”.

Stoppa Rasismen: Det är arbetarrörelsens plikt att bekämpa diskriminering och slå tillbaka rasistiska lögner och nazistiska organisationer. Rasism används för att splittra den gemensamma kamp som behövs för att försvara alla löntagares intressen.

Arbete åt alla: Sverige behöver en plan för att återupprätta den offentliga sektorn och en plan för att återupprätta industrin med gröna jobb. Men detta är omöjligt så länge den verkliga makten ligger i händerna på en liten klick kapitalägare. För att bryta massarbetslösheten krävs det en grundläggande förändring av maktförhållandena i samhället.

Efter mötet gick en ny medlem med i partiet, fyra anmälde intresse att gå med en två personer tecknade autogiro och i bössorna lade 650 kronor.

RS Göteborg

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!