Landshövdingen struntar i strandskyddet

2012-05-11 00:35:35
”Det har varit för många miljömuppar i debatten”. Det uttalandet av landshövding Per-Ola Eriksson, f d riksdagsledamot (C), angående strandskyddet, har lett till upprörda känslor. Ett brev har skickats till regeringen i protest efter uttalandet.

Motsättningar finns mellan landshövdingen och hans ­handläggare vid länsstyrelsens naturvårdsenhet.
Länsstyrelsens tjänstemän har många gånger prövat dispenser från strandskyddet som har beviljats kommunalt och har ansett att det saknas skäl för dessa. Men länsstyrelsens ledning har bestämt att kommunernas ­beslut ska kvarstå.

Naturskyddsföreningen JO-anmälde år 2011 landshövdingen för att han kört över sina egna tjänstemän vid flera tillfällen och gett dispens från strandskyddet.
Vid ett seminarium på Piteå havsbad i mars, som arrangerades av Sparbanken Nord, sa landshövdingen, enligt Piteå-Tidningen den 30 mars, att: ”Det har varit för många miljömuppar i debatten. Jag har blivit JO-anmäld och jag är beredd att ta emot fler JO-anmälningar. Vi har gott om stränder i Norrbotten och på sikt tycker jag att överprövningsrätten ska tas bort. Detta klarar kommu­nerna att besluta om.”
I NSD den 26 april skrattar Eriksson och säger att han skämtade till det och bjöd på sig själv.
Uttalandet har fått tjänstemän vid naturvårdsenheten på Länsstyrelsen i Norrbotten att ­reagera och skriva ett brev till regeringen:
”Inte första gången. LH medger öppet att myndigheten kommer att med uppsåt göra avsteg från gällande lagstiftning i prövning av ärendet. Nu har vi fått nog!”
Brevet är undertecknat med signaturen ”handläggarna vid naturvårdsenheten, länsstyrelsen i Norrbotten”.

Strandskyddet infördes 1952 och gäller alla sjöar, vattendrag och kuster. Man vill med skyddet främja allemansrätt och rörligt friluftsliv samt säkra villkoren för växter och djur som är beroende av strandmiljöer. År 2009 genom­fördes en förändring av lagstiftningen som ger kommunerna rätt att upphäva skyddet i vissa områden som pekas ut som lämpliga för ”landsbygdsutveckling”.
Per-Ola Eriksson anser att intentionerna med regelförändring­en var att få ett mer flexibelt regelverk och anser att hans mer frikostiga bedömningar har stöd i lagen.
Landshövdingen struntar i strandskyddet. Det gagnar dem som vill bygga nära stränder utan att behöva ta någon hänsyn till allemansrätten samt växters och djurs villkor.
Johanna Evans 

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!