Klimatsverige mobiliserar inför Paris

2015-05-07 15:46:48


Nätverket Klimatsverige under sin aktion utanför Vattenfalls stämma.

Det nybildade nätverket Klimatsverige protesterade utanför Vattenfalls bolagsstämma under förmiddagen den 27 april.

Under stämman diskuteras en eventuell försäljning av Vattenfalls brunkols­anläggning i Tyskland. Vattenfalls ledning vill sälja, men Klimatsverige kräver att verksamheten läggs ner istället. En köpare skulle annars överta driften och fortsätta att smutsa ner atmosfären med 1,2 miljarder ton koldioxid.

Vattenfall är idag Sveriges största miljöbov och släpper ut mer växthusgaser än hela landet.

Klimatsverige är ett nybildat nätverk med sikte på att mobilisera klimatrörelsen inför klimattoppmötet i Paris i slutet av året. Men förhoppningen är att det blir mer långsiktigt:

– Vi ser att politikerna inte kommer att nå ett avtal som är tillräckligt bra för att hejda klimatförändringarna. Vi behöver få folk på fötter. Vi behöver mobilisera allmänheten, förklarar aktivisten Torbjörn Vennström för Offensivs utsände.

Han pekar helt riktigt på vikten av att sammanföra miljörörelsen och andra folkrörelser med fackföreningsrörelsen i kampen för en grön omställning av samhället. ■