Kommer Hyresgästföreningen åter bli en kamporganisation?

2016-06-22 11:03:06

foto: Kristofer Lundberg
Hyresgästföreningen måste åter bli till en kamporganisation, vilket flera yrkade för under årsstämman.

Till tonerna av Internationalen öppnade Ronny Bengtsson från Västra Sverige Hyresgästföreningens årsstämma i Trollhättan den 17 juni.

– För att ta dig framåt måste du ha en vindruta, men också en backspegel, sade Ronny och gav exempel på de utmaningar som Hyresgästföreningen stod inför för 100 år sedan.
Mattias Axelsson, även han från Västra Sverige, lyfte gräsrotsstrategernas mål att göra Hyresgästföreningen till en kamporganisation och möttes av spontana applåder.Tre dagar senare avslutades Hyresgästföreningens förbundsstämma. Då hade 150 delegater fattat en rad viktiga beslut, både om omvärldsbeskrivningen, förhållandet i landet och uppdragen för organisationen. Stämman har stakat ut riktningen på vart Hyresgästföreningen vill de kommande sex åren.
Det nya Framtidsprogrammet välkomnades, vilket ska stärka folkrörelsen och få fler hyresgäster att engagera sig och på så vis göra Hyresgästföreningen till en bredare samhällsaktör och mötesplats för boendefrågor.

Den hetaste debatten handlade om Hyresgästföreningens nya värdegrund. Flera ombud ansåg att den föreslagna skrivningen mot diskriminering var för svag och reste att de ville att även andra diskrimineringsgrunder skulle skrivas in, ”som kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, trosuppfattning eller ålder”. Stämman röstade dock i enlighet med förbundsstyrelsens skrivning som enbart nämner ”rasism, främlingsfientlighet och annan kränkande behandling”.
– Vi säger att vi är en välkomnande och öppen organisation. Men är det så att hbtq-personer känner sig välkomna? Och se er om i den här salen – är det lätt för ungdomar att bli förtroendevalda? Hur många unga är här på stämman? Åldersdiskriminering är en fråga som man inte tar på tillräckligt stort allvar, sade Kristofer Lundberg från region Västra Sverige och ordförande för Rättvisepartiet Socialisterna Väst.

Stämman beslutade om Framtidsprogrammet med några mindre justeringar. Den långsiktiga strategin har fått namnet Agenda 2022.
Omkring 90 motioner behandlades. De flesta motionerna kom från Stockholm och handlade om stadgefrågor som kan härledas till tidigare och nya suspenderingar. Stockholms problem upptog en del av stämmans tid. De motsättningar som finns talades det inte öppet om, utan de förde striden mellan stadgeförändringsförslag.

Kristofer Lundberg kritiserade de höga arvodena och lönerna i toppen på Hyresgästföreningen.
– Hyresgästföreningen är en folkrörelse som framför allt byggs av lokala eldsjälar, som efter sin ordinarie arbetstid på ideell basis lägger själ och hjärta för att bygga denna rörelse i allt från trygghetsskapande åtgärder till lokalt bostadspolitiskt arbete. […] Visst sticker det då i ögonen när vi samtidigt ser vilka löner som man har i toppen av organisationen. […] Vad sänder det för signaler när en förbundschef tjänar 115 000 kronor i månaden? Vad skapar det för kultur när topparna i Hyresgästföreningen har mer gemensamt med bostadsbolagens vd:ar än med de egna medlemsleden?
Förbundsstyrelsen valde att svara kritiken med tystnad.

De flesta delegaterna är aktiva i lokala hyresgästföreningar och välkomnade framtidsprogrammets fokus på att stärka och bredda folkrörelsearbetet och ge mer makt till lokalföreningarna.
Utmaningen nu är att förankra besluten i våra bostadsområden och lokalföreningar.
– Hur vi implementerar programmet i vardagen så att det får fäste och genomslag är det viktigaste. Ett program är inget värt om det inte sätts i verket. Målet blir nu att det ska sätta rörelsen i rörelse, säger Kristofer Lundberg.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!