KD fortsatt för tvångssterilisering

2011-08-03 21:13:07
Tvångssteriliseringar ses idag som ett brott mot mänskliga rättigheter men användes relativt flitigt i Sverige mellan 1934-1975. Då var syftena bl a att bevara rashygienen, kontrollera asociala och ekonomiska skäl.

Trots brottet mot de mänskliga rättigheterna förekommer detta fortfarande i Sverige, mot personer som genomgår könskorrigering, och det är KD med Göran Hägglund som socialminister som står i vägen för ett borttagande.
Trots att samtliga riksdagspartier, förutom KD, sedan länge krävt ett borttagande av tvångssterilisering av transpersoner har socialminister Göran Hägglund gång på gång förhalat beslutet och hänvisat till en kommande rapport av Socialstyrelsen. Rapporten har för längesedan kommit, men skickats på flera remissrundor som används som svepskäl att ytterligare skjuta på beslutet. Rapporten uppmanade till ett borttagande av tvångssteriliseringarna, likaså gör Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Thomas Hammarberg.
– Det är en mycket svår fråga, har Hägglund haft som kommentar till förhalandet, men det är bara han och hans parti som verkar tycka det.

På KD:s riksting i Umeå i slutet av juni togs beslut att partiet skulle fortsätta vara emot ett borttagande av lagen, trots en inte helt enig debatt. Maria Larsson, vice ordförande i partiet och dessutom biträdande socialminister, rasade i debatten mot uttrycket tvångsteriliseringar och hävdar att man faktiskt frivilligt väljer att byta kön. Att det är en medicinsk diagnos och att folk faktiskt dör för att de inte får vård, verkar inte bekomma henne särskilt.

Nu överväger allianspartierna och socialutskottet att istället samarbeta med oppositionen och låta riksdagen lägga ett lagförslag. På samma sätt gjorde man 1994 när riksdagen tog eget initiativ till lagen om registrerat partnerskap.
– På så sätt slipper KD att kompromissa och kan stå upp för sin åsikt, säger Barbro Westerholm (FP) till Riksdag & Departement.
Initiativet väntas komma efter sommarledigheten.
Något vi verkligen får hoppas. Det är inte rimligt att tvångssteriliseringar fortfarande ska få förekomma i Sverige på grund av ett enda litet inskränkt parti.

Sanna Tefke

RS/Offensiv kämpar för ▼

 • Sexuellt likberättigande. Kamp mot alla former av diskriminering, t ex vad gäller försäkringar, på bostads- och arbetsmarknaden.
 • För en kämpande hbt-rörelse.
 • Gemensam masskamp mot homofobiska fördomar, diskriminering, våld och hatbrott samt mot rasism och nazism.
 • Hbt-personers rätt till asyl.
 • Aktiva kampanjer på arbetsplatser, skolor och bostadsområden kopplade till krav på upprustning. För demokratiska kämpande fackföreningar med hbt-kompetens.
 • Ett icke heteronormativt och ett hbt-perspektiv i skolan, i läroböckerna och på lärarutbildningen. Rusta upp skolan, mer elevvårdande personal. Alla som jobbar med ungdomar ska ha hbt-kompetens.
 • Ändra namnlagen. Andra förändringar som möjliggör könsöverskridanden, t ex möjligheten att ta sig ett könsneutralt personnummer, borde ses över.
 • För en civil äktenskapsbalk.
 • Slopa kraven på obligatorisk skilsmässa för gifta transpersoner som ska byta kön, liksom krav på kläd- och uppträdandekoder under utredningsåren. Rätten till alla transpersoner att bestämma över sina egna kroppar, ingen tvångssterilisering.
 • Våld inom samkönade förhållanden och sexuella övergrepp på hbt-personer är lika allvarliga brott som mot heterosexuella.
 • Brottsofferjourer med hbt-kompetens samt hbt-utbildning för vårdpersonal, anställda inom socialtjänst, rättsväsende och försäkringskassa. Återinför kursen om hatbrott på polisutbildningen.
 • Ungdomars rätt till sina egna kroppar. Motstånd mot sexism i alla former; allt från sexistisk reklam till sexuella övergrepp. Gratis preventivmedel!
 • Rätt till möteslokaler för hbt-personer i alla åldrar.
 • Underlätta för homoadoptioner. Utöka rätten till insemination till att gälla ensamstående kvinnor och båda kvinnorna i ett samkönat par. Gratis vård oavsett sexuell läggning.
 • Utred frågan om fler än två juridiska föräldrar.
 • För ett nytt kämpande och socialistiskt arbetarparti.
 • Avskaffa kapitalismen. Kamp mot klassamhället som bygger på heteronormen. För ett socialistiskt jämställt och jämlikt samhälle.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!