Knivattack i Jyväskylä

2013-02-06 14:35:39
FINLAND Den våldsamma extrem­högern i Finland har slagit till igen.
Den 30 januari arrangerade Mikael Brunila och Li Andersson, två av författarna till Äärioikeisto Suomessa (Extremhögern i Finland) en presentation på ett bibliotek i staden Jyväskylä.
En grupp som förmodas tillhöra nazistsekten Finska Motståndsrörel­sen försökte tränga sig in, men blev stoppade vid dörren. Då drog männen kniv och anföll dörrvakterna, som dock lyckades hindra dem att ta sig in lokalen. En av vakterna skada­des lindrigt.
Den 19 juli i år blev Dan Koivulaakso attackerad av en nazist när Sosialistinen Vaihtoehto (CWI:s anhängare i Finland) ordnade ett ­möte under Pridefestivalen i Oulu (Uleåborg).
Heikki Moisio