Många lärdomar från CWI-skolan

2009-08-12 14:21:42
Skolan präglades av diskussioner om hur kapitalismens kris har utveck­lats och hur det drabbar arbetare och fattiga världen över. Vi har sett början till ett kampuppsving, och radikaliseringen kommer att fortgå medan krisen utvecklas.
– Kapitalismen skakas av den största krisen sedan 1930- talet. Världens BNP har fallit med tre procent sedan andra kvartalet 2008, sa Lynn Walsh från CWI:s internationella sekretariat när han inledde CWI-skolans första punkt som handlade om världsekonomin.
– Vi har sett ett kampuppsving på flera håll, till exempel med den revolutionära massrörelsen i Iran, generalstrejker i Frankrike och Grekland; samt en strejkvåg i Storbritannien med Lindseystrejken och ockupationerna av Visteons fabriker. Men vi är bara i början av en omvälvande förändring av medvetenheten, sa Lynn Walsh.
– Åtminstone 6 månaders, kanske ett års, produktion har förlorats i krisen. Det har konsekvenser för miljoner arbetare världen över.

En fråga som behandlades var vilken effekt alla stimulanspaket kan ha.
– Stimulanspaket kan ge vissa återhämtningar, men det skapar underskott och ekonomin kommer att falla igen. De offentliga underskotten ökar snabbt, utan att politikerna vet vilken effekten blir, men överallt skickas räkningen för krisen till arbetare och fattiga.
Förutom krisen i ekonomin behandlade den första dagens diskussioner också klimathotet, kampen i Iran, händelserna i Xinjiang, kuppen i Honduras och andra akuta frågor.
I och med krisen har kapitalistiska regeringar tvingats till förstatliganden. Men deras mål är återprivatiseringar, förlusterna förstatligas och vinsterna privatiseras. Lynn Walsh citerade Marx och Engels, som sa ”Även kapi-talistiska förstatliganden visar på systemets ohållbarhet”.
Vi måste resa krav på socialistiskt förstatligande. För demokratisk kontroll av en arbetarregering, men också av folket valda kommittéer.
– Att förändra samhället behöver massorganisering, därför understryker vi behovet av massarbetarpartier. Det finns nya möjligheter för socialism idag. Vi måste förbereda oss för framtiden genom att diskutera perspektiv. CWI och varje medlem har en avgörande roll att spela i att bygga upp de styrkor som i framtiden kommer att förändra samhället, avslutade Lynn Walsh.

Kamrater från bland annat Austra­lien, Malaysia, USA, Frankrike, England, Ryssland och Sverige gjorde in- lägg i den följande diskussionen om krisens effekter.
– 99 procent av de som dör på grund av klimatkrisen kommer från utvecklingsländer, som bara står för en procent av utsläppen, sa Elin Gauffin från Sverige, i ett inlägg om kapitalismens värsta kris: klimatkrisen.
– Klimatkrisen måste alltid finnas i våra perspektiv. Den kommer att skapa hunger, fattigdom och krig. Men också nya socialister. Vi kommer att mobilisera till klimattoppmötet i Köpenhamn i december, sa Elin.

Brett Hoven från USA berättade om krisen i bilindustrin.
– GM, som nu har gått i konkurs, var en gång världens största företag och symbol för den amerikanska kapitalismens styrka. Men nu är det en symbol för krisen.
Brett nämnde även att mer än 6,5 miljoner jobb har försvunnit i USA under krisen, vilket gör att alla jobb som skapades under uppgången är borta.
– Världen står inför en serie av kriser. Klimatkrisen, krig och konflikter. Trots lågkonjunktur var förra året ett rekordår för vapenindustrin, 1 500 miljarder dollar spenderade den förra året.
– Bristen på motstånd mot kapitalismen är en effekt av stalinismens kollaps. Dock har vi sett viss utveckling av kamprörelser och i många länder har ungdomar varit avgörande, sa Robert Bechert från Internationella Sekretariatet när han avrundade diskussionen om världsperspektiv.
Behovet av nya kämpande arbetar­partier med en socialistisk politik betonades – arbetarkamp och demokra- tisk socialism är alternativet till kapita-lismens kriser.

