Kommunernas kassor sinar

2018-05-16 14:20:25


Samtidigt som storföretag, banker och superrika får allt fetare plånbok sinar kommunernas kassor.

Kommunerna och landstingen behöver ett betydligt större tillskott än de 10 miljarder kronor som regeringen och Vänsterpartiet tillför. Det krävs åtminstone ett årligt tillskott på 30-50 miljarder kronor för att bibehålla personaltätheten i kommuner och landsting fram till år 2021 och betydligt mer om välfärd och service ska byggas ut, enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) chefsekonom Annika Wallenskog.

Inte ens högkonjunkturen och de senaste årens ökade skatteinkomster har kunnat förhindra en försvagning av kommunernas och särskilt landstingens ekonomi. Besparingsbetingen har fortsatt avlösa varandra jämsides som kommunala tillgångar har sålts ut och en allt större del av verksamheten har privatiserats.
”Förra året ökade skol- och omsorgsköpen med 1,8 miljarder kronor, eller 3 procent, till nästan 59 miljarder kronor. Sedan valet 2014 har de kommunala utgifterna för privata välfärdstjänster ökat med hela 20 procent, eller 10 miljarder kronor”, skrev Dagens Samhälle den 26 april.
Till det ska läggas att kommunernas lån har ökat med 26 procent sedan 2012. Det växande skuldberget lägger ytterligare hinder i vägen för den kommunala expansion som behövs för att möta de växande behoven.  

Högerpolitikens åtstramningar och dess påtvingade balanskrav samt överskottsmål är en tvångströja som måste kastas av. Budgetar ska sättas i enlighet med behov. Istället för att urholka och dra ner på statsbidragen krävs en omedelbar höjning. Enligt LO skulle 70 miljarder kronor i ökade statsbidrag till kommunerna ge 130 000 nya välfärdsjobb.
En ny politik för en kommunal utbyggnad i enlighet med behov kan inte göras utan en kamp för en drastisk och omedelbar omfördelning av samhällets resurser.
Landet har aldrig varit rikare. Dessutom är statens kassa ovanligt välfylld idag, men regeringen satsar inte på välfärd, utan på polis och militär samt avbetalningar av en i internationell jämförelse liten statsskuld.
Överhuvudtaget krävs ett gigantiskt program för att rusta upp och totalrenovera landet för att minska klyftorna samt rusta upp välfärd och infrastruktur, vilket enligt LO skulle kosta 120 miljarder kronor per år. Den summan är exakt lika stor som de fyra storbankernas samlade vinst ifjol.
Mindre än hälften av börsbolagens samlade aktieutdelning – storbolagen på Stockholmsbörsens så kallade Large Cap-lista delar ut 263 miljarder kronor i år – skulle räcka för att finansiera ett program för en totalrenovering av landet.
120 miljarder kronor är mycket, men ska jämföras med att regeringen har lovat att öka den svenska militärbudgeten till 60 miljarder kronor år 2021 och att slutnotan för det nya stridsflygplanet Jas 39 Gripen E blir minst 90 miljarder.  

Det saknas alltså inte pengar, men pengarna finns i fel fickor och används inte för att tillgodose gemensamma behov. För att ändra denna ordning som brandskattar landet krävs det kamp och organisering för en socialistisk omfördelningspolitik – från vinster och kapitalinkomster till löner och välfärd – och för ett förstatligande av storbolag och banker under de anställdas demokratiska kontroll och styrning samt en planerad ekonomi för behov och hållbarhet.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!