”Klassdom mot alla arbetare”

2007-06-20 15:19:28
Den 13 juni gav Arbetsdomstolen (AD) besked om att det var rätt att sparka fackklubbsordförande Per Johansson. AD:s dom är en skandaldom.
– En klassdom mot alla arbetare, som Per Johansson kommenterade.

AD:s dom ger Connex, idag Veolia, rätt på alla punkter. Det är en politisk dom riktad mot fackföreningar i allmänhet och stridbara, radikala fackliga aktivister i synnerhet. Domen öppnar vägen för arbetsgivarna att avskeda fackliga aktivister med hänvisning till deras uppträdande.

Skandaldom mot facket

AD har rakt av köpt de anklagelser som företagsledningen och dess förtrogna riktat mot Per Johansson.
I AD:s dom (nr 53/07) heter det att: ”Arbetsdomstolens slutsats blir att PJ sammantaget agerat på ett sätt som inte rimligen skall behöva tålas i något rättsförhållande. Vid denna bedömning har domstolen fäst särskilt avseende vid att PJ:s oacceptabla uppträdande har fortsatt och förvärrats trots en skriftlig och upprepade muntliga tillsägelser. Genom sitt agerande har PJ på ett allvarligt sätt åsidosatt vad som ålegat honom i anställningen. Bolaget har därmed haft laglig grund för avskedandet.”
Det låter som en avskrift av Connex/Veolias motivering till varför Per Johansson sparkades 29 september 2005. Innan Per ens fått beskedet om att han sparkats, hade Connex skickat ut information om att han avskedats till arbetsplatserna.

Förberedd attack

Det var en länge förberedd attack mot fackklubben och dess ordförande, vilken AD nu gett sitt stöd till.
AD:s dom betyder ”i princip att fackliga ombud tvingas vara lojala med arbetsgivaren”, som Per Johansson sa när han fick domen.
En annan skandal är att ingen av AD:s ledamöter försvarade facket.
Två ledamöter, Jörgen Andersson (utsedd av LO) och Henry Sjöström (utsedd av SACO), var motståndare till att Per Johansson avskedades, men menade samtidigt att ”det finns saklig grund för uppsägning”.
AD:s dom i sammanfattning:
1. Arbetsdomstolen avslår det av Almega Tjänsteförbunden och Veolia Transport Sverige AB framställda avvisningsyrkandet.
2. Arbetsdomstolen avslår den av Facket för Service och Kommunikation (SEKO) förda talan.
3. Arbetsdomstolen förpliktar Facket för Service och Kommunikation (SEKO) att ersätta Almega Tjänsteförbunden och Veolia Transport Sverige AB för rättegångskostnader med sexhundraåttiotusen (680 000) kronor.

Sparka Connex

Domen är ett angrepp mot hela fackföreningsrörelsen. Det krävs en bred facklig kampanj för förstärkt anställningsskydd för fackligt förtroendevalda. Rättvisepartiet Socialisterna kräver också:
  • Skrota klassdomstolen AD
  • Sparka Connex/Veolia – Skadestånd och upprättelse till Per Johansson och fackklubben.
Per Olsson

BAKGRUND:

Den 29 september 2005 sparkade trafikjätten Connex/Veolia Per Johansson, stridbar ordförande i Seko klubb 119, som organiserar 700 tunneltågförare och konduktörer vid tunnelbanan och två andra banor i Stockholm.
Avskedandet möttes av enorm ilska och ledde bland annat till två strejker i tunnelbanan, stora demonstrationer och en enorm mängd protestuttalanden. Men LO-toppen höll tyst och socialdemokraterna i SL:s styrelse (Storstockholms Lokaltrafik) stod på arbetsgivarnas sida.
Per Johansson avskedades för att han och fackklubben vågade ta strid mot missförhållanden och bristande säkerhet i tunnelbanan. Avskedandet var politiskt, vilket inte doldes av Connex som menade att Per Johansson och facket bedrivit en politisk kampanj som inte hör hemma på en avreglerad marknad (Connex vd Pelle Svensson i Dagens Eko 30 september 2005).

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!