Läs mer om vad RS kämpar för i vårt valmanifest(pdf) eller läs de mer utförliga texterna nedan!

Introduktion


Kandidat #1
Liv Shange Moyo
Gruppledare kommunfullmäktige

 

 

Kandidat #2
Jonas Brännberg
Redaktör veckotidningen Offensiv

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) ställer upp i kommunvalet i Luleå för att föra fram ett socialistiskt alternativ. Vård, skola och omsorg står utan personal och håller knappt ihop, men pengarna går till krig och militarisering. Klimat och natur i kris, ökade klyftor, rasism, sexistisk backlash, bostadsbrist… det här systemet havererar och har ingen hållbar väg framåt.

Till och med det som sägs gå bra, som att ”gröna” industrier i Luleå och Norrbotten ska ge jobb och klimatomställning, är ohållbar greenwashing – så länge det kapitalistiska systemets jakt på tillväxt och vinst är drivkraften. Vi behöver ett systemskifte där behoven styr, inte miljardärerna!

RS tar kampen mot klyftorna och för välfärden in i kommunfullmäktige. Nu behöver vi din röst i kommunvalet så att RS kan behålla sina platser och få fler! Under våra 20 år i kommunfullmäktige har RS förblivit det enda parti som vägrar acceptera nedskärningspolitiken – istället visar vi att det finns pengar till hållbara jobb, upprustad välfärd och en verklig, rättvis klimatomställning. RS samlar till protester på gator och arbetsplatser, för det är där styrkan finns att förändra samhället.

Högerpolitiken har berett väg för ett ännu värre blåbrunt hot från M, SD, KD och L – som vill privatisera välfärden, attackerar facklig organisering, struntar i klimatet och splittrar med rasism och sexism. I kommunvalet är en röst på Rättvisepartiet Socialisterna att ge kampen, välfärden och det socialistiska alternativet en röst som inte viker sig, samtidigt som det stärker vänsterkrafterna!

Vi tar fajten - exempel på vad RS uppnått i kommunfullmäktige och utanför

Vi stoppade marknadshyra

Vi är en drivande kraft i Nätverket Nej till marknads-
hyra. 200 protester förra våren skapade det tryck som fick V att fälla regeringen och förslaget om marknadshyra i nyproduktion stoppades.

Skyddsutrustning och bättre villkor i äldrevården

Redan den 16 april 2020 yrkade RS Jonas Brännberg i Socialnämnden på förstärkt skyddsutrustning med bl a munskydd i äldreomsorgen. Först vägrade S-M-styret men tack vare pressen införde Luleå förstärkta skyddsrutiner relativt tidigt. RS stödde Äldrevårdsupproret och kräver stopp för slavscheman, mer personal och sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.

Skolkampen & pampväldet

Under skolkampen 2015-2020 gick tusentals föräldrar, barn och personal ut på gatorna, mycket tack vare RS:ares samordnande roll, och tvingade S-M-styret att slänga projektet ”Framtidens Skola” i papperskorgen. I folkomröstningen 2020 röstade 91% nej till det stor-
skaliga fabrikstänket där personalen i skola och förskola ska utnyttjas ännu hårdare.

Mot privatiseringar, utförsäljningar & husrivningar

RS har tillsammans med anställda och berörda stoppa privatiseringar och utförsäljningar ända sedan vi blev invalda i kommunfullmäktige. Det har handlat om
lokalvård i skolorna, fastighetsskötsel, utförsäljning av Folkets Hus Blackis, husrivningar i Svartöstaden osv. Nu kämpar vi igen för att rädda 18 kommunala hyresrätter från rivning.

Stoppat rasism & utvisningar

RS-medlemmar var drivande i nätverket Boden mot Rasism som mobiliserade tusentals norrbottningar till att isolera nazisternas marsch den 1 maj 2018. Vi tar strid mot utvisningar till förtryck och mot rasistisk nykolonialism mot samer. Nej till gruva i Gállok!

 

Äldreomsorg och vård
behöver fler anställda med bättre villkor


Pandemin blixtbelyste vårdens bräcklighet efter alla nedskärningar. Låg bemanning, brist på utrustning, sönderslagen samordning pga privatiseringar och ”marknadstänk” ledde till att tusentals äldre dog.

