”Kinberg Batras värderingar inte våra”

2016-06-14 12:51:23

foto: Per Pettersson / Flickr CC
Anna Kingberg Batras står för fler poliser, strängare straff och rasistisk retorik.

Både Moderatledaren Anna Kinberg Batra och statsministern Stefan Löfven använde nationaldagen den 6 juni till högstämda tal om ”svenska värderingar”.

Om vad som var den allra svenskaste var båda rörande överens om: ”Här arbetar man och gör rätt för sig” mässade Moderatledaren vid Mosebacke i Stockholm. ”Den svenska modellen bygger på hårt arbete. Den bygger på att vi gör vår plikt – då kan vi också kräva vår rätt”, förklarade statsministern i Botkyrka.

Efter chockterapin om flyktingpolitiken tävlar särskilt Allianspartierna om att med nya, om än grovt överdrivna, skräckbilder av verkliga integrationsproblem i förorterna som hävstång skriva ut nya doser av polisinsatser varvat med krav på moralisk upprustning och nya och ännu starkare doser av samma nyliberala recept som har orsakat eller förvärrat problemen. 

Alliansens gemensamma utspel om strängare straff och fler poliser var redan avklarat med förortssafarin till Husby. Om ”nya” underbetalda anställningsformer och RUT- och ROT-tjänster i rika människors trädgårdar har vi redan hört. På nationaldagen tog så Kinberg Batra efter ett mästrande tal om ”svenska värderingar” om jämställdhet ett nytt steg genom att konfrontera förortsskolornas kris med krav på obligatoriska skolval mellan alla kommunala och privata friskolor.

I båda partiledarnas tal fanns ett erkännande om att Sverige, som Kinberg Batra uttryckte det, ”knakar i fogarna”. Men när Moderatledaren talade om ”skolresultat som sjunker” och ”ambulanser som inte åker in till vissa områden utan polisskydd” reducerades problembeskrivningen uteslutande till att ”nästa stora utmaning (det vill säga efter flyktingkrisen) är integration”. 

Så klart måste stenkastning mot poliser och än värre mot brandmän eller ambulanser fördömas. Men att detta i ännu högre grad måste gälla hets och mordbränder mot tilltänkta hem för ensamkommande flyktingbarn eller gatupatrullerande högerligister som Soldiers of Odin är inget vi hör från Kinberg Batra. Hennes ”svenska värderingar” är helt enkelt inte våra.

Dessutom borde det väl i efterdyningarna av Panamadokumenten eller SVT:s avslöjande om att åtta av Sveriges 20 största bolag betalar mindre skatt än en blomsterhandel stå klart att samhället knakar i fogarna på mer än ett sätt. 

Ändå är det väl knappast någon som kan föreställa sig att Alliansen, eller för den delen S-MP-regeringen, skulle dra med sig ett stort polis- och mediauppbåd till Östermalm för att där presentera krav på hårdare straff, skärpta skatter och fler ekopoliser mot den stadsdelens alla minst sagt talrika skattesmitare och ekobrottslingar som orsakar det svenska samhället vida större ekonomisk skada än Järvas alla droghandlare?

Det enda konkreta i Kinberg Batras tal den 6 juni handlade om skolans kris i svenska förorter: ”Det finns skolor i Sverige där inte ens hälften av eleverna klarar tillräckliga kunskaper i nian. Det är helt oacceptabelt, det sviker eleverna”. Det är lika sant, som att hennes nya recept mot sjukan bara kan förvärra läget och mest vore att likna med aktiv dödshjälp åt de kommunala förortsskolorna. 

Kinberg Batra borde reflektera över vad det säger om hela den marknadiserade och konkurrensutsatta svenska skolans kris att Moderaterna nu kräver ”lovskola” i hela landet för alla elever som behöver detta i årskurs 6 till 9. Då kan en med lätthet fråga sig, som Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén gjorde, varför man inte istället satsar mer på undervisningen under skolåret (bortsett från att välkomna sommarskola för nyanlända elever)?

Allra allvarligast är att Moderaterna vill cementera den privatiserade och konkurrensutsatta skolans misslyckande med krav på ”aktivt”, det vill säga obligatoriskt, skolval med gemensamt kösystem för både kommunala och privata friskolor. 

Därmed förnekas också eleverna sin enligt Skollagen lagliga rätt till en bra och likvärdig utbildning oavsett var en bor, vilka sociala och ekonomiska hemförhållanden en har eller i vilka skolor en går. 

Samtidigt försöker Moderaterna genom att peka finger mot dåliga förortsäpplen i skolkorgen få oss att glömma att hela det nya skolsystemet är ruttet. 

Nolltolerans är vad som istället krävs mot hela den marknadsdjungel som skolans kommunalisering, nedskärningar, fria skolval och vinstdrivande friskolor har resulterat i – ett system som enligt PISA-undersökningarna har sänkt hela den svenska skolans resultat mer än i något annat utvecklat land. 

Precis som Lärarnas Riksförbund utvecklade ytterligare på sin senaste kongress måste staten återta huvudmannaskapet för skolan från kommunerna, riskkapitalister och aktiebolag förbjudas i skolan och dagens segregerande skolvalssystem ersättas. Till dess att detta förverkligats måste kraven resas på allt nödvändigt statligt och kommunalt stöd för att räta upp alla utsatta förortsskolor och garantera alla elever en bra, likvärdig och grundläggande skolutbildning.

Dessvärre hade inte heller Stefan Löfven något annat att komma med i sitt sommartal än allmänna floskler om att ”vårt Sverige ska aldrig präglas av stenkastning och segregation, av ojämlikhet och orättvisor”. Men statsministerns uttalade ambition ”att nu när ekonomin går bra använda utrymmet till att stärka sammanhållningen och solidariteten” och ”visa empati med främlingar” saknade all konkretisering och går knappast att förena med vad som i praktiken blir Europas hårdaste flyktingpolitik. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!