Larm om ökade utsläpp i trafiken nytt argument mot Förbifarten

2015-11-04 12:55:49

foto: Lina Rigney Thörnblom
Kampen mot Förbifart Stockholm måste fortsätta och trappas upp.

Enligt uppgifter från Trafikverket ökar återigen utsläppen från biltrafiken, vilket redan innan bygget av Förbifart Stockholm påbörjats allvarligt hotar klimatmålen. Detta kritiska trendbrott måste få ett tydligt svar i samband med Klimat­Sveriges stora demonstration i Stockholm den 29 november.

Att Norra Järva Stadsdelsråd tillsammans med andra Järvaföreningar och nätverk ska delta i ett block i klimatmarschen som kräver ett annat trafikval för Stockholm och Sverige, som också sätter stopp för Förbifart Stockholm, fick ett starkt stöd efter måndagens välbesökta visning i Husby träff av klimatfilmen This Changes Everything. 

Målet om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 är nu alltså till och med enligt Trafikverket självt i allvarlig fara, trots att detta omdefinierats och prutats ned till en till 80 procent förnybart driven fordonsflotta. År 2050 ska hela samhället vara klimatneutralt, enligt de officiella målen.

Sveriges ekologiska fotavtryck är som bekant skyhögt högre än som visas enligt de officiella mätningarna, då industrins utsläpp i hög grad har outsourcats och vare sig handelns transporter eller utrikes resor räknas. För Sveriges inhemska del är därför trafiken den enskilt största klimat­utmaningen, som fortsatt står för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser. 

Från en topp år 2007 föll utsläppen i trafiken en aning med 14 procent till 2014 – redan det i för låg takt för att klara målen. Men i slutet av förra året kom de första tecknen på att utsläppen rentav åter ökar. Och nu inför klimattoppmötet i Paris i december slår alltså Trafikverket självt larm om ett trendbrott.

Den tekniska omställningen går inte längre tillräckligt fort för att kompensera för trafikökningen. Alltför många väljer bränsle­slukande bilar. Sverige tappar idag också mer än övriga EU när det gäller energieffektivisering.

Ett ”transportsnålt samhälle” framhölls som centralt i den stora utredningen Fossiloberoende fordonsflotta 2030 där Håkan Johansson deltog. Det handlar om att skapa nya resvanor genom satsningar på kollektivtrafik liksom cykel- och gångbanor.

Den allra mest självklara reaktionen på larmet om ett trendbrott i fel rikting för trafiken måste vara att dra i nödbromsen för den vansinniga satsningen på Förbifart Stockholm. Ett helt annat trafikval krävs, för kraftigt utbyggd och gratis eller dramatiskt prissänkt kollektivtrafik och upprustad järnväg. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!