I Luleå kommun har personalbristen blivit akut, i regionen än värre. Att både S-M-styrda Luleå kommun och Region Norrbotten med ”Sjukvårds”-partiet i spetsen har gjort överskott på hundratals miljoner kronor är ett hån mot patienter som inte får den vård de har rätt till, och mot personal som sjukskrivs eller tvingas sluta för att inte riskera sin hälsa i den extrema överbelastningen.

Vården behöver ett systemskifte, bort från nedskärningar, toppstyre, privatiseringar och marknadstänk: rusta välfärden – inte militären! Det behövs en massiv resursförstärkning av hela vårdkedjan och kraftigt förbättrade villkor för personalen för att lösa bemanningskrisen.

Att RS tar strid, i fullmäktige och i protester, mot varje nedskärning, för bättre arbetsmiljö, högre löner och mer inflytande är en del av vår
socialistiska feminism. Välfärden – skola, förskola, äldreomsorg, sjukvård, bibliotek, fritidsgårdar mm – byggdes ut tack vare kvinnors och arbetares kamp. Idag har 30 år av ständiga sparkrav, privatiseringar och marknadsanpassning undergrävt kvinnors ställning.

Miljoner vårdarbetare världen runt har gått ut i protester under Coronapandemin. Även här har arbetare i välfärden styrkan att återuppväcka arbetar- och kvinnokampen! Stödpaketen i pandemins spår bevisade det RS alltid sagt – det finns pengar! På många håll har de som sagt ifrån mot t ex “hälso”-scheman kunnat vinna.

RS kämpar för:

 • Anställ/utbilda 200 fler undersköterskor och vårdbiträden i kommunen.
 • Minst tre personal dagtid och en nattetid per vård- och omsorgsavdelning.
 • Vikariepool av fast anställda – frånvaro ska inte betyda underbemanning.
 • Bort med 12-timmarspass och delade turer. Högre bemanning och schemaläggning på golvet för vettiga arbetstider.
 • Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.
 • Höjda löner och rejäl lönetrappa efter erfarenhet.
 • Nej till vinster i välfärden.


Kandidat #3
Ann-Christin Holmström
Undersköterska och skyddsombud

”Vi kämpar för att tillsammans med personal, patienter och anhöriga bygga ett vårduppror i Luleå, länet och hela landet – om vi tillsammans går ut på gatorna kan vi skapa en rörelse som tvingar fram mer resurser.”

Socialistisk feminism
– kraften att stoppa mäns våld mot kvinnor


I spåren av pandemins isolering till hemmet och en backlash mot #metoo har mäns våld mot kvinnor trappats upp. Listan på kvinnor som misstänks ha mördats av närstående män har under 2022 vuxit sig fruktansvärt lång. Unga vittnar om att sexuella trakasserier är vardag för tjejer och hbtq+-personer i Luleås skolor.

Att få slut på våldet borde vara en stor valfråga! Istället hamrar partiledarna på om mer resurser till krigsmakten och ”hårdare tag”, domstolarna dömer kvinnor som berättar om våldet för förtal, sociala media översvämmas av kvinnohat (t ex häxjakten mot Amber Heard) och aborträtten attackeras av tongivande stater som USA och Kina.

Idag påstår sig regeringen vara “feministisk” men fortsätter tvinga kvinnliga arbetare springa fortare och jobba mer gratis hemma för att täcka upp underfinansieringen av välfärden. Staten dömer barn till umgänge med sina förövare, låter offren fly medan förövarna går fria. Tusentals kvinnor och barn tvingas idag leva gömda. Att bygga en socialistisk-feministisk rörelse är det som kan trycka tillbaka våld och förtryck, och göra upp med det kapitalistiska systemet som göder det.

RS kämpar för:

 • Utbildning om mäns våld mot kvinnor, samtycke, hedersförtryck och kvinnors rätt till sina kroppar.
 • Noll röjningar av skyddade personuppgifter. Traumabehandling för alla våldsutsatta. Fungerande kriminalvård+behandling för förövare.
 • Mer resurser till skyddade boenden och kvinnojourer.
 • Organisera mot sexism och hbtq+-fobi. Nolltolerans mot sexuella trakasserier och våld på skolor och arbetsplatser.
 • Höj personaltätheten i vård, psykiatri och beroendevård. Rätt till könsbekräftande vård.
 • Underlätta för fler familjeformer och ensamstående. Kamp mot heteronormen.
 • Tryggare utemiljö – förbättra belysning och sikt. Fältassistenter och trygghetsvärdar på otrygga tider/platser.

