Mängden vilda ryggradsdjur har minskat med 60 procent på 40 år

2018-11-07 11:35:51

foto: Ilee_wu / Flickr CC
Kapitalismen hotar allt liv på denna planet.

Beståndet av vilda ryggradsdjur har minskat med 60 procent sedan 1970. Om utvecklingen fortsätter i samma takt riskerar två tredjedelar av världens bestånd av däggdjur, fiskar, fåglar, groddjur och kräldjur att vara borta om några få år. Trycket på naturresurserna ökar konstant, larmar Världsnaturfonden (WWF) Living Planet Report 2018 som granskar planetens tillstånd.
– Nedgången och förlusten av vilda djur och växter har nått farliga nivåer. Nu måste vi vända kurvan uppåt för biologisk mångfald. Utan fungerande och friska ekosystem, som förser oss med jord, luft, vatten och hav, blir vi alla förlorare, säger Vicki Lee Wallgren, chef för WWF:s arbete med skog och arter. 

Luftföreningar dödar 100 000-tals barn

Ungefär 600 000 dödsfall hos barn under 15 års ålder förklaras med de sammantagna effekterna av luftföroreningar utomhus och i hemmet – bara under 2016. Luftföroreningar står också för ett av tio dödsfall bland barn under fem års ålder, enligt världshälsoorganisationen WHO.