Kapitalismens globala uppvärmning skördar liv

Global uppvärmning som kapitalismens vinstjakt eldar på skördar liv (Foto: Riccardo Maria Mantero / Flickr CC).

av Louise Strömbäck // Artikel i Offensiv

37 procent av de värmerelaterade dödsfallen beror på klimatförändringar som orsakats av människan, enligt en studie. I Sverige dör 140 per år till följd av klimatkrisen.

I studien som har publicerats i tidskriften Nature Climate Change har forskare från hela världen studerat temperaturförändringar på över 700 platser i 43 olika länder mellan åren 1991-2018. För Sveriges del ingår Stockholm, Göteborg och Malmö i studien. 
Under åren 1991-2018 ökade den genomsnittliga sommartemperaturen med 1,5 grad celcius, en ökning som inte hade skett utan människans påverkan. Under de fyra varmaste sommarmånaderna låg värmen bakom 1,6 procent av alla dödsfall globalt, och 37 procent av dem berodde på människans klimatpåverkan, som ska läsas som kapitalismens vinstdrivna klimatpåverkan.
I Sverige berodde en procent av dödsfallen på värmen, och av dessa berodde hela 40 procent på människans klimatpåverkan. Antalet som dör på grund av värme i Sverige är cirka 400 under en sommar och av dem dör 140 personer till följd av klimatförändringarna som orsakats av människan.

Studien, som har gjorts under 28 års tid, skulle ha mycket värre resultat om man enbart hade data från de senaste åren som har sett svåra värmeböljor under sommarmånaderna. Klimatförändringarna eskalerar och anses bland annat av tidskriften The Lancet representera det största hotet mot mänsklig hälsa globalt.
Det är inte bara värmen i sig som är ett hot mot mänsklig hälsa. Saker som redan idag påverkar många människor är exempelvis försämrad luftkvalitet, bränder till följd av värmen, översvämningar och torka. Detta leder i sin tur till ökad risk för spridning av sjukdomar, psykisk ohälsa, ökad fattigdom och svält samt en ökning av våld och konflikter. Detta sker redan över hela världen, och är ett resultat av den mänskliga klimatpåverkan.

För att bekämpa klimatkrisen behövs en kamp mot den del av mänskligheten som orsakar krisen; kapitalistklassen som aktivt väljer att försämra planetens och människans hälsa för att skapa sig ekonomisk vinst. Kapitalismen är dödlig, vilket vi ser när dess klimatpåverkan leder till 140 värmerelaterade dödsfall årligen bara i Sverige och tusentals världen över. 
Det enda som kan lösa klimatfrågan är ett avskaffande av kapitalismen och ett införande av en planerad ekonomi och ett planerat samhälle.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!