Kandidat #13
Tina Holmström
Vårdbiträde, hemtjänsten

Skola och förskola för alla barns behov


”Sent ska syndaren vakna” passar bra för att beskriva kollapsen för Socialdemokraternas och Moderaternas projekt ”Framtidens Skola”. Folkomröstningen 2020 blev ett rungande nej till det storskaliga fabrikstänket där personalen i skola och förskola ska utnyttjas ännu hårdare.

Under skolkampen 2015-2020 gick tusentals föräldrar, barn och personal ut på gatorna, mycket tack vare
RS:ares samordnande roll, och tvingade S-M-styret att slänga projektet ”Framtidens Skola” i papperskorgen. Vissa skolor räddades från stängning, andra har återöppnats – det hade aldrig skett utan den gemensamma kampen.

Hotet om stordrift är dock fortfarande aktuellt, t ex i Gammelstad. Och grundproblemet är kvar: skolans och förskolans extrema underfinansiering som leder till för stora klasser/grupper, för få pedagoger, slitna lokaler och att många barn inte får den hjälp att utvecklas som de borde ha rätt till.

RS kämpar för:

 • Ny utvecklingsplan för skola och förskola baserad på genuin dialog med personal, föräldrar och barn.
 • 100 miljoner kronor extra till skolan för höjd personaltäthet och bättre arbetsvillkor.
 • Öppna stängda skolor och förskolor i kommunal regi. Nära kommunal service såsom skola/förskola och äldreboende i hela kommunen.
 • Max 20 elever per klass och utbildad resurspersonal till alla som behöver det.
 • Max 15 barn per storbarnsavdelning och 10 per småbarnsavdelning i förskolan på tre personal. Nej till stordrift med jätteförskolor i flera plan.
 • Bort med vinstdrivande friskolor. Alla barn ska vara garanterade bra skolor som tillgodoser de olika behoven.

Kandidat #16
Josef Esberg
Elevassistent

”Lyssna på elever och lärare. Det är de som har vetskap om de verkliga behoven.”

Kultur & fritid för alla!


För kommunledningen är kulturlivet till för krogarna och hotellen, och elitidrotten prioriteras före bredden. Det syntes på festivalen Luleå Live där krogarna bestämde utbudet och tog inkomsterna, medan kommunen stod för notan. Ett annat exempel är att Luleå Hockey getts kontrollen över Coop Arena och därmed styr verksamheten efter elitlagens behov, på andra föreningars bekostnad.

Kulturen måste bli en naturlig del av kommunens verksamhet, då kan kulturutövare också få rimligt betalt och utvecklas som konstnärer. Det behövs ett kommunalt kulturråd med direkt inflytande över kulturens del i vår livsmiljö: evenemang, gestaltning osv. Ett råd där olika grupper, föreningar och institutioner inom konst, litteratur, musik mm representeras demokratiskt.

RS röstade för att bygga Hertsö badhus – det behövs för simkunnigheten, folkhälsan och för social rättvisa!

RS kämpar för:

 • Kulturutövare måste kunna leva. Inför MU-avtalet för konstnärer.
 • 1% av investering till konstnärlig utsmyckning – inga undantag!
 • Kommunalt arvoderat kulturråd.
 • Ja till Hertsö badhus, rusta Råneå och Gammelstads badhus. Utomhusbassäng i sörbyarna. Gratis simskola.
 • Nej till höjda avgifter, tex spåravgift på Ormberget
 • Meröppet på kommunala fritidsanläggningar, uppmuntra spontanidrott!
 • Drogfria fritidsgårdar/mötesplatser för alla åldrar. Fältassistenter för ungas trygghet.

Kamp för höjda löner
och trygga jobb!


De som arbetar är de som bär upp samhället och skapar allt välstånd! Men sen förra valet har regeringen med stöd av facktopparna drivit igenom historiska attacker för att öka företagsägarnas vinster och makt. Strejkrätten och LAS (lagen om anställningsskydd) har kraftigt försämrats – gåvor till de som tjänar på tystare, räddare arbetsplatser, med större spelrum för mobbning, sexism mm.

