Kolonialismen i Sápmi fortgår än

2016-02-10 10:25:03

foto: Adam Alexander Johansson
Massiv protest mot gruvföretagens exploatering i Jokkmokk den 6 februari. Foto: Adam Alexander Johansson

På Sápmis nationaldag lördagen den 6 februari hölls den femte demonstrationen mot gruvföretagens exploatering. Arrangören, Urbergsgruppen Jokkmokk, har funnits i staden sedan sommaren 2013. Föreningen arbetar för att minska uttaget av markens ändliga råvaror samt för en långsiktigt hållbar hushållning av jordens naturresurser.

Offensiv fick chansen att innan demonstrationen tala med Elisabeth Johansson som är aktiv i urbergsgruppen och har varit en stor del av arrangemanget kring demonstrationen. 

– Effekterna av en gruvetablering är mer än själva gruvhålet. Människor kommer att tvångsförflyttas. De har planerat att dra vägar på vilka långtradare kommer att köra var tredje minut, säger Elisabeth och förklarar hur det förorenar luften, orsakar buller och totalt omöjliggör renskötseln.

Sedan startade manifestationen. Talarna bestod av lokala aktivister som Magnus Sjögren och Tor Lundberg Tuorda samt av Liv Shange från Rättvisepartiet Socialisterna (RS) som talade om sina erfarenheter kring gruvprotester från Sydafrika. 

Offensiv talade med två av deltagarna om varför de var där.
– Jag kommer från Kina och där har vi samma problem. Vi har ett urfolk i norr som bedriver renskötsel och som blir förtryckta av makten. Det är precis samma historia, berättade Xie Mao.

En av talarna berättade att de under tidigare demonstrationer har varit på plats i Gállok (Kallak), men nu ges inget tillstånd då man ”stör gruvpersonalen”. Jokkmokks demonstrationståg har tidigare gått igenom Jokkmokks marknad, vilket polisen nu har förbjudit då det ”stör knallarna”. 

Demonstationen tågade sedan iväg och spred sitt budskap med banderoller och talkörer som krävde ett gruvfritt Jokkmokk och respekt för jorden. ”Ner med stat och kapital – det var de som marken stal”, hördes medan tåget stannades av poliser som uttryckte att vi nu var för nära marknaden. Åskådare samlades kring demonstrationståget. Stämningen var bitter när tåget vände om, men slagorden fortsatte längs vägen tillbaka till Folkets hus där demonstrationen avslutades. 

Offensiv pratade med Tor Lundberg Tuorda, en av talarna på demonstrationen. Tor är bland annat fotograf, skribent, och naturaktivist. Tor beskriver hur naturen i Sápmi har exploaterats. Gigantiska landområden har utnyttjats för vattenkraft och i detta har fornlämningar som beskriver hur samer har levt och timmerkåtor förstörts. Han beskriver hur samerna har blivit totalt överkörda och förklarar att sametingets roll endast är rådgivande. Sedan berättar han hur bilden av en same har förvrängts i Sverige. De framställs som några som äger renar och helst bor i fjällen, medan förekomsten av skogssamer totalt tystas ner. En stor del av tidigare skogssamiska byar finns inte längre kvar. 

Han beskriver det som återstår av Kvikkjokk, en liten rand av den urskog som förut har utgjort hela omnejdens landskap. I urskogarna finns unika ekosystem, med arter som inte påträffas på annat håll. Än känner vi inte fullt ut till konsekvenserna av deras utrotning. Vi känner inte heller till hur lång tid det skulle ta för naturen att återfå en urskog. Sverige avvecklar procentuellt sett mer urskog än Brasilien och trots att landet har tecknat ett FN-avtal om att skydda 17 procent av skogen skyddas idag endast 4 procent. 

Vad krävs för att få tillbaka naturen, om det går?
– Fantastiskt hårda förhållningssätt till samspelet med naturen. Att aldrig bara ta ifrån den, utan att återvinna. Det gäller allt; energi, uppvärmning och transporter.
Tor beskriver Sveriges regering som ett gäng politiker vilka ofta är karriärister som saknar någon omfattande kunskap i frågorna de beslutar om.
– Kolonialismen sitter kvar i väggarna när man fortsätter som man alltid har gjort. Det går inte längre. Det måste rivas ner och något nytt måste byggas upp.

Urfolk världen över har nästan samma historia, samma exploatering och hänsynslöshet riktat mot dem.
– Det har ägt rum i USA och det har ägt rum i Sverige. Den i svensk historia största stölden passerade obemärkt, via pennan och makthavarna.

Vad krävs nu?
– En avkolonisering. En bred folkbildning om samer som beskriver faktiska skeenden.
– En upprättelse för det samiska folket och att vi utan inblandande och parasitering ska kunna leva som vi är präglade till. Nu är det faktiskt nog skövlat, avslutar Tor Lundberg Tuorda.

Vi lever i ett land där vissas rätt väger tyngre än andras och vi måste förändra det. Olika grupper drabbas av detta förtryck, men tillsammans har vi bättre chanser att krossa det. Det är ingen avlägsen historia. Det pågår nu. Vi måste enas i slutsatsen om att människor och miljö går före kapitalets vinstintressen och agera därefter. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!