Lösning på gång i hamnstriden?

2009-08-19 16:10:17
Efter att ha fått ett erbjudande om tecknande av ett hängavtal den 13 augusti beslutade Svenska Hamnarbetarförbundet att inte utlysa den ett dygn (17-18 augusti)  långa strejk man varslat om i Göteborgs hamn.

Strejken skulle ha följts av en blockad mot utnyttjande av extern personal (som svar på att hamnen behövt använda bemanningsföretag vid ett flertal tillfällen för att kunna möta den ökande godsmängden under sommaren).
Ett hängavtal är, förenklat, ett avtal som i stort ger fackförbundet samma rättigheter som kollektivavtalstecknande förbund, men med betydande skillnader. Bland annat har arbetsgivaren inte samma förhandlingsskyldighet gentemot förbundet, utan processen påminner mer om Medbestämmandelagen (MBL). Med andra ord måste arbetsgivaren diskutera med förbundet, men beslutet är ändå ensidigt.

– Det här visar på en god vilja från hamnledningen, men jag har svårt för att se det som en möjlig väg framåt om vi inte får en rad tillägg godkända vid sidan av hängavtalet, kommenterar Peter Annerback. De tillägg Annerback syftar på handlar om att stärka Hamn4ans roll som oberoende fackförening och till exempel ge dem förhandlingsrätt i flera frågor.
Denna uveckling är någonting som skrämmer LO-anslutna Transport. Skulle Hamn4ans status som fackförening stärkas i och med ett avtal skulle Transport förlora den enda fördel de har, nämligen det faktum att de är avtalstecknande.

Hamnarbetarförbundet är en fackförening som skiljer sig på avgörande punkter från standardbilden av en svensk fackförening.
Man tillämpar demokratiska principer och medlemmarna har full insyn i förhandlingarna.
Inga avtal undertecknas utan att medlemmarna får rösta om det. Detta är någonting som både Transport och hamnledningen använder i sin argumentation mot Hamn4an.
Den här inställningen har visat sig tydligt vid flera tillfällen under hamnstriden.
Transports förhandlare har fullständigt godkänt arbetsgivarens verklighetsbeskrivning och har till och med sagt i fackets tidning att ”… Det finns en viss övertalighet i hamnen …” (ombudsman Anders Gustafsson i Transportarbetaren nr 5 2009).
I motsats till detta tar Hamn4ans avdelningsstyrelse jobbstriden med ambitionen att inga varsel är nödvändiga i hamnen.
Inom Hamnarbetareförbundet gäller också att arbetares förtroendevalda ska leva på arbetarlön. Hamn4ans valda företrädare har vanliga stuveriarbetarlöner och inga som helst trygghetsförsäkringar, privilegier eller andra tryggheter om de riskerar att förlora jobbet.
Detta återigen i kontrast till avlönade förtroendevalda inom LO, gällande arvoden, inkomster från bolagsstyrelser och andra sidouppdrag, samt anställningsskydd m m.

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) menar att Hamn4an har stort stöd bland göteborgarna, och genom att lansera en stor utåtriktad kampanj kan Hamn4ans kamp få ett massivt och aktivt stöd. Detta skulle kunna tvinga både arbetsgivaren och Transport till reträtt, och det skulle sätta exempel för andra arbetare i hela Sverige.
RS har erbjudit Hamn4an sitt stöd inför den kommande kampen, som absolut inte får ses som avslutad för att man nu överväger budet från arbetsgivaren.
Stefan Berg

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!