Den andra huvuddiskussionen handlade om situationen i Europa: kapitalismens kris och nya arbetarpartier.
– Vi måste diskutera krisens effekter i den del av världen som har den äldsta arbetarklassen. Det finns inte en enda ljuspunkt för den europeiska kapitalismen. Många länder i Europa är redan i eller har drag av depression, sa Peter Taaffe från CWI:s ledning när han inledde diskussionen om Europa.
– Det som saknas idag är arbetar­klassens medvetenhet som släpar ef­ter den obhektiva situationen. Det be- hövs massorganisationer, fackföre­ningar och partier som kan ta arbetarklassen framåt.
– Vi kommer att växa. Alla sektioner i Europa kan gå framåt om de agerar rätt. För att vara revolutionär krävs idéer och viljestyrka. Vi måste vara värdiga det ansvar vi har, och bygga en masskraft som denna gång kan omvälva världen, avslutade Peter Taffee.

Kamrater från 16 länder deltog i diskussionen, och gav exempel på den förödande effekt som krisen har.
Finanskrisen är inte över, österrikiska och svenska banker har stora utlåningar i Baltikum till exempel, och stora kreditförluster väntar.
I Lettland har löner, pensioner och sjuksängar minskats, medan sjukvårdskostnaderna har blivit tio gånger dyrare. Regeringen avgick på grund av massprotester, men inget arbetaralternativ fanns för att ta över.

På Lindsey, Visteon och Linamar, vars kamp ägt rum i år, har Socialist Party (CWI England och Wales) spelat en avgörande roll.
Full av självförtroende kom Rob Williams till talarstolen och berättade om segern på Linamar. Rob hotades av avsked på grund av sin fackliga aktivism. Men då arbetarna svarade med att 88 procent röstade för strejk kapitulerade företaget och Rob fick tillba­ka jobbet.

De nya partierna som bildats diskuterades. EU-valet visade på ett misslyckande för de gamla likväl som de nya arbetarpartierna.
Ledningen för Syriza i Grekland har tyvärr gått högerut. Samma gäller för Die Linke i Tyskland, där ledning­en har en allt mer parlamentarisk inriktning och diskuterar en koalitions- regering.
– NPA (det nya antikapitalistiska partiet i Frankrike) var ett viktigt initi-ativ och bildades under en period av kamp. Vi tror dock inte att NPA kan fylla det politiska tomrummet, men det kan vara ett steg på vägen, sa Alex Rouillard från Frankrike.
Om inte nya arbetarpartier byggs finns det en fara för att extremhögern kan gå framåt. I EU-valet gick många extrema högerpartier framåt, som Li­ga Nord i Italien, Jobbik i Ungern och British National Party i England.

På fredagen diskuterades par- tibygget. Den objektiva situationen finns idag för att värva medlemmar och bygga CWI, och varje kamrat kan spela en avgörande subjektiv roll. Det nämndes att vi ska göra en satsning på att värva ungdomar. Inspirerande kamprapporter gavs från hela världen.
I Brasilien har CWI slagit sig ihop med en annan vänstergrupp och bildat LSR, Libertade, Socialismo y Revolução. Man har utökat sitt med- lemsantal och finns även i fler delstater och städer.
I England har man värvat 244 nya medlemmar i år och flera ordföranden för fackföreningar funderar på att gå med.
I Israel deltog kamraterna i protester mot massakern i Gaza. 2 000 judar och palestinier demonstrerade tillsammans i Jerusalem under parollerna ”Judar och araber vägrar vara fiender” och ”Vill man ha fred får man kämpa för det”. CWI i Israel har ock­så varit med och startat en ny fackfö­rening.
I Malaysia har vi nu 18 medlemmar och man har även värvat sin förs-ta kvinnliga medlem i år.

Stämningen höjdes till max när CWI:s första europaparlamentariker, Joe Higgins, hade ett inlägg i diskussionen.
– Vi representerade arbetarklassen och deras ilska mot regeringen. Den­na position ska vi använda för att stödja kamp och finnas ute där den äger rum, sa Joe.
Slutsatsen var att vi måste prioritera värvning och utbilda kadrer. Alla deltagare borde känna sig uppmuntrade till att spela en avgörande roll.

Johanna Evans

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!