Lärarminskning utan motstycke

2009-08-26 14:36:27
I höst kommer krisen på allvar till skolan:
• 1 500 lärare runt om i landet har varslats om avsked. Samtidigt har antalet lediga lärarjobb minskat från 21 700 till 9 700 på ett år.
Men för skolminister Jan Björklund är elitklasser för de duktiga och avstängning för de stökiga det viktigaste.

200 lärarjobb har försvunnit i Göteborg inför hösten. ”Lärarminskning utan motstycke”, Sveriges Radio Göteborg. Gunnared, Lärjedalen, Biskopsgråden och Backa kommer att drabbas hårdast av större arbetsbelastning för lärarna och större grupper, sa Eva Holmén, ordförande i Lärarförbundet i Göteborg.
I Stockholm genomförs nedskärningar i ett 30-tal kommunala skolor.  I Hjulsta- och Hyllingskolan är underskottet hela 7,3 miljoner, men även t ex Högalidsskolan och Furängens skola ligger mer än 4 miljoner kronor back.
Redan i våras demonstrerade lärare i många kommuner mot de stora nedskärningarna, t ex i Luleå, Eskilstuna och Sundsvall.
– Låt inte barnen betala krisen, uppmanar nu Lärarförbundet i en kampanj inför regeringens nya budget i september.
För Elevkampanjen är skolnedskärningarna en huvudfråga.

Men för utbildningsminister Jan Björklund gäller andra prioriteringar. Han har länge hävdat att Sveriges skolor är inne i sin allvarligaste kris någonsin. Med hänvisning till olika undersökningar skulle Sverige ha mest skolk, flest sena ankomster, störst skadegörelse och det grövsta och det mest kränkande språkbruket. Björklund fick för ett år sedan backa från detta efter en granskning från Sveriges Ra­dio.
Självklart har större elevgrupper, minskad personaltäthet och kraftig minskning av elevvården haft kon- sekvenser för skolan. Detta har bidra­git till en orolig miljö både för elever och lärare, och därmed även haft en effekt på resultaten.
Enligt skolverkets preliminära siffror för läsåret 2008/09 är andelen som saknar behörighet till gymnasiet 11,2 procent, det vill säga oförändrad sedan året innan. Men på en 11-årsperiod har antalet elever som går ut 9:an med ej godkända betyg i matte, engelska eller svenska ökat från 8,6 procent.
På 1990- talet fick elever och lärare betala ett högt pris till följd av krisen. Inom skolan försvann var femte heltidslärartjänst. Mellan 1993 och 2000 minskades elevvårdskostnaderna med en fjärdedel. Sjukskrivningar bland lärare tredubblades nästan under 1990-talets andra hälft. Att antalet unga personer med svår ång­est och oro har tredubblats sedan 1989 är bara en konsekvens av den politik som genomfördes under 1990-talet.

Hur vill då regeringen i skolfrågan, med Björklund i spetsen, skapa en tryggare miljö, med mer ordning och reda och bättre kunskap?
Ja, samtidigt som ”stökiga” elever stängs av ska ”duktiga” elever enligt Björklund få göra antagningsprov för att gå i elitklasser inom teoretiska ämnen som matte och naturkunskap.
Ordningsfrågan är dock viktig för Björklund och detta visas i förslaget till ny skollag som presenterades i början av sommaren.
Lärares och rektorers allmänna befogenheter ska förtydligas. Dessutom ska en trappa av sanktioner med fler disciplinära åtgärder införas för elever som stör andra elevers trygghet och studiero, enligt Björklunds pressmeddelande den 15 juni.
”Försittning”, skriftlig varning äv­en i grundskolan, samt tillfällig avstängning även i grundskolan är de åtgärder som ska lösa de problem som uppstått som en effekt av 1990-talets nedskärningspolitik.

Hur ser skolan ut egentligen då kommunerna beräknas ha ett skattebortfall på 40 miljarder kronor för 2009?
Redan nu sparar 2 av 3 kommuner in på skolan och i våras varslades 1 500 lärare och båda lärarfacken spår ytterligare varsel i höst. Är ­svaret att elever som stör kan bli av med mobiltelefonen, att elever som stör än mer kan bli avstängda upp till en vecka? Har den bakomvarande orsaken med en skola som ännu inte återhämtat sig från 1990-talets nedskär- ningar förändrats då eleven får tillba­ka sin mobiltelefon eller återkommer efter en veckas avstängning?
För det första borde inte eleverna straffas för politikers nedskärningar, och för det andra är bestraffning ingen pedagogik som eleverna lär sig av.

Det som behövs är mer resurser till skolan, ökad lärartäthet, mindre klasser och en utbyggnad av elevvården.
I Folkpartiets lagförslag finns också något som heter stärkta rättigheter där eleverna ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator inom elevhälsan. Eleverna ska också ha tillgång till studie- och yrkesvägledning. Vidare säger man att elever också ska ha tillgång till skolbibliotek, vilket låter jättebra, men rimmar illa med tanke på att regeringen i dagsläget inte är beredd att skjuta till en en­da krona till skolan.
Regeringens 7 miljarder kronor som nästa år fördelas mellan kommu­ner och landsting är alldeles för lite och alldeles för sent.
Kunskap, valfrihet och trygghet är för övrigt Björklunds slogan för den nya skollagen. Här är också gamla betygskalan tillbaka, A till F och – om det vill sig riktigt illa. Man kan ju fråga sig om ökad kunskap kommer från vilken betygskala som råder.

Valfriheten är att inte ha möjlighet att läsa upp sina betyg på komvux, som man i lagförslaget vill slopa rätten till. Bort med betygshetsen för en lugn och trygg miljö för barnen och ungdomarna.
 
Johannes Lundberg

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!