Ingen slump att inkomstklyftorna ökar i rekordfart – de senaste tio åren har de mer än fyrdubblats. 2022 förväntas en rekordaktieutdelning till de rika på 330 miljarder kr! En VD tjänade 2020 i snitt 86 gånger mer än en städare, lönegapet mellan kvinnor och män växer igen.

Det är hög tid att följa exemplen från arbetare runt om i världen som tar strid, t ex brittiska järnvägsarbetarnas strejk mot nedskärningar och för högre löner. RS arbetar för att genom gräsrotsorganisering omvandla facken till de kamporganisationer de behöver vara.

RS kämpar för:

 • Förbered för strejk i avtalsrörelsen, full kompensation för prisökningarna!
 • Trygga fasta jobb och kollektivavtal i alla kommunens upphandlingar.
 • Stoppa jakten på sjuka, arbetslösa och funktionsnedsatta.
 • Stäng lönegapet genom höjda löner för kvinnor och alla lågavlönade.

Bostad åt alla – Nej till marknadshyra!


Precis som allt under kapitalismen är boendet dyrast för de med minst pengar. Med kötider på 10-15 år för en billigare kommunal hyresrätt och skyhöga bostadspriser har många inget annat val än att betala dyrt för nybyggda hyresrätter eller ytrenoverade lägenheter hos någon privat aktör som chockhöjt hyran med flera tusen.

Skandalöst nog planerar kommunledningen att riva ett antal äldre kommunala hyresrätter, bland annat mitt i kulturmiljön i Svartöstaden. Att riva billiga hyresrätter är ett slag mot låginkomsttagare och ett resursslöseri som vi inte har råd med i en klimat- och miljökris!
​​Rättvisepartiet Socialisterna är en drivande kraft i Nätverket Nej till marknadshyra (som fällde regeringen, se sid. 3). Vi säger JA till en social bostadspolitik och allas rätt till bra bostäder med rimlig hyra.

Kampanjen Nej till marknadshyra nådde två storsegrar genom aktiv gräsrotskamp som Rättvisepartiet Socialisterna var en drivande del av (Foto: Natalia Medina).

RS kämpar för:

 • Nej till kommunala husrivningar och utförsäljningar. Renovera hållbart, stoppa ytliga renoveringar i spekulationssyfte.
 • Lulebo ska bygga klimatsmarta hyresrätter till rimlig hyra i hela kommunen.
 • Kommunalt byggbolag, nytt miljonprogram baserat på statligt byggande och klimatomställning.
 • Avskaffa skattediskrimineringen av hyresrätter.
 • Återkommunalisera privatiserade hyresrätter.

Antirasism – enad kamp mot klassklyftorna


Idag frodas rasismen – ofta pådriven uppifrån. Omänskliga utvisningar till krig och förtryck, skuldbeläggning av invandrartäta förorter, diskriminering av muslimer och svarta, hat mot samer och normalisering av öppna rasister och nazister – att bygga antirasistiska motkrafter och samla till kamp är en nyckelfråga för RS.

Rasismen sitter i ryggmärgen på kapitalismen som ett sätt att trycka ned och splittra, men när vi enas kan vi vinna. RS var en viktig del av organisera massprotesten mot nazistmarschen i Boden 2018. Lika viktigt är att bekämpa högerns försök att skuldbelägga invandrare, förorter och flyktingar. Vi protesterar mot hur vinstjagande kapitalister som Beowulf Mining med hjälp av greenwashing driver på för nykoloniala övergrepp mot den samiska kulturen.

RS kämpar för:

 • Ingen plattform för nazism och rasism – tillsammans för trygga jobb & välfärd. Facklig kamp för lika lön och kollektivavtal för alla.
 • Stoppa utvisningarna till krig och förtryck. Alla flyktingars rätt till asyl och permanenta uppehållstillstånd.
 • Stoppa nykolonialismen, samisk kultur och näring måste få plats.
 • För en socialistisk värld där ingen tvingas fly.

Kandidat #6
Mohammad Karim
Restaurangbiträde

”När vissa utelämnas till den superutsugande gig-ekonomin, kriminella bolag eller rent slavarbete som papperslösa – då splittras arbetarklassen medan miljardärerna blir rikare.”

Stoppa prischocken – höj pensionerna!


