Klimatrenovera utan hyreschock!

2010-05-26 16:29:40
Miljonprogrammets renovering hotar att leda till en hyreschock för alla hyresgäster. Svenska Bostäders (SB) misslyckade ”rivstart” för Järvalyftet i Husby och Fabege/Tornets ”totalrenovering” av 1 050 lägenheter i Rinkeby och Tensta till 50-procentiga hyreshöjningar för en trea är varnan­de skräckexempel. Både upprustning och energisparåtgärder är nödvändi­ga. Men detta måste ske varsamt och klimatsmart under kontroll av de boende, med möjlighet till kvarboende och utan hyreshöjningar.
Var fjärde svensk bor i ett hus som byggdes under ”miljonprogrammets” år, 1965-75, varav två tredjedelar i flerbostadshus med eftersatt underhåll. Enligt Hyresgästföreningen behöver 650 000 lägenheter rustas upp. Kostnaden uppskattas till uppåt 300 miljarder kronor (tio Förbifartsleder), förutom energieffektiviseringar. Bara bytet av avloppsrör uppskattas kosta 150 miljarder kronor under 25 år.
Många makthavare har dock helt fel när de tror att de har att göra med en slum som kräver att de, liksom i Husby 2007, kommer med en bulldozer för rivningar och lyxrenoveringar. Hyresgästerna måste ta strid mot o­nödigt tidiga stambyten med kaklade badrumsrenoveringar som en häv-stång för stora hyreshöjningar. Inga bevis har ännu presenterats för att t ex avloppsrören i flerfamiljshusen runt Järvafältet som byggdes för 35-40 år sedan verkligen är så utslitna att de redan måste rivas ut.
Värmeläckage i väggar, dörrar och fönster kräver klimatsmarta renoveringar för att bekämpa den globala uppvärmningen och kraftigt sänka energikostnader­na. Det är något som hyresgästerna måste välkomna med krav på sänk­ta hyror. Även den rödgröna oppositionens mål att minska energianvändningen vid renoveringar med 30 procent till 2020 är för låga. Minst en halvering krävs för att klara nödvändiga klimatmål. Ännu mer är möjligt med jordvärme, solceller på taket o s v.

Att klara detta kräver tredubblad takt i renoveringarna. Det innebär också 25 000 byggjobb, som i sin tur kan skapa 75 000 andra jobb. Att in­te sätta igång när det råder massarbetslöshet både bland byggnadsarbetare och i miljonprogrammets bostadsområden är ett oerhört slöseri med samhällets resurseri.
Hyresgästföreningen har nu tecknat ett ramavtal med SB för renoveringen av 6 000 lägenheter på Järva – med ett begränsat samråd där hyresgästerna i varje hus får välja mellan en basnivå eller en utökad nivå. Nätverket Järvas Framtid och Rättvisepartiet Socialisterna fortsätter striden mot att hyran enligt avtalet ska höjas med mellan 725 och 1 400 kronor till 2010 års priser och orimliga evakueringstider på 8-9 månader, utan att SB har bevisat behovet av stambyten och badrumsrenoveringar i hus som bara är 35 år gamla.
Hyresgästerna har länge varit en diskriminerad kassako för både stat, kommun och fastighetsägare. Eftersatt underhåll har varit ett sätt för fastighetsbolagen i t ex Stockholm att göra strålande vinster. För makt­havarna i t ex Stockholms stad har det dessutom varit ett sätt att smygbeskatta hyresgästerna.
Dessutom sker en ännu grövre statlig skattediskriminering av hyresrätter med 2 000 kronor i månaden per 100 kvadratmeter som, trots vissa otillräckliga åtgärder, förtigs även i de rödgrönas bostadsöverenskommelse.

Nu planerar fastighetsägare, byggbolag, banker och politiker att än en gång låta hyresgästerna betala med stora hyreshöjningar.
Miljonprogrammet 1965-75 för bostad åt alla till rimliga hyror byggdes till allra största delen med billiga lågräntelån från de statliga AP-fonder som förvaltade ATP-reformens pensionspengar.
RS/Offensiv välkomnar varsamma och ambitiösa klimatrenoveringar, men förklarar krig mot den hyresbomb som är på väg med feta vinster för banker och byggmonopol – och för reell makt med vetorätt för de boen­de.
RS/Offensiv säger nej till alla hyreshöjningar genom omedelbart slut på skattediskrimineringen av hyresrätter och kräver ett förstatligande av banker och byggmonopol.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!