Låt hbtq-flyktingar stanna!

2016-06-15 10:55:30
Massakern i Orlando är ytterligare ett exempel på de hot som hbtq-personer fortfarande lever under och även om framsteg görs i vissa länder ökar också förtrycket i andra. Att den svenska regeringen tillsammans med högerpartierna i det läget allvarligt inskränker asylrätten är inget annat än ett svek mot hbtq-flyktingar och hela hbtq-rörelsen.

Redan sedan innan är det svårt att få asyl och uppehållstillstånd baserat på förföljelse på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. Migrationsverkets landsinformation om situationen för hbtq-personer är ofta bristfällig och beslut baserar sig inte sällan enbart på vad urpsrungslandets lag säger, inte om det faktiskt går att leva som hbtq-person i landet.
Dublinförordningen inom EU, som innebär att flyktingar skickas tillbaka till det första EU-land de kom till, kan i praktiken innebära att hbtq-flyktingar helt nekas asyl. I en del EU-länder erkänns nämligen inte hbtq-personers asylskäl antingen juridiskt eller i praktiken.

Vanligaste orsaken till att hbtq-­flyktingar nekas asyl är att Migrationsverket kräver omfattande ”bevis” om personens sexuella läggning eller könsidentitet, till exempel att beskriva den ”inre process ” som ledde till att de upptäckte sin könsidentitet eller sexuella läggning. Avslag har också motiverats med att den asylsökande kan söka skydd i hemlandet.
Nya riktlinjer gäller sedan oktober 2015 som ska innebära att det inte längre ska ställas samma krav på att personen ska ha levt öppet i sitt hemland samt att repressiva hbtq-lagar utgör grund för asyl. Dessa förändringar skulle ha kunnat innebära en något bättre situation för hbtq-flyktingar, men slås fullständigt sönder av de nya asylregler som införts och som ska beslutas av riksdagen den 22 juni.

Hbtq-flyktingar drabbas förstås på samma vis som andra flyktingar, till exempel att de nekas inträde i Sverige för att söka asyl om de saknar giltiga ID-handlingar. Några av de nya reglerna slår dock extra hårt mot hbtq-flyktingar:

  1. Kategorin ”övriga skyddsbehövande” tas bort i lagen. Fram till idag får ungefär en tredjedel av de hbtq-flyktingar som får uppehållstillstånd det i den kategorin.
  2. Införande av enbart tidsbegränsade uppehållstillstånd utgår från att de som söker asyl kan antas ha möjlighet att återvända till sina hemländer när konflikter har lösts. Detta gäller sällan de som söker asyl av hbtq-skäl. Förföljelsen av hbtq-personer i Jemen eller Uganda är inte övergående, snarare tvärtom.
  3. I de nya, mer begränsande reglerna för familjeåterföreningar talas det om att det bara ska vara möjligt för ”kärnfamiljer och makar”. De som flyr har förstås varken möjlighet att gifta sig eller ”bilda kärnfamilj”. Förutom ett heteronormativt sätt att uttrycka sig är risken stor att beslutet omöjliggör för hbtq-personer att kunna återförenas med sin partner.
  4. Det som kallas ”nya omständigheter” ska automatiskt bara ge ett års tillfälligt uppehållstillstånd istället för permanent som idag. Det är vanligt att just hbtq-flyktingars asylskäl kommer fram sent i asylprocessen och leder till ”nya omständigheter”.

Ännu fler försämringar för hbtq-flyktingar hotar, till exempel idéerna om direktavvisning till ”säkra länder”.  För hbtq-personer finns det inga automatiskt säkra länder.

RS/Offensiv står för:

  • Låt hbtq-flyktingar stanna. Nej till de nya asylreglerna.  Rätt till familjeåterförening och permanent uppehållstillstånd. Avskaffa Dublinförordningen.
  • Gemensam kamp för jobb, bostäder och ökade resurser till kommunerna. Låt de rika och bankerna betala.
  • Kasta ut riskkapitalisterna ur flyktingboenden. Offentliga boenden med skilda boenden för hbtq-flyktingar.
  • För en offentligt ägd och utbyggd välfärd utan heteronorm.
  • Internationell solidaritet. Mass­kamp för hbtq-personers rättigheter, mot högerextremism, terrorism och imperialismens krig.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!