Prisökningar på mat, bränsle, kollektivtrafik, el och boende pressar allt fler arbetare, barnfamiljer och pensionärer till en tillvaro på marginalen. Samtidigt fördubblade Sveriges miljardärer sina förmögenheter under pandemin. Privatiseringar och avregleringar av elbolag och bostäder har lett till massiva pris- och hyreshöjningar. Vi kämpar för gemen-
samt ägande – det vi inte äger kan vi inte kontrollera!

RS kämpar för:

 • Omedelbar höjning av pensionerna till minst 20 000 kr.
 • Ta bort moms på mat: 12 % lägre matpris.
 • Höj barnbidrag, försörjningsstöd och andra bidrag.
 • Återinför reglerade elpriser.
 • Billiga kommunala hyresrätter.
 • Förstatliga bankerna – låt de rika betala.

Kandidat #9
Anna Eriksson
Pensionerad undersköterska

”Nu låtsas riksdagspartierna bry sig om pensionärer, men alla utom V är ansvariga för att hundratusentals äldre lever i fattigdom. En tusenlapp som snabbt äts upp av inflationen räcker inte, de lägsta pensionerna måste upp med flera tusen kronor.”

HELA landet ska leva


Sverige slits isär av växande klyftor mellan fattiga och rika och mellan stad och land. När politiken anpassas efter intressen hos storföretag och banker skärs “onödig” välfärd och service ned på landsbygden, avreglerade elpriser skenar och naturresurserna exploateras hänsynslöst medan vinsterna hamnar någon annanstans.

RS kämpar för:

 • Stoppa centraliseringen! Upprustad välfärd och service i hela kommunen.
 • Bättre, billigare och på sikt gratis kollektivtrafik.
 • Satsning på lokalt jordbruk och hållbart skogsbruk ger jobb och klimatomställning.
 • Naturresurser i offentlig ägo – vinsterna tillbaka till lokalsamhället.


Klimatet kräver socialism


Norrbotten står i centrum för klimatdebatten. Storföretagen svärmar kring länet för att kunna tjäna nya miljarder på att exploatera våra naturresurser – nu med ”grön omställning” som mantra.

En omställning behövs och visst finns det projekt som är nödvändiga och välkomna, som att sluta elda masugnar med kol och att utvinna flera viktiga ämnen ur gruvavfall. Problemen uppstår när projekten har största möjliga vinst som mål.

Ett exempel är batterifabriken i Skellefteå. Northvolt utnyttjar arbetare utan kollektivavtal med 90 timmars arbetsveckor. Ett av de första avtal de tecknade var med Porsche för att leverera jättebatterier till tunga lyxbilar – inte direkt något som bidrar till klimatomställningen!

Andra ”gröna” industrisatsningar är inte det minsta hållbara. En järnmalmsgruva i Gállok skulle leda till stora utsläpp, katastrofala följder för naturen och slå ännu ett slag mot det samiska samhället. Frågan rör oss lulebor direkt – brister en avfallsdamm förorenas hela Lule älv.

Vi har några få år på oss att vända utvecklingen.
Senast 2050 måste utsläppen vara nere på noll. För så kraftig minskning måste kapitalismens ”mer av allt”, vinstjakt och lyxkonsumtion av ett litet fåtal bort och ersättas med hushållning med resurser och planering av produktion efter behov – dvs att “ändra systemet” betyder att byta ut det mot socialism!

RS kämpar för:

 • Nej till gruva i Gállok/Kallak. Förstatliga gruvnäringen – utan vinstsyfte.
 • Förbjud kalhyggen – inför naturnära skogsbruk.
 • Vind och solkraft i offentlig regi med reglerade elpriser, miljöhänsyn och i samråd med lokalbefolkningen. Avveckla kärnkraften.
 • Samer & övrig lokalbefolkning måste kämpa tillsammans – rätten till markerna ska avgöras lokalt. Ratificera ILO 169.

Luleå kommun skulle kunna ställa om:

 • Omedelbart halverat biljettpris på kollektivtrafiken, avgifts- och fossilfritt från 2026.
 • Kommunala fossilfria bilpooler och laddinfrastruktur för elbilar NU.
 • Omedelbar paus för avverkning av kommunens skog.
 • Inga byggen på jordbruksmark, inför cirkulärt byggande.
 • Börja införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön, mer tid att gå, cykla, åka kollektivt och för engagemang.
”Kalhyggen, så kallat trakthyggesbruk, är vansinne. Rovgirig skövling av den fantastiska mångfald av liv som skogen representerar. Skogen är vårt hem.”

Kandidat #14
Magnus Sjögren
Arkeolog

Nej till Nato – rusta välfärden


Rysslands brutala invasion av Ukraina skördar många civila offer. Samtidigt agerar USA och Nato inte för fred, utan för militär upptrappning i hela världen. I Sverige utnyttjar regeringen och högerpartierna kriget för att ansluta Sverige till Nato. Utan folkomröstning och med nästan fördubblade anslag till militären – en miljardrullning motsvarande 100 000 nya vårdanställda.

Rättvisepartiet Socialisterna och vår international ISA deltar i kampen mot Putins invasion genom demonstrationer, arbetarsolidaritet och stöd till blockader mot ryska fartyg – medan den svenska regeringen fortsatt låter storföretag profitera på kriget genom import av rysk olja och gas. Det är arbetarsolidaritet och aktioner internationellt som kan stoppa krig, inte Nato som är en allians för krig i Västimperialismens intressen.

Det är kapitalismen som är felet. Sverige har aldrig varit rikare, men rikedomarna – som skapats av arbetarklassens arbete – hamnar i ett fåtal ägares fickor. Ett socialistiskt systemskifte som tar tillbaka pengarna från storföretagen, bankerna och vapenindustrin är ett måste för att kunna utradera klassklyftorna och på allvar vända klimatkrisen.

RS kämpar för:

 • Internationell solidaritet mot krig och militarism.
 • Kamp mot klyftorna och klimatkrisen – låt bankerna och storföretagen betala.
 • För demokratisk socialism med gemensamt ägande av de stora företagen och demokratiskt styre av de anställda.


Vi bygger ett socialistiskt alternativ i hela världen


Rättvisepartiet Socialisterna finns över hela landet och ger ut veckotidningen Offensiv. I riksdags- och regionval har vi tyvärr inga valsedlar. Där förespråkar vi därför röster på Vänsterpartiet – kritiska röster då vi anser att V ger vika för att passa in i maktens korridorer och bygger för lite kamprörelser. I Luleå och Haninge ber vi om din röst på Rättvisepartiet Socialisterna i kommunvalet.

RS tillhör International Socialist Alternative och har systerorganisationer i över 30 länder. I USA är vår kommunfullmäktigeledamot i
Seattle, Kshama Sawant, en av de mest tongivande kämparna och var drivande i att det infördes en minimilön för arbetare samt beskattning av megaföretaget Amazon.

Våra kamrater i Kina, Hongkong och Taiwan bygger motståndet mot den kinesiska diktaturen. I Brasilien pekar vi på att det är mobilisering på arbetsplatser och gator som kan fälla Bolsonaro-högern. Hela världen behöver ett socialistiskt alternativ. Du behövs i bygget av det, välkommen att bli medlem idag, eller anmäl dig som valarbetare!

Den globala klimatrörelsen blir alltmer antikapitalistisk. Nu måste den också bli socialistisk, vilket är det RS och ISA förde fram under COP26 och hela tiden (Foto: Natalia Medina).

Därför röstar jag på RS i kommunvalet

Maria Erixon
Pensionerad sjuksköterska

”Det finns ETT hopp för mina barns framtid – socialismen. Ett rättvist samhälle där mina barnbarn från alla världens hörn får möjlighet att leva. För det måste småfolket i alla länder samarbeta och kämpa tillsammans. Därför både röstar jag och blir medlem i Rättvisepartiet Socialisterna – för en fungerande framtid!”

Roland Aspviken
Maskinoperatör Scania

”Jag röstar på RS därför att de sätter allt från miljöfrågor och antirasism till vårdanställdas villkor och byskolors överlevnad i ett vidare sammanhang. I dagens samhälle där tillväxt och maximal profit överordnas allt annat så behövs röster för solidaritet, jämlikhet och rättvisa. I vårt kommunfullmäktige så ser jag RS som en sådan röst.”

 

Senaste i valkampanjen

Kultur i solidaritet med Palestina

0
Av Socialistiskt Alternativ Luleå // Artikel i Offensiv Lördagen den 11 maj arrangerades en välbesökt kulturmanifestation för Palestina i Luleå. Nätverket Palestina Solidaritet Norrbotten samlades...

RS valmaterial

Skip to content